Titaanin Ominaisuudet

Titaanin ominaisuudet, jotka ovat yhdistelmä lujuutta, jäykkyyttä, sitkeyttä, alhaista tiheyttä ja hyvää korroosionkestävyyttä laajalla lämpötilaskaalalla, mahdollistavat painosäästöt ilmailurakenteissa ja vastaavissa korkeaa suorituskykyä vaativissa sovelluksissa.

Titaanin atomipaino on 47,88. Titaani on kevyttä, vahvaa, korroosionkestävää ja sitä on luonnossa runsaasti. Titaanin ja sen seosten vetojännitys on välillä 30 000 - 200 000 psi (210-1380 MPa), mikä vastaa useimpien seosterästen lujuutta.

Titaani on pienitiheyksinen aine (likimäärin 60% raudan tiheydestä), jota voi lujittaa seostamis- ja muodonmuutosprosesseilla. Titaani ei ole magneettista, ja sillä on hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet. Sen lämpölaajenemiskerroin on hieman alhaisempi kuin teräksillä ja alle puolet alumiinin vastaavasta.

Yksi titaanin käytännöllisistä ominaisuuksista on sen korkea sulamispiste: 3135°F (1725°C). Tämä sulamispiste on noin 400°F teräksen ja noin 2000°F alumiinin vastaavia korkeampi.

Titaani voidaan passivoida, jolloin se on vahvasti immuuni useimpien mineraalihappojen ja kloridien aiheuttamalle syöpymiselle. Titaani on myrkytöntä ja yleisesti ottaen biologisesti yhdenmukaista ihmisen kudosten ja luiden kanssa. Erinomainen korroosionkestävyys ja biologinen yhdenmukaisuus yhdistettynä lujuuteen tekevät titaanista ja sen seoksista käytännöllisiä kemiallisissa ja petrokemiallisissa sovelluksissa, meriympäristöissä ja biomateriaalisovelluksissa.

Titaani ei johda sähköä kovinkaan hyvin. Jos kuparin sähkönjohtavuudelle annetaan arvoksi 100%, titaanin johtokyky on 3,1%. Tämän vuoksi titaania ei tulisi käyttää, jos hyvä johtokyky on ensisijainen vaatimus. Vertailun vuoksi, ruostumattoman teräksen johtokyky on 3,5% ja alumiinin 30%.

Sähköinen resistanssi tarkoittaa materiaalin kykyä vastustaa elektronien virtaa. Koska titaani on heikko johdin, se on varsin hyvä vastus.

Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Total Materia -Haku titaanin ominaisuuksille

Voit nopeasti ja helposti hakea titaanien ominaisuuksia ja seoksia kaikkialta maailmasta nimityksen, maan / standardin, tyypin, standardinumeron, kemiallisen koostumuksen, mekaanisten ominaisuuksien, muiden ominaisuuksien tai minkä tahansa näiden yhdistelmän perusteella. Etsitään esimerkiksi kiinalaista titaaniseosta, jossa tulee olla 2-7% Al, noin 0,5% Fe, vähintään 2% Sn, ja jonka vähimmäismyötöjännitys on 600 MPa ja vähimmäisvetojännitys on 750 MPa.

Klikkaa Edistynyt Haku pääikkunasta. Seuraavaksi valitse Titaani materiaaliryhmälistasta sekä Kiina/GB maa- ja standardilistasta ja syötä titaanin ominaisuudet ja seosaineet.

Titaanin ominaisuudet: Esimerkki yhdistettyjen titaaniominaisuuksien hausta (koostumus ja mekaaniset ominaisuudet)

Hakutulosikkuna aukeaa. Voit nyt klikata titaaniseosta listasta tarkastellaksesi sen ominaisuuksia. Tässä tapauksessa valitaan listasta titaanilaatu ZTA7.

Titaanin ominaisuudet: Titaaniominaisuushaun hakutuloslista

Kun klikkaat materiaalia hakutuloslistasta, lista alaryhmiä aukeaa. Total Materiassa termi "alaryhmä" viittaa spesifikaatioihin, jotka määrittävät titaanilaadun ominaisuudet; tässä tapauksessa valitaan spesifikaatio GB 6614. Huomaa, että eri spesifikaatioiden määrittämät ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti.

Titaanin ominaisuudet: Spesifikaatio, joka määrittelee kiinalaisen titaanilaadun ZTA7 ominaisuudet

Titaanien ominaisuudet Total Materia -tietokannassa pitävät sisällään koostumuksen, ristiviittaustaulukot, mekaaniset ominaisuudet, fysikaaliset ominaisuudet ynnä muuta. Klikkaa alla olevia esimerkkejä suurentaaksesi ne.

Titaanin ominaisuudet: Kiinalaisen titaanilaadun ZTA7 kemiallinen koostumus
Titaanin ominaisuudet: Kiinalaisen titaanilaadun ZTA7 ristiviittaustaulukko
Titaanin ominaisuudet: Kiinalaisen titaanilaadun ZTA7 mekaaniset ominaisuudet