Άρθρα

NEW
January
2019
Medium Manganese Steels: Part Two

Medium manganese steels should be considered in the same circles of many of the technologically focused and well-known materials in the automotive industry such as AHSS, DP, CP as well as second-generation steels.

The Aluminizing Process

Surface treatments are an extremely important factor in preventing a wide variety of material failures including fatigue, wear, corrosion and oxidation.

Gas Nitriding of Titanium Alloys: Part Two

Titanium alloys have an extremely wide appeal due to a range of advantages including a very high strength to weight ratio, high fatigue resistance and biocompatibility.

Cryo-rolling of Cu Alloys: Part One

Cryo-rolling is effectively deformation of materials at liquid nitrogen temperature (LNT) that assists in producing ultra-fine grained microstructures.

Περιήγηση άρθρων με κατηγορίες

Εισάγετε μια φράση για αναζήτηση:
Αναζήτηση με: Πλήρες κείμενο Λέξεις-κλειδιά Επικεφαλίδες Περιλήψεις