Metallspecifikationer

Det finns många olika järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller och legeringar. Följaktligen är det inte lätt att strukturera metallspecifikationer på ett enhetligt sätt.

Metallspecifikationer definieras ofta av standarder, som kan specificera metallprodukter, leveransvillkor och egenskaperna hos metaller på sitt eget, specifikt sätt.

Många järnhaltiga och icke järnhaltiga material runt om i världen grupperas baserat på deras kemiska sammansättning eller mekaniska egenskaper, och ibland baserat på leveransform så som plåt, stång eller rör. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta metallspecifikationerna är komplexa dokument som inte kan komprimeras till en enkel textrad.

I USA används ofta metallspecifikationer som publiserats av ASTM; dessa specifikationer utgör konsensus baserat på input från producenter, tillverkare och användare av metallprodukter.

Många av ASTM specifikationerna har antagits av American Society of Mechanical Engineers (ASME) med små eller ingen ändringar. ASME använder prefixet S för ASTM specifikationerna. Till exempel, är ASME SA 249 och ASTM A 249 samma. Dessutom använder SAE ofta ASTM specifikationer för att definiera egenskaperna hos stång, tråd och andra produkter.

Euronorm (förkortas EN) är ett harmoniserat standardiseringssystem för de europeiska länderna. Även om det är accepterat och nu användas i alla europeiska länder kan man fortfarande hitta metallspecifikationer enligt "föråldrade" nationella system såsom tyska DIN, brittiska BS, franska AFNOR och italienska UNI i många dokument.

Japanska JIS standard specifikationer utvecklas av Japanese Industrial Standards Committee (JISC) ​​i Tokyo. Detta är ett väl utarbetat system som ofta använts i asien och stillahavsområdet som bas för andra nationella system som det koreanska, kinesiska och taiwanesiska.

Andra mycket använda metallspecifikationer inkluderar de som utfärdas av International Organization for Standardization (ISO) liksom ryska GOST. Dessa är praktiskt taget de facto standard för alla oberoende länder.Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

Metallspecifikationer i Total Materia

Total Materia databas innehåller mer än 350,000 stålsorter från hela världen. Deras kemiska sammansättning, mekaniska och fysikaliska egenskaper, korsreferenser med mera är bara ett musklick bort.

Att hitta en stålkvalitet i databasen är mycket enkelt och tar bara några sekunder. Till exempel, låt oss titta på egenskaperna för stålsorten Si-Mo Ductile Grade B enligt USA/SAE.

Använd bara Snabbsök på startsidan för abonnenter, ange beteckningen och välj SAE från listan över standards.

Metallspecifikationer: Sök efter Euronorm stålsorten Si-Mo Ductile Grade B

Efter att ha klickat på materialet i sökresultatet visas en lista med undergrupper. I Total Materia avser termen "undergrupper" specifikationer som definierar stålsortens egenskaper; i detta fall väljs specifikationen SAE J 2515. Observera att egenskaper som definieras enligt olika specifikationer kan skilja sig åt avsevärt.

Metallspecifikationer: Lista med specifikationer som definierar egenskaperna hos stålsorten Si-Mo Ductile Grade B

Sammansättning, korsreferenser och egenskaper för stålsorten Si-Mo Ductile Grade B kan sedan granskas genom att klicka lämpliga länkar. Se exempel nedan.

Metallspecifikationer: Kemisk sammansättning för stålsorten Si-Mo Ductile Grade B
Metallspecifikationer: Korsreferenstabell för stålsorten Si-Mo Ductile Grade B
Metallspecifikationer: Mekaniska egenskaper för stålsorten Si-Mo Ductile Grade B
Metallspecifikationer: Fysikaliska egenskaper hos stålsorten Si-Mo Ductile Grade B
Metallspecifikationer: Egenskaper för stålsorten Si-Mo Ductile Grade B vid förhöjda temperaturer