Specifikace kovu

Existuje mnoho rozdílných železných a neželezných kovů a jejich slitin, proto není jednoduché strukturovat specifikace kovů uniformovaným způsobem.

Přesné vymezení kovu je často definované standardy, které mohou specifikovat kovové výrobky, dodací podmínky a charakter kovů jim vlastní určitou cestou.

Mnoho železných a neželezných materiálů z celého světa je seskupeno na základě chemického složení nebo mechanických vlastností a někdy také na základě dodacích podmínek, například ploché výrobky, tyče nebo trubky. Je důležité mít na paměti, že mnoho specifikací kovu se nemůže vejít na jeden řádek.

V USA obecně využívané specifikace kovu jsou publikovány ASTM, tyto specifikace kovu představují koncenzus čerpaný od výrobců, zpracovatelů a uživatelů kovových produktů.

Mnohé z těchto ASTM specifikací byly přijaty od Americké společnosti strojních inženýrů (ASME)a to s žádnými nebo pouze nepatrnými úpravami. ASME používá prefix S s ASTM specifikacemi, například, ASME SA 249 a ASTM A 249 je to samé. Také SAE často používá ASTM sprecifikace pro definování vlastností tyčí, drátů a jiných výrobků.

Euronorma (zkratka EN) je harmonizovaný normalizační systém evropských zemí. I když je přijat a efektivně používán ve všech evropských zemích, lze ještě v mnoha dokumentech nalézt specifikace kovu podle "zastaralých" vnitrostátních systémů jako jsou německé normy DIN, britské BS, AFNOR francouzské a italské UNI.

Japonské standardní specifikace JIS vypracoval Výbor pro japonské průmyslové standardy (JISC) v Tokiu. Jedná se o velmi dobře vypracovaný systém, který se často používá v Asii a v oblasti Pacifiku a také jako základ pro národní systém kovových specifikací v Koreji, Číně a na Taiwanu.

Do běžně používaných specifikací kovů jsou zahrnuty ty, vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), stejně tak ruský GOST, který je de facto standardem pro celé Společenství nezávislých států.Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Specifikace kovu v Total Materia

Databáze Total Materia zahrnuje více než 350 000 tříd oceli z celého světa. Jejich chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, vzájemné odkazy a další informace nyní na dosah ruky.

Nalezení ušlechtilé oceli v databázi je velmi jednoduché a zabere pouze pár sekund. Pojďmě se podívat, například na vlastnosti ušlechtilé oceli Si-Mo tvárné třídy B podle USA/SAE.

Jednoduše použijte rychlé vyhledávání na domovské stránce, zadejte označení a vyberte SAE ze seznamu norem.

Ocelové stupně: vyhledejte euronormu oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B

Po kliknutí na materiál ze seznamu výsledků se zobrazí seznam podskupin. V Total Materia se termínem podskupina rozumí specifikace, které definují třídu oceli, v tomto případě je vybrána specifikace SAE J 2515. Všiměte si, že vlastnosti definované podle různých specifikací se mohou značně lišit.

Specifikace kovu: Seznam specifikací, kterí definují vlastnosti oceli oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B

Složení, vzájemné odkazy a vlastnosti oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B lze prohlédnout kliknutím na příslušné odkazy. Viz příklady níže.

Specifikace kovu: chemické složení oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B
Specifikace kovu: tabulka vzýjemných odkazů pro ocel třídy Si-Mo tvárné třídy B
Specifikace kovu: mechanické vlastnosti oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B
Specifikace kovu: mechanické vlastnosti oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B
Specifikace kovu: vlastnosti oceli třídy Si-Mo tvárné třídy B při zvýšené teplotě