มาตรฐานไทเทเนียม

มาตรฐานไทเทเนียมจำนวนมากสามารถกำหนดโลหะผสมไทเทเนียมได้, ชื่อ, ส่วน ประกอบทางเคมี และ

เหมือนกับโลหะอื่นๆ มาตรฐานที่สำคัญของไทเทเนียมคือ US ASTM และ SAE หรือส่วนของข้อกำหนดสำหรับอากาศยาน AMS, ยุโรป Euronorm, เยอรมัน DIN, ญี่ปุ่น JIS, แบบสากล ISO, รวมถึง จีน GB และ รัสเซีย GOST

ไทเทเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระดับจุลภาคได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยการเปลี่ยนกระบวนการทางความร้อนและกลการ (thermomechanical processing) รวมถึงช่วงของคุณสมบัติ และการใช้งานสามารถทำหน้าที่สัมพันธ์กับเกรดไปเทเนียมจำนวนหนึ่ง ดังนั้นมีเกรดไทเทเนียมหลักอยู่ประมาณ 50 เกรด ที่ออกแบบ และมีการใช้งานในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงประมาณ 24 ชนิดเท่านั้นที่มีการค้าขาย

มาตรฐานไทเทเนียม US ASTM สามารถจำแนกเกรดไทเทเนียมได้ประมาณ 40 กลุ่มหลัก โดยที่เกรด 1 ถึง 4 เป็นไทเทเนียมบริสุทธิ์ที่ใช้ค้าขาย เกรดไทเทเนียมที่ออกโดย ASTM และอัลลอยด์อื่นๆ ต่างถูกผลิตมาเพื่องานทางด้านอากาศยาน และงานทางทหาร (SAE-AMS, MIL-T) รวมถึงมาตรฐานไทเทเนียมของ ISO, Euronorm, GOST, และญี่ปุ่น JIS อย่างไรก็ตามยังมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างมาตรฐานสำหรับไทเทเนียมเหล่านี้ และไม่สามารถใช้แทนกันได้ และสมาคมไทเทเนียมของญี่ปุ่นได้มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นตัวแทนของระบบมาตรฐานไทเทเนียมของโลก โดยการสร้างระบบรายละเอียดไทเทเนียมที่เป็นหนึ่งเดียวขึ้นมา

อย่างไรก็ตามปัญหาหลักของมาตรฐานไทเทเนียม ไม่ใช่การขาดแคลนข้อมูลมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDOs) แต่คือการเพิ่มรายละเอียด บริษัทผลิตเครื่องบินได้ทำการพัฒนารายละเอียดไทเทเนียมให้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทผลิตเครื่องบินแต่ละบริษัทก็จะมีรายละเอียดไทเทเนียมอัลลอยด์ของตัวเองที่ต้องการความจำเพาะเจาะจงสำหรับใช้ในการผลิต ดังนั้นรายละเอียดไทเทเนียมที่ถูกใช้งานในบริษัทหนึ่ง จึงไม่อนุญาตให้ใช้งานกับบริษัทอื่น

ผลลัพธ์จากชุดผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก การผลิตออกมาจำนวนมากเกินไปนั้นสามารถจัดเก็บไว้ได้ แต่จะสามารถใช้ได้กับบริษัที่ใช้รายละเอียดเดียวกันนี้เท่านั้น และวัสดุอาจจะมีคุณภาพสูงเกินไปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการรายละเอียดการประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ในกรณีเดียวกันวัสดุซึ่งเป็นสิ้นส่วนขนาดเล็กต้องได้รับความระมัดระวังในการจัดเตรียมรายละเอียดให้ตรงกับที่บริษัททางการบินต้องการฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

Total Materia คือแหล่งรวบรวมมาตรฐาน และการเทียบเท่าจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว

เพียงแค่คลิกเดียว Total Materia จะหารายละเอียดของมาตรฐานไทเทเนียม สถานะปัจจุบัน และข้อมูลวัสดุให้กับคุณ

โดยทำการเลือกที่ องค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDO) หรือพิมพ์หมายเลขมาตรฐาน แล้วคุณจะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยข้อมูลมาตรฐานกว่า 52,000 มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมาตรฐานไทเทเนียม ได้โดยการพิมพ์ “titanium” ลงในช่องคำอธิบาย ดังตัวอย่าง เลือกไทเทเนียมมาตรฐานของจีน

มาตรฐานไทเทเนียม: ตัวอย่างการค้นหาไทเทเนียมมาตรฐานจากจีน

คุณสามารถดูรายการคำอธิบายมาตรฐาน, ปีที่อัพเดตล่าสุด, สถานะปัจจุบัน (ถูกต้อง, แทนที่, อื่นๆ) และลิ้งค์ด่วนที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลของวัสดุที่ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานนี้

เพียงแค่คลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุ คุณก็สามารถเห็นรายการวัสดุที่ตรงกับมาตรฐานที่เลือกได้

มาตรฐานไทเทเนียม: ตัวอย่างรายการของไทเทเนียมมาตรฐานจากจีน

จากรายการวัสดุ คุณสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ และการเทียบเท่าของวัสดุแต่ละชนิดได้

มาตรฐานไทเทเนียม: ตัวอย่างของวัสดุที่กำหนดโดยมาตรฐานไทเทเนียมของจีน GB/T 3282