รายละเอียดทองแดง

ทองแดง และโลหะผสมทองแดง เป็นวัสดุทางวิศวกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถใช้ในการทำงานแบบพิเศษได้ นอกจากนี้ข้อมูลของทองแดงยังได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ

รายละเอียดทองแดงที่ใช้ในยุโรปจะเป็นมาตรฐานของ Euronorom (ตัวย่อ EN) ซึ่งเป็นระบบที่กลมกลืนกับประเทศในยุโรป ชื่อของ เกรดทองแดง จะใช้ระบบตัวเลขแอลฟา 6 หลัก ตัวอักษร “C” ตัวแรกแสดงว่าเป็นโลหะผสมทองแดง ตัวอักษรตัวที่สองแสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น B-ก้อนโลหะ (Ingo) ใช้สำหรับหลอมเพื่อทำการหล่อผลิตภัณฑ์, C-ผลิตภัณฑ์หล่อ (Cast products), F-วัสดุกรอง (Filler materials) ใช้สำหรับทำการเชื่อม และประสาน, M-มาสเตอร์อัลลอยด์ (Master Alloys), R-ทองแดงบริสุทธิ์ (Refined unwrought copper), S-เศษ (Scrap), W-ผลิตภัณฑ์ดัด (Wrought products) และ X-วัสดุไม่มีมาตรฐาน (Non-standard materials) สามหลักต่อมาใช้เพื่อระบุวัสดุ และตัวสุดท้ายใช้เพื่อระบุชั้นของกลุ่มวัสดุประเภททองแดง และเพื่อขยายขอบเขตของระบบการระบุชื่อของทองแดง

ตัวอักษรตัวสุดท้ายมีความสำคัญในการกำหนดรายละเอียดทองแดง เพราะว่าเป็นการระบุคุณสมบัติหลักๆที่จำเป็น สภาวะของวัสดุแต่ละชนิดจะถูกอธิบายด้วยตัวอักษร ดังนี้ A-การยืดตัว (Elongation), B-ระยะการงอจำกัด (Spring bending limit), D-เขียนขึ้น (As drawn) โดยไม่ใช้คุณสมบัติทางกลที่ระบุไว้, G-ขนาดเกรน (Grain size), H-ความแข็ง (Brinell หรือ Vickers), M-ผลิตขึ้น (As manufactured) โดยไม่ใช้คุณสมบัติทางกลที่ระบุไว้, R-แรงต้านทานการดึง (Tensile strength), Y-0.2% proof strength ใช้สำหรับการหล่อขึ้นรูป โดยคุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อที่ใช้ สวนคำต่อท้ายคือ Gs-หล่อด้วยทราย (sand casting), GM- การหล่อด้วยโมลถาวร (permanent mould casting), GZ-การหล่อเหวี่ยง (centrifugal casting), GC-การหล่อแบบต่อเนื่อง (continuous casting), GP-การหล่อความดันสูง (pressure die-casting)

ถึงแม้ว่า Euronorm จะได้รับการยอมรับ และใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป แต่ข้อมูลทองแดงของระบบในประเทศต่างๆที่ล้าสมัย เช่น เยอรมัน DIN, อังกฤษ BS, ฝรั่งเศส AFNOR และ อิตาลี UNI สามารถพบได้ในเอกสาร และข้อกำหนดทั่วไป ที่ยังคงมีการใช้งานอยู่

มาตรฐานทองแดงที่ถูกใช้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาออกโดย ASTM, SAE และ ASME ระบบการเปรียบเทียบตัวเลขถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาในความพยายามเชื่อมโยงระบบการระบุชื่อต่างๆเข้าด้วยกัน และเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่โลหะคนละชนิดจะมีชื่อเดียวกัน ระบบรวมนี้เป็นของ Unified Numbering System (UNS) เป็นระบบการระบุเพื่อการค้าขายอัลลอยด์ และไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดของอัลลอยด์โดยตรง

อย่างไรก็ตามรายละเอียดของทองแดง และอัลลอยด์อื่นๆ จะอ้างอิง UNS ในการระบุเกรด ที่กำหนดในเอกสาร หรือในตัวอ้างอิงโยงที่ใช้หมายเลขเกรดของ UNS ซึ่งข้อมูลอัลลอยด์ประเภทนี้ใน Total Materia จะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ "เป็นทางการ"

รายละเอียดทองแดงของญี่ปุ่น (JIS) ใช้ฐานความรู้ของมาตรฐาน ISO โดยญี่ปุ่นชื่อของโลหะผสมทองแดงจะขึ้นต้นด้วย JIS แล้วตามด้วยตัวอักษร C สำหรับทองแดง และโลหะผสมทองแดง และตัวเลขสี่หลักสำหรับบอกธาตุของโลหะผสม ตัวอย่างเช่น JIS C1020 ประกอบด้วย Cu 99.9%, JIS C2720 ประกอบด้วย Cu-Zn (ทองเหลือง), JIS C5191 ประกอบด้วย Cu-Sn-P (ฟอสฟอรัสบรอนซ์), JIS C3601 ประกอบด้วย Cu-Zn-Pb (โลหะผสมตะกั่วและทองเหลือง), JIS C6801 ประกอบด้วย Cu-Zn-Al (ทองเหลือง), JIS C 4430 ประกอบด้วย Cu-Zn-Sn (ทองเหลือง) และอื่นๆฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

รายละเอียดทองแดงใน Total Materia

ฐานข้อมูลของ Total Materia รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของโลหะผสมทองแดงไว้มากกว่า 27,000 ข้อมูล จากโลหะอัลลอยด์ทั้งหมด 350,000 ข้อมูลทั่วโลก มีส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ, ตัวอ้างอิงโยงและอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการ

ค้นหาเกรดทองแดงในฐานข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ตัวอย่างเช่นดูที่คุณสมบัติทองแดงของจีนเกรด BZn 15-20

ใข้ตัวค้นหาด่วนในหน้าสมาชิก โดยใส่ชื่อ และเลือก copper จากรายการประเภทวัสดุ และเลือก China/GB จากรายการมาตรฐาน

รายละเอียดทองแดง: ค้นหาทองแดงของจีนเกรด  BZn 15-20

หลังจากคลิกเลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์ รายการกลุ่มย่อยจะปรากฏขึ้นมา ใน Total Materia กลุ่มย่อย จะอ้างอิงรายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดทองแดง ในกรณีนี้เราเลือก GB 2059 และโปรดสังเกตว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดทองแดง: รายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติทองแดงของจีนเกรด  BZn 15-20

ส่วนประกอบ, ตัวอ้างอิงโยง และคุณสมบัติของเกรดทองแดง BZn 15-20 สามารถดูได้โดยคลิกลิ้งค์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านล่าง

รายละเอียดทองแดง: ส่วนประกอบทางเคมีของเกรดทองแดง BZn 15-20
รายละเอียดทองแดง: ตารางตัวอ้างอิงโยงของเกรดทองแดง BZn 15-20
รายละเอียดทองแดง: คุณสมบัติทางกลของเกรดทองแดง BZn 15-20