Titanstandarder

Mange systemer med titanstandarder er tilgjengelig for å definere titanlegeringer, deres betegnelser, kjemiske komposisjon og mekaniske egenskaper.

Som for andre materialer er den viktigste standarden for titan US ASTM og SAE, eller den mer spesifikke delen for flydeler AMS, europeisk Euronorm, tysk DIN, japansk JIS, internasjonale ISO så vel som kinesisk GB og russisk GOST.

Titan kan oppnå utrolige endringer i mikrostrukturen ved variasjon i den termo-mekaniske prosesseringen, og på den måten ha et bredt spekter av egenskaper og bruksområder som kan dekkes av kun noen få titantyper. Som en konsekvens er det rundt 50 hovedtyper titan som er betegnet og brukes i dag. Selv om bare et dusin er kommersielt tilgjengelig.

US ASTM titanstandardene har rundt 40 titantyper, hvor type 1 til 4 er kommersielt rene (u-legerte). Titantypene som dekkes av ASTM og andre legeringer som også er produsert for å imøtekomme spesifikasjonene til luftfart- og militærindustrien(SAE-AMS, MIL-T), så vel som ISO titanstandarder, Euronorm, GOST og japanske JIS standarder. Selv om det overlapper mellom disse standardene for titan er de ikke utskiftbare. Japanske Titanium Society har i et forsøk på å oppnå en mer global tilnærming til titanstandarder, laget representasjoner for samlede systemer med spesifikasjoner.

Det største problemet med titanstandarder er ikke mangelen på standarder definert av standardiseringsorganisasjoner (SDOer), men at det sirkulerer mange, detaljerte og individuelle spesifikasjoner fra luftfartselskaper med begrenset produksjon. Hvert luftfartselskap har sin egen spesifikasjon for prosessruter. Som en konsekvens av dette er det ikke sikkert at en prosessrute tillat av et luftfartsselskap er tillat av et annet.

Dette resulterer i liten, stykkevis produksjon. Overproduksjon kan bli lagret, men kun brukt av bedriftene som er enige om spesifikasjonen, og materialet er sannsynligvis overkvalifisert for industriell bruk siden den har vært gjennom en veldig omfattende kvalitetssikrings-prosess. Tilsvarende for den andelen materiale som ender som skrap, og må separeres for å tilby alle detaljene som kreves av luftfartsselskap.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Internasjonal titanstandard og ekvivalenter på ett sted: Total Materia

Total Materia tilbyr muligheten til å finne informasjon om standardspesifikasjoner til titan, nåværende status, og materialer som den definerer. Alt er bare ett klikk unna.

Ved å velge standardiseringsorganisasjon (SDO) og/eller skrive et standardnummer får du opp resultater fra vår flerspråklige database umiddelbart. Databasen inneholder over 52,000 standarder. For å raffinere resultatlisten skriv inn «titan» i «Beskrivellse» feltet, som vist i eksempelet for kinesiske standarder.

Titanstandarder: Eksempel på søk etter titanbaserte standarder fra Kina

Du kan umiddelbart se listen med standardbeskrivelser (Total Materia har oversatt kritisk informasjon fra kinesiske standarder), utgivelsesår, nåværende status samt en link til materialene som er definert av standarden.

Ved å trykke material-linken kan du se en liste med materialer definert av valgt standard.

Titanstandarder: Eksempel på lister med kinesiske standarder

Fra listen av materialer kan du vise detaljerte egenskaper og ekvivalenter for hvert materiale.

Titanstandarder: Eksempel på materialer definert av den kinesiske titanstandarden GB/T 3282