Metallspesifikasjoner

Det er mange ulike jernholdige og ikke-jernholdige metaller og legeringer. Som en konsekvens av dette er det ikke enkelt å strukturere metallspesifikasjoner på en uniform måte.

Metallspesifikasjoner er ofte definert av standarder, som kan spesifisere metallprodukter, leveringstilstand og egenskapene til metallet.

Mange jernholdige og ikke-jernholdige materialer fra rundt om i verden grupperes på bakgrunn av materialets kjemiske komposisjon og mekaniske egenskaper, og i noen få tilfeller leveringstilstanden. Det er viktig å huske at de fleste metallspesifikasjonene er komplekse dokument og de kan ikke komprimeres til èn setning.

I USA er de mest brukte spesifikasjonene fra ASTM; disse metallspesifikasjonene representerer et konsensus blant produsentene, fabrikatorene og forbrukerne av metallprodukter.

Mange ASTM spesifikasjoner har blitt adoptert av American Society of Mechanical Engineers (ASME), med få til ingen modifikasjoner. ASME bruker prefikset S sammen med ASTM spesifikasjonene; for eksempel er ASME SA 249, ASTM A 249 det samme. ASTM blir også ofte brukt av SAE.

Euronorm (forkortet EN) er et harmonisert standardiseringssystem for europeiske land. Selv om den er akseptert og mye brukt i alle de europeiske landene, blir «utgåtte» metallspesifikasjoner som tyske DIN, britiske BS, franske AFNOR og italienske UNI ofte funnet i mange dokumenter.

Japanske JIS er utviklet av Japanese Industrial Standards Committee (JISC) i Tokyo. Dette velutviklede systemet er mye brukt i Asia og stillehaveområdene som base for nasjonale metallspesifikasjoner. Som for eksempel de koreanske, kinesiske og taiwanske.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Metalspesifikasjoner i Total Materia

Total Materia sin database består av mer enn 350,000 ståltyper fra hele verden. Deres kjemiske komposisjoner, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanser og mer er kun ett museklikk unna.

Det er veldig lett å finne ståltyper i databasen. For eksempel kan vi se på stålegenskapene til ståltypen Si-Mo Ductile Grade B i følge USA/SAE.

Du kan bruke Raskt søk på abonnenthjemmesiden, skrive inn betegnelsen og velge SAE fra listen med standarder.

Metallspesifikasjoener: Søk etter Euronom ståltype Si-Mo Ductile Grade B

Etter du trykker på ønsket materiale fra resultatlisten, dukker det opp en liste med undergrupper. I Total Materia, Total Material refererer «undergrupper» til spesifikasjonen som definerer egenskapene til ståttypen; I dette tilfelle blir ståltypen SAE J2515 valgt. Vær oppmerksom på egenskapene definert av ulike spesifikasjoner kan variere betraktelig.

Metallspesifikasjoener: Liste med spesifikasjoner som definerer egenskapene til ståltypen 
Si-Mo Ductile Grade B.

Composition, cross-references and properties of the steel grade Si-Mo Ductile Grade B can then be reviewed by clicking appropriate links. See examples below.

Metallspesifikasjoner: Kjemisk komposisjon til ståltypen Si-Mo Ductile Grade B
Metallspesifikasjoner: kryssreferansetabell til ståltyper Si-Mo Ductile Grade B
Metallspesifikasjoner: Mekaniske egenskaper til ståltypen Si-Mo Ductile Grade B
Metallspesifikasjoner: Fysiske egenskaper til ståltypen Si-Mo Ductile Grade B
Metallspesifikasjoner: Egenskaper til ståltypen Si-Mo Ductile Grade B ved forhøyede temperaturer