Άρθρα

NEW
November
2018
The Argon Oxygen Decarburization Process

Argon oxygen decarburization (AOD) is a unique refinement process for iron, nickel, and cobalt alloys whereby huge quality and efficiency gains can be made.

Dynamic Strain Aging of Non-ferrous Alloys: Part One

Any strain aging process is heavily dependent on both time and temperature, with temperature for example having a strong influence on solute diffusion and binding energy along with the movement of dislocations.

Cryorolling of Aluminum and Aluminum Alloys

Aluminum alloys have and still do play an important role in the development of the automotive industry through their light-weighting potential and possibilities to replace heavier steels, which are traditionally used.

Introduction to Additive Manufacturing: Part Five

In a new and disruptive manufacturing area such as additive manufacturing standardization often needs to play catch up but in the case of AM a response is beginning to be seen.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις