Kobberspesifikasjoner

Kobber og kobberlegeringer er noen av de mest allsidige ingeniør-materialene tilgjengelig. Siden de kan bli brukt til en enorm mengde ulike formål er kobberspesifikasjoner velutviklede og detaljerte.

Kobberspesifikasjoner i Europa er basert på Euronorm (forkortet EN), et harmonisert system av europeiske land som betegner kobbertyper ved bruk av ett sekssifret alfanumerisk system. Den første bokstaven «C» indikerer en kobberlegering. Den andre bokstaven indikerer produktform f.eks. B-støpeblokk for omsmeltede produkter, C- støpeprodukter, F- fyll materialer for lodding og sveising, M - «Master»-legeringer, R – raffinerte ikke-smidd kobber, S – skrap, W – smidde produkt og X – ikke-standard materialer. Tre nummer brukes så for å identifisere klassifiseringen av individuelle grupperinger av kobbermaterialer og forstørre kapasiteten til betegnelsessystemet.

Den siste bokstaven er veldig viktig for å definere kobberspesifikasjoner, fordi den identifiserer de viktigsete påkrevde egenskapene. Hver materialbetingelse er identifisert med en bokstav, som følger: A – forlengelse, B – fjærbøyingsgrense, D – som tegnet, uten spesifiserte mekaniske egenskaper, G – Kornstørrelse, H – hardhet (Brinell eller Vickers), M – som produsert, uten spesifiserte mekaniske egenskaper, R – strekkfasthet, Y – 0.2% «proof strength». For støpinger er egenskapene avhengig av støpeprosessen tatt i bruk. Suffiksene som brukes er: GS sandstøp, GM permanent formstøping, GZ sentrifugal støping, GC kontinuerlig støping, GP presstøping.

Selv om Euronorm er akseptert og brukt i alle europeiske land er kobberspesifikasjonene fra foreldete nasjonale systemer, som tysk DIN, britisk BS, fransk AFNOR og italiensk UNI, ofte funnet i mange dokumenter og spesifikasjoner, og er derfor relevante fra et praktisk perspektiv.

Den mest brukte standardspesifikasjonen for kobber i nord-Amerika er de som er publisert av ASTM, SAE og ASME. Et kombinert nummereringssystem har blitt etablert i USA i et forsøk på å koordinere alle de ulike betegnelsessystemene, og unngå muligheten for at samme nummer blir brukt for to ulike metaller. Dette kombinerte systemet er Unified Numbering System ( UNS); det er et identifikasjonssystem for kommersielle legeringer, og den tilbyr ikke legeringsspesifikasjoner direkte.

Spesifikasjonene for kobber og andre legeringer refererer veldig ofte til UNS for å identifisere typer spesifisert inne i dokumentet, eller kryssreferere typene til UNS nummer; denne kategorien av legeringsekvivalenter er kalt «Offisiell» i Total Materia sin terminologi.

Japanske (JIS) kobberspesifikasjoner er basert på ISO standardene. I disse spesifikasjonene er kobberlegeringene betegnet med det optimale prefikset JIS, etterfulgt av bokstaven C for kobber og kobberlegeringer samt et firesifret nummer som refererer til legeringselementene. Eksempler: JIS C1020 som inneholder Cu 99.9%, JIS C2720 som er en Cu-Zn (kkobber), JIS C5191 er en Cu-Sn-P (fosfor bronse), JIS C3601 er en Cu-Zn-Pb (blylegeringsmessing), JIS C6801 er en Cu-Zn-Al (messing), JIS C 4430 som er en Cu-Zn-Sn messing etc.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Kobberspesifikasjoner i Total Materia

Total Materia sin database inkluderer egenskapsspesifikasjoner for mer enn 27,000 kobberlegeringer sammen med 350,000 metallegeringer fra hele verden. De kjemiske komposisjoner, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanser og mer er bare ett trykk unna.

Å finne en kobbertype i databasen er veldig enkelt og tar bare sekunder. La oss se å egenskapene til den kinesiske kobbertypen BZn 15-20

Bruk Raskt søk på abonnentsiden og skriv inn betegnelsen, velg kogger fra materiallisten og kina/GB fra standardlisten.

Kobberspesifikasjoner: Søk etter kinesisk kobbertype BZn 15-20

Etter å ha trykket på materialet fra resultatlisten, dukker det opp en liste med undergrupper. I Total Materia er undergrupper det samme som spesifikasjonene som definerer egenskapene til kobbertypen; i dette tilfelle velges kobberspesifikasjonen GB 2059. Vær oppmerksom på at egenskaper definert i henhold til ulike spesifikasjoner kan variere betydelig.

Kobberspesifikasjoner: Spesifikasjoner som definerer egenskapen til kinesisk kobbertype BZn 15-20

Komposisjon, kryssreferansetabeller og egenskaper til kobbertypen BZn 15-20 kan bli sett ved å trykke på tilhørende link. Se eksempel under.

Kobberspesifikasjoner: Kjemisk komposisjon til kinesisk kobbertype BZn 15-20
Kobberspesifikasjoner: Kryssreferansetabeller til kinesisk kobbertype BZn 15-20
Kobberspesifikasjoner:mekaniske egenskaper til kinesisk kobbertype BZn 15-20