คุณสมบัติไทเทเนียม

คุณสมบัติไทเทเนียมประกอบด้วย ความแข็งแกร่งสูง, ความแข็งแรงตึง, ความเหนียว, ความหนาแน่นต่ำ และป้องกันการกัดกร่อน ได้จากไทเทเนียมอัลลอยด์แบบต่างๆที่อุณหภูมิต่ำ จนถึงที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบาเหมาะแก่งานทางด้านการบิน และงานอื่นๆที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

มวลอะตอมของไทเทเนียมคือ 47.88 ไทเท้นียมมีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันการกัดกร่อน และหาง่าย ไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลลอยด์มีค่าความเค้นดึงตั้งแต่ 30,000 psi ถึง 200,000 psi (210-1380 MPa) ซึ่งเป็นค่าความแข็งแกร่งที่พบ ได้ในเหล็กอัลลอยด์ส่วนมาก.

ไทเทเนียมเป็นธาตุที่มีความหนาแน่นต่ำ (ประมาณ 60% ของความหนาแน่นของเหล็ก) ซึ่งสามารถทำให้แข็งแรงได้เพียงพอโดยกระบวนการเจือ และการขึ้นรูปโดยไม่เสียเนื้อโลหะ ไทเทเนียมไม่มีสภาวะแม่เหล็ก และถ่ายเทความร้อนได้ดี ค่าสัมประสิทธิ์ทางความร้อนต่ำกว่าเหล็ก และน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอลูมิเนียม

คุณสมบัติหนึ่งของไทเทเนียมคือมีจุดหลอมเหลวที่ 3135°F (1725°C) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวมากกว่ าเหล็ก อยู่ประมาณ 400°F และมีจุดหลอมเหลวมากกว่า อลูมิเนียม

ไทเทเนียมสามารถสร้างแผ่นฟิล์มป้องกันได้ และจะแสดงการป้องกันระดับสูงเมื่อถูกโจมตีโดยกรดแร่ และคลอไรด์ ไทเทเนียมไม่เป็นพิษ และในทางชีวะภาพไทเทเนียมสามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ และกระดูกของคน ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม และความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่ายกาย ประกอบกับความแข็งแกร่ง ทำให้ไทเทเนียมถูกใช้งานในด้านเคมี และงานด้านปิโตรเคมี, สภาพแวดล้อมในทะเล และงานไบโอแมททีเรียล

ไทเทเนียมไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนัก ถ้าเปรียบเทียบกับ ทองแดง โดยให้ทองแดงนำไฟฟ้าได้ 100% แล้วไทเทเนียมจะสามารถนำไฟฟ้าได้เพียง 3.1% ด้วยเหตุนี้ไทเทเนียมจึงไม่ถูกใช้ในการทำเป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อทำการเปรียบเทียบในกรณีเดียวกัน เหล็กกล้าไร้สนิม จะมีสภาพการนำไฟฟ้าอยู่ 3.5% และอลูมิเนียมจะมีสภาพการนำไฟฟ้าอยู่ 30%

ความต้านทานไฟฟ้าจะตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนตัวของอิเล็คตรอน และไทเทเนียมเป็นตัวนำที่แย่ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นตัวต้านทานที่พอใช้ได้

ฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

Total Materia ค้นหาโดยใช้คุณสมบัติไทเทเนียม

คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติของทองแดงกว่าครึ่งล้านได้ง่ายๆ และรวดเร็ว โดยการใช้ชื่อ, ประเทศ/มาตรฐาน, ประเภท, หมายเลขมาตรฐาน, ส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติอื่นๆ หรือใช้เกณฑ์ต่างๆร่วมกัน ตัวอย่างเช่นดูที่ Chinese titanium alloy ซึ่งมี Al ระหว่าง 2 ถึง 7%, Fe 0.5%, Sn น้อยกว่า 2%, ค่าความเค้นจุดคราก 600 MPa และค่าความเค้นแรงดึง 750 MP

คลิกค้นหาขั้นสูงที่หน้าหลัก จากนั้นเลือก Titanium จากรายการประเภทวัสดุ แล้วใส่คุณสมบัติไทเทเนียมที่ต้องการ และส่วนประกอบอัลลอยด์

คุณสมบัติไทเทเนียม: ตัวอย่างการค้นหาไทเทเนียมโดยใช้ส่วนประกอบ และคุณสมบัติทางกลร่วมกัน

หน้าผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกที่ไทเทเนียมอัลลอยด์จากรายการเพื่อดูคุณสมบัติได้ ในกรณีนี้เราเลือกไทเทเนียมเกรด ZTA7

คุณสมบัติไทเทเนียม: รายการผลลัพธ์ของคุณสมบัติไทเทเนียมที่ค้นหา

กลุ่มย่อย คือคุณสมบัติที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดไทเทเนียม ในกรณีนี้เราเลือกข้อมูลแรกคือ GB 6614 และจำไว้ว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ Total Materia กลุ่มย่อย คือคุณสมบัติที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดไทเทเนียม ในกรณีนี้เราเลือกข้อมูลแรกคือ GB 6614 และจำไว้ว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติไทเทเนียม: รายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติไทเทเนียมของจีนเกรด ZTA7

คุณสมบัติไทเทเนียมในฐานข้อมูลของ Total Materia ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ, ตารางตัวอ้างอิงโยง, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางกายภาพ และอื่นๆ คลิกที่ตัวอย่างด้านล่างเพื่อขยาย

คุณสมบัติไทเทเนียม: ส่วนประกอบทางเคมีของไทเทเนียมเกรด ZTA7 ของจีน
คุณสมบัติไทเทเนียม: ตารางตัวอ้างอิงโยงของไทเทเนียมเกรด ZTA7 ของจีน
คุณสมบัติไทเทเนียม: คุณสมบัติทางกลของไทเทเนียมเกรด ZTA7 ของจีน