Metallistandardit

Metallistandardit edistävät ymmärrystä ja kommunikaatiota metallen tuottajien ja käyttäjien, kuten jalostajien, kokoonpanijoiden ja jakelijoiden kesken. Siten ne helpottavat metalliteollisuuden tuotteiden kauppaa.

Standardit ovat dokumentoituja vapaaehtoisia sopimuksia, jotka ovat luoneet tärkeitä kriteerejä tuotteille, palveluille ja prosesseille. Standardit auttavat varmistamaan, että tuotteet ja palvelut vastaavat tarkoitustaan ja että ne ovat vertailukelpoisia ja yhdenmukaisia.

Metallistandardit sisältävät tietoa seuraavista aiheista:

  • metallisten materiaalien ja seosten nimitysjärjestelmä,
  • relevantit nimellismitat sekä mitta- ja muotopoikkeamat yleensä viittaamalla sopiviin mittanormeihin,
  • tarkastusten, testauksen, näytteenoton ja testikappaleiden valmistuksen laajuus sekä soveltuvat tarkastus- ja testausmenetelmät tiettyjen ominaisuuksien varmennusta varten - useimmiten viittaamalla sopiviin testistandardeihin,
  • tuotteiden merkinnät.
Standardeja ylläpitävät organisaatiot (SDO:t) kehittävät metallistandardeja. Yleisimmin käytettyjä metallimateriaalien standardeja ovat:

  • EN (Euronorm), joka on Euroopan maiden yhtenäistetty järjestelmä. Vaikka se on hyväksytty ja ollut tehokkaassa käytössä kaikissa Euroopan maissa melkein kaksi vuosikymmentä, "vanhentuneisiin" kansallisiin järjestelmiin, kuten saksalaiseen DIN:iin, brittiläiseen BS:ään, ranskalaiseen AFNOR:iin ja italialaiseen UNI:iin voi silti törmätä monissa dokumenteissa.
  • AISI (lyhenne American Iron and Steel Institutelle), jota on perinteisesti käytetty Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Vaikka se on vanhentunut, ei enää ylläpidetty ja siksi korvattu ASTM:llä, SAE:lla ynnä muilla standardeilla, se on edelleen yleinen.
  • japanilaiset JIS-standardit, joita käytetään laajalti Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. JIS-spesifikaatioita on usein käytetty myös muiden kansallisten (esimerkiksi korealaisen, kiinalaisen ja taiwanilaisen) järjestelmien perustana.

Virallisten metallistandardien lisäksi monet valmistajat ja tuottajat käyttävät omia patentoituja ja kaupallisia nimiään materiaalinimityksille. Vuosien ja vuosikymmenien jälkeen osasta nimityksistä on tullut laajalti käytettyjä teollisuusyhteisössä, ja niihin viitataan usein "tavallisina" tai "kaupallisina" niminä ilman, että oikeasti viitataan tiettyyn toimittajaan. Useimmissa tapauksissa nämä "tavalliset" nimet eivät ole standardoituja ja materiaalien ominaisuudet saattavat vaihdella huomattavasti. Siksi näiden nimien käyttöä virallisissa teknisissä dokumenteissa tulisi välttää, kun mahdollista.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Kansainväliset metallistandardit ja vastaavuudet yhtessä paikassa: Total Materia

Total Materiassa metallistandardia, sen tämänhetkistä statusta ja sen määrittelemiä materiaaleja koskevan tiedon löytäminen on klikkauksen päässä.

Valitsemalla standardeja ylläpitävän organisaation (SDO) ja/tai syöttämällä standardin numeron saat välittömästi tuloksia monikielisestä tietokannasta, joka kattaa yli 52 000 standardia. Voit esimerkiksi tarkastella kaikkia ASTM:n metallistandardeja valitsemalla kyseisen SDO:n popup-listasta.

Hakutuloslista sisältää yli 1800 ASTM:n metallistandardia. Tiedot sisältävät standardin kuvauksen, viimeisen julkaisuvuoden, tämänhetkisen statuksen (voimassa, korvattu jne.) ja linkin kyseisen standardin määrittelemiin materiaaleihin.

Metallistandardit: Esimerkki ASTM:n metallistandardien etsimisestä

Klikkaamalla materiaalilinkkiä näet listan metallimateriaaleista, jotka valittu standardi määrittelee.

Metallistandardit: Esimerkki ASTM:n metallistandardilistasta

Materiaalilistasta voit tarkastella kaikkien materiaalien tarkkoja ominaisuuksia ja vastineita.

Metallistandardit: Esimerkki ASTM-standardi A148:n määrittelemistä materiaaleista