Άρθρα

Δεκέμβριος
2019
The Metal Injection Molding (MIM) Process

MIM is a relatively new injection molding method by which metal powders are combined with thermoplastic binder to generate complex molded shapes.

Duplex Heat Treatment of Titanium Alloys: Part Two

Most commonly known for their excellent strength, corrosion resistance and low density, titanium alloys are a key material for important applications in the aerospace and medical industries.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις