Metall Standarder

Metal standarder syftar till att främja förståelse och kommunikation mellan metallproducenter och användare såsom förädlare, tillverkare och distributörer och därigenom underlätta handeln med metallindustrins produkter.

Standarder är dokumenterade frivilliga avtal som fastställer viktiga kriterier för produkter, tjänster och processer. Standarder bidrar till att produkter och tjänster är ändamålsenliga och att de är jämförbara och kompatibla.

Standarder för metaller innehåller information om

  • beteckningssystem för metaller och legeringar,
  • relevanta nominella dimensioner, toleranser för dimensioner och form, vanligen genom hänvisningar till relevanta dimensionsstandarder,
  • omfattningen av kontroll och tester, provtagning, preparering av prov och relevanta inspektions- och provningsmetoder för verifiering av de specificerade egenskaperna, oftast med referenser till lämpliga teststandarder,
  • märkning av produkterna.
Metallstandarder utvecklas av standardiseringsorganisationer (Standard Developing Organizations, SDO). Några av de mest använda standarder för metalliska material innefattar:

  • EN (Euronorm) är ett harmoniserat standardiseringssystem för de europeiska länderna. Även om det är accepterat och användas i alla europeiska länder sedan två årtionden kan man i många dokument fortfarande hitta metallspecifikationer enligt "föråldrade" nationella system såsom tyska DIN, brittiska BS, franska AFNOR och italienska UNI.
  • AISI (förkortning av American Iron and Steel Institute), som traditionellt används både i USA och utomlands. Även om den är föråldrad, inte längre underhålls och därför ersatt av ASTM, SAE och andra standarder, är den fortfarande vanlig.
  • Japanska JIS standarder är utbredda i Asien och Stillahavsområdet. JIS specifikationer har också ofta använts som bas för andra nationella system såsom koreanska, kinesiska och taiwanesiska.

Förutom officiella metallstandarder, många tillverkare och leverantörer tenderar att använda sina egna skyddade, kommersiella namn för beteckning av material. Efter år och årtionden har vissa av dessa beteckningar blivit allmänt använda av näringslivet, och de kallas ofta för "vanliga" namn eller "handelsnamn", utan att hänvisa till den specifika leverantören. I de flesta fall är dessa "vanliga" namn inte är standardiserade och egenskaper kan variera kraftigt, deras tillämpning i officiella tekniska dokument bör därför om möjligt undvikas.Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

Internationella metallstandarder och ekvivalenter på samma ställe: Total Materia

Med Total Materia gå det att hitta information om en metallstandardspecifikation, dess nuvarande status och de material som den definierar är ett bara ett musklick bort.

Genom att enkelt välja en standardiseringsorganisation (SDO) och/eller skriva standardnumret får du omedelbara resultat från den flerspråkiga databasen som innehåller över 52000 standarder. Till exempel kan du granska alla metallstandarder från ASTM genom att välja denna SDO från popup fönstret.

Metallstandarder: Exempel för att söka ASTM metallstandarder

Resultatlistan består av över 1800 ASTM metallstandarder. Informationen omfattar: standardbeskrivning, senaste utgivningsår, status (giltig, ersatt, etc.) och en snabblänk till material som definieras av denna standard.

Metallstandarder: Ett exempel på en lista med ASTM metallstandarder

I listan av material kan du granska detaljerade egenskaper och ekvivalenter för varje material.

Metallstandarder: Exempel på material som definieras av ASTM standarden A148