Άρθρα

Δεκέμβριος
2020
Nanotechnology: Part One

The field of nanotechnology covers a range of ultra-small scale technologies, which result from the ability to measure and manipulate matter at an atomic, molecular or cellular level.

Explosive Welding of Non-Ferrous Alloys: Part One

Explosive welding was first exploited commercially during the 1960’s and is a form of impact welding which can specifically useful to join dissimilar materials with large surface areas.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις