รายละเอียดโลหะ

มีโลหะผสมเหล็ก ไม่ผสมเหล็ก และอัลลอยด์อยู่หลายรูปแบบ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทำการสร้างรายละเอียดของโลหะให้เป็นไปตามที่ต้องการ

รายละเอียดของโลหะถูกกำหนดโดยมาตรฐาน ทำให้โลหะมีความจำเพาะเจาะจง, สภาวะการผลิต และคุณสมบัติเฉพาะของโลหะนั้นๆ

โลหะผสมเหล็ก และไม่ผสมเหล็กจากทั่วโลกมีการแบ่งกลุ่มโดยใช้ส่วนประกอบทางเคมี หรือคุณสมบัติทางกล และบางที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสภาวะการผลิต เช่นผลิตภัณฑ์แฟลต, สลัก หรือท่อ และต้องจำให้ขึ้นใจว่ารายละเอียดของโลหะจำนวนมากนั้น เป็นข้อมูลที่หลากหลาย และไม่สามารถนำมาร่วมกันได้

ในสหรัฐอเมริกาใช้รายละเอียดของโลหะที่ออกโดย ASTM อย่างกว้างขวาง เพราะรายละเอียดโลหะเหล่านี้ถูกเขียนโดยบรรดาผู้ผลิต และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โลหะ

รายละเอียดจำนวนมากของ ASTM ถูกปรับเปลี่ยนเล็กน้อย หรือไม่เปลี่ยนเลย โดย American Society of Mechanical Engineers (ASME) โดยที่ ASME จะเติมตัวอักษร S ลงไปหน้าชื่อวัสดุของ ASTM เช่น ASME SA 249 และ ASTM A 249 เป็นวัสดุชนิดเดียวกัน ในกรณีเดียวกัน SAE ใช้ข้อกำหนดของ ASTM ในการกำหนดคุณสมบัติของ สลัก, ลวด และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Euronorom (EN) เป็นระบบมาตรฐานที่กลมกลืนกับกลุ่มประเทศในยุโรป และถูกใช้จากทุกประเทศในยุโรป ส่วนรายละเอียดโลหะที่ล้าสมัยของประเทศต่างๆเช่น German DIN, British BS, French AFNOR และ Italian UNI ยังสามารถพบได้ในเอกสารทั่วไป

มาตรฐาน Japanese JIS ถูกกำหนด และพัฒนาโดย Japanese Industrial Standards Committee (JISC) ในโตเกียว ซึ่งระบบนี้ถือเป็นระบบที่มีเนื้อหาที่ดี จึงถูกใช้อย่างกว้างขวางในทวีปเอเชีย และในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก และถูกใช้เป็นพื้นฐานของระบบมาตราฐานจากชาติอื่นๆ เช่น เกาหลี, จีน และไต้หวัน

รายละเอียดโลหะที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางที่สุดถูกออกโดย The International Organization for Standardization (ISO) และRussian GOST ซึ่งเป็นจริงในทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ใช้งานอย่างอิสระฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

รายละเอียดโลหะใน Total Materia

ฐานข้อมูลของ Total Materia เพียงแค่คลิกคุณก็จะได้ข้อมูลส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางกายภาพ, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ

ค้นหาเหล็กเกรดต่างๆในฐานข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ตัวอย่างเช่นลองดูที่คุณสมบัติของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B มาตรฐานของ USA/SAE

เริ่มต้นด้วยการใช้ตัวค้นหาด่วนที่หน้าสมาชิก จากนั้นใส่ชื่อวัสดุ และเลือกมาตรฐาน SAE จากรายการมาตรฐาน

เกรดเหล็ก: ค้นหาเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B มาตรฐาน Euronorm

หลังจากคลิกเลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์ รายการกลุ่มย่อยจะปรากฏขึ้นมา ใน Total Materia กลุ่มย่อย จะอ้างอิงรายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดเหล็ก ในกรณีนี้เราเลือก SAE J 2515 และโปรดสังเกตว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดโลหะ: รายการข้อกำหนดคุณสมบัติของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B

ส่วนประกอบ, ตัวอ้างอิงโยง และคุณสมบัติของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B สามารถดูได้โดยคลิกลิ้งค์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านล่าง

รายละเอียดโลหะ: ส่วนประกอบทางเคมีของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B
รายละเอียดโลหะ: ตารางตัวอ้างอิงโยงของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B
รายละเอียดโลหะ: คุณสมบัติทางกลของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B
รายละเอียดโลหะ: คุณสมบัติทางกายภาพของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B
รายละเอียดโลหะ: คุณสมบัติของเกรดเหล็ก Si-Mo Ductile เกรด B ที่อุณหภูมิสูง