Vlastnosti titanu

Vlastnosti titanu jsou: vysoká pevnost, tuhost, nízká hustota, dobrá odolnost vůči korozi. Tyto vlastnosti mají různé titanové slitiny při velmi nízké až zvýšené teplotě, umožňují úsporu hmotnosti na kosmických konstrukcích a dalších vysoce výkonných aplikacích.

Atomová hmotnost titanu je 47,88. Titan je lehký, pevný, odolný proti korozi a vyskytuje se v přírodě. Titan a jeho slitiny mají pevnost v tahu od 30.000 psi na 200,000 kPa (210 - 1380 MPa), které jsou rovnocenné se sílou nalezenou ve většině z legovaných ocelí.

Titan má nízkou hustotu (přibližně 60% hustoty železa), která může být posílena sléváním a deformačním procesem. Titan je nemagnetický a má dobré teplonosné vlastnosti. Jeho koeficient tepelné roztažnosti je o něco nižší než u ocelí a méně než o polovinu u hliníku.

Jednou z užitečných vlastností titanu je vysoký bod tání 3135 ° F (1725 ° C). Tato teplota tání je přibližně 400 ° F nad teplotou tání oceli a přibližně 2000 ° F vyšší než u hliníku.

Titan může být pasivovaný, a tím vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti útoku většiny minerálních kyselin a chloridů. Titan není toxický a je obecně kompatibilní s lidskou kostí a tkání. Vynikající odolnost proti korozi a biokompatibilita společně s pevností činí titan a jeho slitiny užitečným v chemickém, petrochemickém průmyslu, ale také v mořském prostředí a pro biomateriál.

Titan není dobrým vodičem elektřiny. Jeli měď považována za 100% vodič, pak titan má vodivost asi 3,1%. Z tohoto důvodu nemůže být titan využit tam, kde je vodivost primárním faktorem. Pro srovnání, nerezová ocel má vodivost 3,5% a hliník 30%.

Elektrický odpor je odpor materiálu prezentovaný tokem elektronů. Vzhledem k tomu je titan špatný vodič, ale dobrý rezistor.

Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Hledání vlastností titanu v Total Materia

Můžete rychle a snadno hledat vlastnosti titanu a slitin z celého světa podle označení, země/normy, typu, čísla normy, složení, mechanických vlastností, jiných vlastností a nebo kombinací těchto kriterií. Podívejme se například na čínskou slitinu titanu, která by měla mít mezi 2 a 7% hliníku, okolo 0.5% železa, a nejméně 2% cínu, min. napětí meze kluzu 600 MPa a minimální namáhu v tahu 750 MPa.

Klikněte na Pokročilé vyhledávání v hlavním okně. Dále vyberte titan ze skupiny materiálů, Čína/GB, země/seznam norem, a vložte požadované vlastnosti titanu a slitinových prvků.

Vlastnosti titanu: příklad hledání kombinovaných vlastností titanu podle složení a mechanických vlastností

Objeví se seznam výsledků. Klikněte na slitinu titanu ze seznamu, v tomto případě je vybrána třetí pozice-titan třídy ZTA7.

Vlastnosti titanu: hledání seznamu výsledků vlastností

Po kliknutí na materiál ze seznamu výsledků se objeví seznam podksupin. V Total Materia se termín podskupina vztahuje ke specifikacím, které definují vlastnosti třídy titanu, v tomto případě je vybrána první specifikace - GB 6614. Všímněte si, že vlastnosti definované podle různých specifikací se můžou výrazně lišit.

Vlastnosti titanu: specifikace, které definují vlastnosti čínské ho titanu třídy ZTA7

Vlastnosti titanu v rámci Total Materia zahrnují složení, tabulky vzájemných odkazů, mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti a více. Kliněte na příklad níže pro jeho zvětšení.

Vlastnosti titanu: chemické složení čínského titanu třídy ZTA7
Titanium properties: Cross-reference table of the Chinese titanium grade ZTA7
Vlastnosti titanu: tabulky vzájemných odkazů čínského titanu třídy ZTA7