Άρθρα

Νοέμβριος
και Δεκέμβριος
2021
Deep Drawable Steels: Part One

Deep drawing can be defined on the most basic level as a metal shaping process used for shaping flat sheets into cup-shaped articles of different dimensions.

Thermo-Mechanical Treatment (TMT) of Non-Ferrous Alloys: Part One

The TMT process combines heat treatment (thermo) and plastic deformation (mechanical) to effectively influence grain refinement and help create a material with improved characteristics.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις