Άρθρα

Μάιος
2019
Martensitic High Nitrogen (Stainless) Steels: Part Two

This articles explores the possibility of the use of martensitic high nitrogen stainless steels for cryotechnic bearings for aerospace applications where requirements stipulate that no crack initiation can be tolerated.

Furnace Brazing

Furnace brazing is an industrial, high volume brazing technique where by the whole assembly is heated up to the melt point of the braze alloy and then poured into the joint before cooling.

The Alonizing Process

Alonizing or aluminizing is one of many available surface treatments, which helps to improve environmental resistance in steels.

Zn-Mg Alloys

Zn–Mg alloys present a number of options to help solve issues of finding suitable biocompatible materials that can be safely and effectively used in the medical industry.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις