Titanegenskaper

Titan sine egenskaper, som er en kombinasjon av høy styrke, stivhet, seighet, lav tetthet og god bestandighet mot korrosjon fra ulike titanlegeringer ved veldig lave temperaturer, tillater vektsparende løsninger i luftfartøy og andre høy-ytelsesoppgaver.

Atomvekten til titan er 47.88. Titan er lett, sterkt og korrosjonsbestandig. Titan og dets legeringer innehar strekkfasthet fra 30,000 psi til 200,000 psi (210 – 1380 MPa), som er ekvivalent med det man finner i de fleste stållegeringer.

Titan er et element med lav tetthet (ca. 60% av tettheten til jern) og kan forsterkes ved legering og deformerings-prossesering. Titan er ikke-magnetisk og har gode varmeledningsegenskaper. Varmeutvidelseskoeffisienten er litt lavere enn den man finner i de fleste ståltyper, og over halvparten så liten som den man finner i aluminium.

En av de mest nyttige egenskaper til titan er et smeltepunkt på 3135°F (1725°C). Dette smeltepunktet er omtrentlig 400°F over smeltepunktet til stål og ca. 2000°F over aluminium.

Titan kan passiviseres, og dermed få en høy grad av immunitet mot angrep fra de fleste mineralsyrer og klorider. Titan er giftfritt og generelt biologisk kompatibel med menneskevev og bein. Den utmerkede bestandigheten mot korrosjon i kombinasjon med styrken gjør at titan og titanlegeringer er veldig nyttige i kjemiske og petrokjemiske anvendelser, marine miljø og ofte brukt som biomateriale.

Titan er ikke en god strømleder. Dersom strømledningsevnen til kobber blir regnet som 100% ville titan sin vært 3.1%, Som konsekvens blir titan aldri brukt når man trenger et strømledende materiale. Til sammenligning har rustfritt stål en ledningsevne på 3.5% og aluminium har 30%.

Elektrisk resistans er det motsatte av ledningsevne. Siden den har dårlig strømledning er den en grei resistans.

Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Total Materia søk på Titanegenskaper

Du kan enkelt søke på titanegenskaper og legeringer fra hele verden ved hjelp av betegnelse, land/standarder, type, standardnummer, kjemisk komposisjon, mekaniske egenskaper, andre egenskaper eller en kombinasjon. La oss se på kinesiske titanlegering som trenger mellom 2 og 7% Al, rundt 0.5% Fe, minst 2% Sn, minimal flytespenning på 600 MPa, og minimal strekkfasthet på 750 MPa.

Trykk på Avansert søk i hovedvinduet. Deretter velger du titan fra materiallisten, Kina/GB fra land/standard listen, og skrive inn ønskede titanegenskaper og legeringselement.

Titanegenskaper: Resultatlisten til søk på titanegenskaper

Søkeresultatet dukker opp på skjermen. Trykk på ønsket legering fra listen for å se nøyere på egenskapene; i dette tilfelle blir det tredje elementet valgt – titantype ZTA7.

Titanegenskaper: Resultatlisten til søk på titanegenskaper

Etter du trykker på materialet fra resultatlisten dukker det opp en annen liste med undergrupper. I Total Materia består disse undergruppene av spesifikasjonene som definerer egenskapene til titan; i dette tilfelle velges den første spesifikasjonen – GB 6614. Vær oppmerksom på at egenskapene definert ifølge andre spesifikasjoner kan variere betydelig.

Titanegenskaper: Spesifikasjoner som definerer egenskapene til kinesisk titantype ZTA7

Titanegenskaper i Total Materia databasen inkluderer komposisjon, kryssreferansetabeller, mekaniske egenskaper, fysiske egenskaper med mer. Trykk på eksemplene under for å forstørre dem.

Titanegenskaper: Kjemisk komposisjon til kinesisk titantype ZTA7
Titanegenskaper: Kryssreferansetabeller til kinesisk titantype ZTA7
Titanegenskaper: Mekaniske egenskaper til kinesisk titantype ZTA7