Standarder for metall

Metallstandarder er til for å forbedre kommunikasjon mellom metallprodusenter og forbrukere, inkludert professorer, produsenter og handelsfolk, og på denne måten legge til rette for produkthandel i metallindustrien.

Standarder er frivillige skriftlige avtaler som etablerer viktige kriterier for produkter, ytelser og prosesser. Standarder sørger for at produkter og tjenester er tilpasset sitt formål, og at de er sammenlignbare og kompatible.

Standarder for metaller inneholder informasjon om

  • betegnelsesystemet for metaller og legeringer
  • relevante nominelle dimensjoner, toleranser, dimensjoner og formtoleranser gjennom hensiktsmessige dimensjonelle standarder
  • omfanget av inspeksjoner og testing, prøvetaking, test-stykkeforberedelse og aktuelle inspeksjon- og testmetoder for verifisering av spesifiserte egenskaper
  • merking av produktene
Metallstandarder blir utviklet av standardiseringsorganisasjoner (SDOer). Noen av de mest brukte standardene for metallmaterialer inkluderer:

  • EN(Euronorm), som er et harmonisert system av europeiske land. Selv om de er akseptert og ofte tatt i bruk i europeiske land de siste to tiårene, kan «utdødde» nasjonale systemer som tyske DIN, britiske BS, franske AFNOR og italienske UNI ofte bli funnet i mange dokument.
  • AISI (abbriviation from American Iron and Steel Institute), er tradisjonelt sett brukt i USA. Selv om den er utdatert, ikke lenger vedlikeholdt og forsøkt erstattet av ASTM, SAE og andre standarder, er den fortsatt utbredt.
  • Japanske JIS standarder som er utbredt i Asia og Stillehavsområdet. JIS-spesifikasjoner er også mye brukt i andre nasjonale systemer, som Korea, Kina og Taiwan

Foruten de offisielle standardene finnes mange produsenter og leverandører som bruker deres egne, kommersielle navn som betegnelse på materialer. Etter flere tiår har noen av disse betegnelsene blitt utbredt innen industrimiljøet, og blir ofte omtalt som «vanlige» navn eller «handels»-navn, uten å referere til produsenten. I de fleste tilfeller er ikke de «vanlige» navnene standardiserte og egenskapene kan variere betydelig; applikasjon i offisielle tekniske dokument bør derfor unngås om mulig.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Internasjonale metallstandarder og ekvivalenter samlet på ett sted: Total Materia

Med Total Materia blir jobben med å finne informasjon om metallstandardspesifikasjoner, nåværende statuser samt materialer den definerer gjort med kun ett museklikk.

Ved å velge standardiseringsorganisasjon (SDO) og/eller skrive inn standardnummer kan du motta umiddelbare resultater fra vår flerspråklige database med over 52.000 standarder. For eksempel kan du se alle metallstandarder fra ASTM ved å velge denne SDOen fra popup-vinduet.

Resultatet i listen inneholder over 1800 ASTM metallstandarder. Informasjonen inkluderer: standardbeskrivelse, utgivelsesår, nåværende status og en link til materialene som er definert av standarden.

Metallstandarder: eksempel på å søke etter ASTM standarder

Ved å klikke materiallinken kan du se en liste med metallmaterialer som er definert av den valgte standarden.

Metallstandarder: Et eksempel på en liste ASTM metallstandarder

Fra listen av materiale kan du se detaljerte egenskaper og ekvivalenter for hvert eneste materiale.

Metallstandarder: Eksempel på materialer definert av ASTM standard A148