Titaanistandardit

Titaaniseosten määrittelyyn, nimeämiseen sekä niiden kemiallisten koostumusten ja mekaanisten ominaisuuksien määrittämiseen on olemassa useita titaanistandardijärjestelmiä.

Kuten muidenkin metallien tapauksessa, tärkeimpiä titaanistandardeja ovat yhdysvaltalaiset ASTM ja SAE - erityisesti sen ilmailuosio AMS -, eurooppalainen Euronorm, saksalainen DIN, japanilainen JIS, kansainvälinen ISO sekä kiinalainen GB ja venäläinen GOST.

Titaani voi saavuttaa hämmästyttäviä mikrostruktuurien muutoksia termomekaanisten prosessien varioinnin kautta. Tästä johtuen verrattain pieni määrä titaanilaatuja kykenee tarjoamaan laajan skaalan ominaisuuksia ja sovelluskohteita. Nimettyjä ja käytössä olevia päätitaanilaatuja on noin 50, vaikkakin vain muutamaa tusinaa on helposti saatavilla kaupallisesti.

Yhdysvaltalaiset ASTM-titaanistandardit tuntevat noin 40 päätitaanilaatua, joista laadut 1-4 ovat kaupallisesti puhtaita (seostamattomia). ASTM:n kattamat titaanilaadut sekä muut seokset tuotetaan vastaamaan myös ilmailualan ja sotiaallisia spesifikaatioita (SAE-AMS, MIL-T) sekä ISO-titaanistandardeja, Euronormia, GOST:a ja japanilaisia JIS-titaanistandardeja. Siitä huolimatta, että titaanin standardeissa on päällekkäisyyksiä, ne eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Japanese Titanium Society on yrittänyt saavuttaa kansainvälisemmän laajuuden ja on tehnyt esityksiä yhtenäistetyistä titaanispesifikaatiojärjestelmistä.

Keskeisin titaanistandardien haaste ei kuitenkaan ole standardeja ylläpitävien organisaatioiden (SDO) määrittämien standardien puute vaan ilmailualan yritysten kehittämät yksityiskohtaiset ja yksilölliset spesifikaatiot. Näitä materiaaleja tuotetaan verrattain rajatusti. Jokaisella ilmailualan yrityksellä on omat spesifikaationsa, jotka sisältävät prosessiketjut. Tämän seurauksena yhden yrityksen määrittämä prosessiketju ei välttämättä olekaan sallittu toisessa.

Tämä johtaa pienerätuotantoon. Ylituotanto voidaan varastoida, mutta sitä voi hyödyntää vain yritys, joka suostuu kyseiseen spesifikaatioon. Lisäksi materiaali on todennäköisesti ylijalostettu teollisuuskäyttöön, sillä se on läpikäynyt ilmailualan äärimmäisen tarkat laatutarkastukset. Samaan tapaan se suuri osa materiaalista, joka päätyy romuksi, täytyy erotella huolellisesti, jotta ilmailualan yrityksille voidaan tarjota niiden vaatimat tarkat tiedot materiaalin alkuperästä.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Kansainväliset titaanistandardit ja -vastineet yhdessä paikassa: Total Materia

Total Materia tiedon löytäminen titaanistandardispesifikaatiosta, sen tämänhetkisestä statuksesta ja sen määrittelemistä materiaaleista on vain yhden klikkauksen päässä.

Valitsemalla standardeja ylläpitävän organisaation (SDO) ja/tai syöttämällä standardin numeron saat välittömästi tuloksia monikielisestä, yli 52 000 standardia kattavasta tietokannasta. Jotta hakutuloslista kattaisi vain titaaneihin liittyvät standardit, kirjoita "titaani" kuvauskenttään, kuten tässä esimerkissä kiinalaisista titaanistandardeista.

Titaanistandardit: Esimerkki titaaniin liittyvien kiinalaisten standardien etsimisestä

Näet välittömästi listan standardikuvauksista (Total Materia on kääntänyt kriittisen tiedon kiinalaisista standardeista), viimeisen julkaisuvuoden, tämänhetkisen statuksen (voimassa, korvattu jne.) ja linkin kyseisen standardin määrittelemiin materiaaleihin.

Klikkaamalla materiaalilinkkiä näet listan metallimateriaaleista, jotka valittu standardi määrittelee.

Titaanistandardit: Esimerkki kiinalaisesta titaaniistandardilistasta

Materiaalilistasta voit tarkastella kaikkien materiaalien tarkkoja ominaisuuksia ja vastineita.

Titaanistandardit: Esimerkki kiinalaisen titaanistandardi GB/T 3621:n määrittelemistä materiaaleista