Kuparispesifikaatiot

Kupari ja kupariseokset ovat yksiä monipuolisimmista saatavilla olevista koneenrakennusmateriaaleista. Koska niitä käytetään poikkeuksellisen laajaan valikoimaan sovelluksia, kansainväliset kuparispesifikaatiot ovat erittäin kehittyneitä ja yksityiskohtaisia.

Kuparispesifikaatiot Euroopassa pohjautuvat Euronormiin (lyhenne: EN), joka on Euroopan maiden yhtenäistetty järjestelmä. Euronorm nimeää kuparilaadut käyttäen kuusimerkkistä alfanumeerista järjestelmää. Ensimmäinen kirjain, C, tarkoittaa kupariseosta. Seuraava kirjain ilmaisee tuotemuodon; B - harkko uudelleensulatukseen valutuotteiden valmistamista varten, C - valutuotteet, F - lisäaineet juottoa ja hitsausta varten, M - esilejeerinki, R - jalostettu muokkaamaton kupari, S - romu, W - muokatut tuotteet, ja X - ei-standardit materiaalit. Kirjaimia seuraavat kolme numeroa identifioivat materiaalin, ja viimeinen kirjain kertoo kuparimateriaaliryhmän luokituksen ja kasvattaa nimitysjärjestelmän kapasiteettia.

Viimeinen kirjain on tärkeä kuparispesifikaatioiden määrittämisessä, sillä se kertoo ensisijaisimman pakollisen ominaisuuden. Jokainen materiaalin tila / ominaisuus on identifioitu kirjaimella seuraavasti: A - venymä, B - taivutusraja, D - kuin vedetty, ilman määrättyjä mekaanisia ominaisuuksia, G - raekoko, H - kovuus (Brinell tai Vickers), M - kuin valmistettu, ilman määrättyjä mekaanisia ominaisuuksia, R - vetolujuus, Y - 0,2% koelujuus. Valuissa ominaisuudet ovat riippuvaisia käytettävästä valuprosessista. Käytetyt jälkiliitteet ovat: GS hiekkavalu, GM lopullinen muottivalu, GZ keskipakoisvalu, GC tankovalu, GP painevalu.

Vaikka Euronorm on hyväksytty ja tehokkaassa käytössä kaikissa Euroopan maissa, kuparispesifikaatioita vanhentuneista kansallisista järjestelmistä (kuten saksalainen DIN, brittiläinen BS, ranskalainen AFNOR ja italialainen UNI) löytyy usein dokumenteista ja spesifikaatioista. Siten ne ovat edelleen relevantteja käytännön näkökulmasta.

Yhdysvalloissa useimmin käytettyjä kuparin standardispesifikaatioita ovat ASTM:n, SAE:n ja ASME:n julkaisemat spesifikaatiot. Yhdysvalloissa on myös perustettu yhdistetty numerojärjestelmä, joka koordinoi eri nimitysjärjestelmiä yhdessä systeemissä. Sen tarkoituksena on välttää saman numeron käyttäminen kahdelle eri metallille. Tämä yhdistetty järjestelmä on Unified Numbering System (UNS); se on tunnistusjärjestelmä kaupallisille seoksille, ja se ei tarjoa suoria seosspesifikaatioita.

Kuparin ja muiden seosten spesifikaatiot kuitenkin viittaavat hyvin usein UNS:ään tunnistaakseen laatuja tai tehdäkseen ristiviittauksia laatujen ja UNS-numeroiden välillä. Total Materian terminologiassa tämä seosvastineiden luokka on nimeltään Virallinen.

Japanilaiset (JIS) kuparispesifikaatiot perustuvat ISO-standardeihin. Näissä spesifikaatioissa kupariseoksilla on valinnainen etuliite JIS, jota seuraavat kirjain C (kupari ja kupariseokset) sekä neljä numeroa, jotka viittaavat seosaineisiin. Esimerkkejä: JIS C1020, joka sisältää Cu 99.9%, JIS C2720, joka on Cu-Zn (messinki), JIS C5191 on Cu-Sn-P (fosforipronssi), JIS C3601 on Cu-Zn-Pb (lyijyseostettu messinki), JIS C6801 on Cu-Zn-Al (messinki), JIS C 4430, joka on Cu-Zn-Sn (messinki) jne.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Kuparispesifikaatiot Total Materiassa

Total Materia -tietokanta sisältää ominaisuusspesifikaatiot yli 27 000 kupariseokselle ja 350 000 metalliseokselle kaikkialta maailmasta. Näiden materiaalien kemialliset koostumukset, mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet, ristiviittaukset ja paljon muuta ovat vain klikkauksen päässä.

Kuparilaadun löytäminen tietokannasta on erittäin helppoa ja vie vain sekunteja. Etsitään esimerkiksi kiinalaisen kuparilaadun BZn 15-20 ominaisuuksia.

Käytä Pikahaku -toimintoa tilaajien kotisivulta ja syötä nimitys. Kuparin valitseminen seosryhmälistasta ja Kiinan/GB:n valitseminen standardilistasta on vapaaehtoista.

Kuparispesifikaatiot: Kiinalaisen kuparilaadun BZn 15-20 etsiminen

Kun klikkaat materiaalia hakutuloslistasta, lista alaryhmiä aukeaa. Total Materiassa, termi "alaryhmä" viittaa spesifikaatioihin, jotka määrittävät kuparilaadun ominaisuudet; tässä tapauksessa valitaan spesifikaatio GB 2059. Huomaa, että eri spesifikaatioiden määrittämät ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti.

Kuparispesifikaatiot: Spesifikaatio, joka määrittää kiinalaisen kuparilaadun BZn 15-20 ominaisuudet

Kuparilaadun BZn 15-20 koostumusta, ristiviittauksia ja ominaisuuksia voi nyt tarkastella klikkaamalla vastaavia linkkejä. Katso esimerkkejä alta.

Kuparispesifikaatiot: Kuparilaadun BZn 15-20 kemiallinen koostumus
Kuparispesifikaatiot: Kuparilaadun BZn 15-20 ristiviittaustaulukko
Kuparispesifikaatiot: Kuparilaadun BZn 15-20 mekaaniset ominaisuudet