ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน United States / AISI
ประเภทวัสดุ วัสดุ / วัสดุในกลุ่มเกล็ก / Carbon and alloy steels
วัสดุ:
วัสดุ
1005ดูวัสดุ 1005 AISI
1006ดูวัสดุ 1006 AISI
1008ดูวัสดุ 1008 AISI
1009ดูวัสดุ 1009 AISI
1010ดูวัสดุ 1010 AISI
1011ดูวัสดุ 1011 AISI
1012ดูวัสดุ 1012 AISI
1013ดูวัสดุ 1013 AISI
1015ดูวัสดุ 1015 AISI
1016ดูวัสดุ 1016 AISI
1017ดูวัสดุ 1017 AISI
1018ดูวัสดุ 1018 AISI
1019ดูวัสดุ 1019 AISI
1020ดูวัสดุ 1020 AISI
1021ดูวัสดุ 1021 AISI
1022ดูวัสดุ 1022 AISI
1023ดูวัสดุ 1023 AISI
1025ดูวัสดุ 1025 AISI
1026ดูวัสดุ 1026 AISI
1029ดูวัสดุ 1029 AISI
1030ดูวัสดุ 1030 AISI
1033ดูวัสดุ 1033 AISI
1034ดูวัสดุ 1034 AISI
1035ดูวัสดุ 1035 AISI
1037ดูวัสดุ 1037 AISI
1038ดูวัสดุ 1038 AISI
1038 Hดูวัสดุ 1038 H AISI
1039ดูวัสดุ 1039 AISI
1040ดูวัสดุ 1040 AISI
1042ดูวัสดุ 1042 AISI
1043ดูวัสดุ 1043 AISI
1044ดูวัสดุ 1044 AISI
1045ดูวัสดุ 1045 AISI
1045 Hดูวัสดุ 1045 H AISI
1046ดูวัสดุ 1046 AISI
1049ดูวัสดุ 1049 AISI
1050ดูวัสดุ 1050 AISI
1053ดูวัสดุ 1053 AISI
1055ดูวัสดุ 1055 AISI
1059ดูวัสดุ 1059 AISI
1060ดูวัสดุ 1060 AISI
1064ดูวัสดุ 1064 AISI
1065ดูวัสดุ 1065 AISI
1069ดูวัสดุ 1069 AISI
1070ดูวัสดุ 1070 AISI
1074ดูวัสดุ 1074 AISI
1075ดูวัสดุ 1075 AISI
1078ดูวัสดุ 1078 AISI
1080ดูวัสดุ 1080 AISI
1084ดูวัสดุ 1084 AISI
1085ดูวัสดุ 1085 AISI
1086ดูวัสดุ 1086 AISI
1090ดูวัสดุ 1090 AISI
1095ดูวัสดุ 1095 AISI
10B05ดูวัสดุ 10B05 AISI
10B06ดูวัสดุ 10B06 AISI
10B08ดูวัสดุ 10B08 AISI
10B12ดูวัสดุ 10B12 AISI
10B15ดูวัสดุ 10B15 AISI
10B16ดูวัสดุ 10B16 AISI
10B17ดูวัสดุ 10B17 AISI
10B18ดูวัสดุ 10B18 AISI
10B20ดูวัสดุ 10B20 AISI
10B21ดูวัสดุ 10B21 AISI
10B22ดูวัสดุ 10B22 AISI
10B23ดูวัสดุ 10B23 AISI
10B25ดูวัสดุ 10B25 AISI
10B26ดูวัสดุ 10B26 AISI
10B29ดูวัสดุ 10B29 AISI
10B30ดูวัสดุ 10B30 AISI
10B35ดูวัสดุ 10B35 AISI
10B38ดูวัสดุ 10B38 AISI
10B39ดูวัสดุ 10B39 AISI
10B40ดูวัสดุ 10B40 AISI
10B42ดูวัสดุ 10B42 AISI
10B43ดูวัสดุ 10B43 AISI
10B45ดูวัสดุ 10B45 AISI
10B46ดูวัสดุ 10B46 AISI
10B49ดูวัสดุ 10B49 AISI
10B50ดูวัสดุ 10B50 AISI
10B53ดูวัสดุ 10B53 AISI
10B55ดูวัสดุ 10B55 AISI
10B60ดูวัสดุ 10B60 AISI
10B65ดูวัสดุ 10B65 AISI
10B70ดูวัสดุ 10B70 AISI
10B74ดูวัสดุ 10B74 AISI
10B78ดูวัสดุ 10B78 AISI
10B80ดูวัสดุ 10B80 AISI
10B86ดูวัสดุ 10B86 AISI
10B90ดูวัสดุ 10B90 AISI
10B95ดูวัสดุ 10B95 AISI
10L05ดูวัสดุ 10L05 AISI
10L06ดูวัสดุ 10L06 AISI
10L08ดูวัสดุ 10L08 AISI
10L10ดูวัสดุ 10L10 AISI
10L12ดูวัสดุ 10L12 AISI
10L15ดูวัสดุ 10L15 AISI
10L16ดูวัสดุ 10L16 AISI
10L17ดูวัสดุ 10L17 AISI
10L18ดูวัสดุ 10L18 AISI
10L20ดูวัสดุ 10L20 AISI
10L21ดูวัสดุ 10L21 AISI
10L22ดูวัสดุ 10L22 AISI
10L23ดูวัสดุ 10L23 AISI
10L25ดูวัสดุ 10L25 AISI
10L26ดูวัสดุ 10L26 AISI
10L29ดูวัสดุ 10L29 AISI
10L30ดูวัสดุ 10L30 AISI
10L35ดูวัสดุ 10L35 AISI
10L38ดูวัสดุ 10L38 AISI
10L39ดูวัสดุ 10L39 AISI
10L40ดูวัสดุ 10L40 AISI
10L42ดูวัสดุ 10L42 AISI
10L43ดูวัสดุ 10L43 AISI
10L44ดูวัสดุ 10L44 AISI
10L45ดูวัสดุ 10L45 AISI
10L46ดูวัสดุ 10L46 AISI
10L49ดูวัสดุ 10L49 AISI
10L50ดูวัสดุ 10L50 AISI
10L53ดูวัสดุ 10L53 AISI
10L55ดูวัสดุ 10L55 AISI
10L60ดูวัสดุ 10L60 AISI
10L65ดูวัสดุ 10L65 AISI
10L70ดูวัสดุ 10L70 AISI
10L74ดูวัสดุ 10L74 AISI
10L78ดูวัสดุ 10L78 AISI
10L80ดูวัสดุ 10L80 AISI
10L86ดูวัสดุ 10L86 AISI
10L90ดูวัสดุ 10L90 AISI
10L95ดูวัสดุ 10L95 AISI
1108ดูวัสดุ 1108 AISI
1109ดูวัสดุ 1109 AISI
1110ดูวัสดุ 1110 AISI
1115ดูวัสดุ 1115 AISI
1116ดูวัสดุ 1116 AISI
1117ดูวัสดุ 1117 AISI
1118ดูวัสดุ 1118 AISI
1119ดูวัสดุ 1119 AISI
1120ดูวัสดุ 1120 AISI
1123ดูวัสดุ 1123 AISI
1126ดูวัสดุ 1126 AISI
1132ดูวัสดุ 1132 AISI
1137ดูวัสดุ 1137 AISI
1138ดูวัสดุ 1138 AISI
1139ดูวัสดุ 1139 AISI
1140ดูวัสดุ 1140 AISI
1141ดูวัสดุ 1141 AISI
1144ดูวัสดุ 1144 AISI
1145ดูวัสดุ 1145 AISI
1146ดูวัสดุ 1146 AISI
1151ดูวัสดุ 1151 AISI
1152ดูวัสดุ 1152 AISI
11L10ดูวัสดุ 11L10 AISI
11L17ดูวัสดุ 11L17 AISI
11L18ดูวัสดุ 11L18 AISI
11L23ดูวัสดุ 11L23 AISI
11L37ดูวัสดุ 11L37 AISI
11L40ดูวัสดุ 11L40 AISI
11L41ดูวัสดุ 11L41 AISI
11L44ดูวัสดุ 11L44 AISI
11L46ดูวัสดุ 11L46 AISI
11L52ดูวัสดุ 11L52 AISI
1211ดูวัสดุ 1211 AISI
1212ดูวัสดุ 1212 AISI
1213ดูวัสดุ 1213 AISI
1215ดูวัสดุ 1215 AISI
12L12ดูวัสดุ 12L12 AISI
12L13ดูวัสดุ 12L13 AISI
12L14ดูวัสดุ 12L14 AISI
12L15ดูวัสดุ 12L15 AISI
1330ดูวัสดุ 1330 AISI
1330 Hดูวัสดุ 1330 H AISI
1335ดูวัสดุ 1335 AISI
1335 Hดูวัสดุ 1335 H AISI
1340ดูวัสดุ 1340 AISI
1340 Hดูวัสดุ 1340 H AISI
1345ดูวัสดุ 1345 AISI
1345 Hดูวัสดุ 1345 H AISI
13B30ดูวัสดุ 13B30 AISI
13B35ดูวัสดุ 13B35 AISI
13B40ดูวัสดุ 13B40 AISI
13B45ดูวัสดุ 13B45 AISI
13L30ดูวัสดุ 13L30 AISI
13L35ดูวัสดุ 13L35 AISI
13L40ดูวัสดุ 13L40 AISI
13L45ดูวัสดุ 13L45 AISI
1513ดูวัสดุ 1513 AISI
1518ดูวัสดุ 1518 AISI
1522ดูวัสดุ 1522 AISI
1522 Hดูวัสดุ 1522 H AISI
1524ดูวัสดุ 1524 AISI
1524 Hดูวัสดุ 1524 H AISI
1525ดูวัสดุ 1525 AISI
1526ดูวัสดุ 1526 AISI
1526 Hดูวัสดุ 1526 H AISI
1527ดูวัสดุ 1527 AISI
1533ดูวัสดุ 1533 AISI
1534ดูวัสดุ 1534 AISI
1536ดูวัสดุ 1536 AISI
1541ดูวัสดุ 1541 AISI
1541 Hดูวัสดุ 1541 H AISI
1544ดูวัสดุ 1544 AISI
1545ดูวัสดุ 1545 AISI
1546ดูวัสดุ 1546 AISI
1547ดูวัสดุ 1547 AISI
1548ดูวัสดุ 1548 AISI
1551ดูวัสดุ 1551 AISI
1552ดูวัสดุ 1552 AISI
1553ดูวัสดุ 1553 AISI
1561ดูวัสดุ 1561 AISI
1566ดูวัสดุ 1566 AISI
1570ดูวัสดุ 1570 AISI
1572ดูวัสดุ 1572 AISI
1580ดูวัสดุ 1580 AISI
1590ดูวัสดุ 1590 AISI
15B13ดูวัสดุ 15B13 AISI
15B21 Hดูวัสดุ 15B21 H AISI
15B22ดูวัสดุ 15B22 AISI
15B24ดูวัสดุ 15B24 AISI
15B26ดูวัสดุ 15B26 AISI
15B27ดูวัสดุ 15B27 AISI
15B28 Hดูวัสดุ 15B28 H AISI
15B30 Hดูวัสดุ 15B30 H AISI
15B33ดูวัสดุ 15B33 AISI
15B34ดูวัสดุ 15B34 AISI
15B35 Hดูวัสดุ 15B35 H AISI
15B37 Hดูวัสดุ 15B37 H AISI
15B41ดูวัสดุ 15B41 AISI
15B41 Hดูวัสดุ 15B41 H AISI
15B44ดูวัสดุ 15B44 AISI
15B45ดูวัสดุ 15B45 AISI
15B46ดูวัสดุ 15B46 AISI
15B48ดูวัสดุ 15B48 AISI
15B48 Hดูวัสดุ 15B48 H AISI
15B52ดูวัสดุ 15B52 AISI
15B62 Hดูวัสดุ 15B62 H AISI
15B66ดูวัสดุ 15B66 AISI
15B70ดูวัสดุ 15B70 AISI
15B80ดูวัสดุ 15B80 AISI
15B90ดูวัสดุ 15B90 AISI
15L13ดูวัสดุ 15L13 AISI
15L22ดูวัสดุ 15L22 AISI
15L24ดูวัสดุ 15L24 AISI
15L26ดูวัสดุ 15L26 AISI
15L27ดูวัสดุ 15L27 AISI
15L33ดูวัสดุ 15L33 AISI
15L34ดูวัสดุ 15L34 AISI
15L41ดูวัสดุ 15L41 AISI
15L44ดูวัสดุ 15L44 AISI
15L45ดูวัสดุ 15L45 AISI
15L46ดูวัสดุ 15L46 AISI
15L48ดูวัสดุ 15L48 AISI
15L52ดูวัสดุ 15L52 AISI
15L53ดูวัสดุ 15L53 AISI
15L66ดูวัสดุ 15L66 AISI
15L70ดูวัสดุ 15L70 AISI
15L80ดูวัสดุ 15L80 AISI
15L90ดูวัสดุ 15L90 AISI
2330ดูวัสดุ 2330 AISI
2340ดูวัสดุ 2340 AISI
2345ดูวัสดุ 2345 AISI
300Mดูวัสดุ 300M AISI
3115ดูวัสดุ 3115 AISI
3120ดูวัสดุ 3120 AISI
3130ดูวัสดุ 3130 AISI
3135ดูวัสดุ 3135 AISI
3140ดูวัสดุ 3140 AISI
3141ดูวัสดุ 3141 AISI
3145ดูวัสดุ 3145 AISI
3150ดูวัสดุ 3150 AISI
3215ดูวัสดุ 3215 AISI
3220ดูวัสดุ 3220 AISI
3230ดูวัสดุ 3230 AISI
3240ดูวัสดุ 3240 AISI
3245ดูวัสดุ 3245 AISI
3250ดูวัสดุ 3250 AISI
3310ดูวัสดุ 3310 AISI
3312ดูวัสดุ 3312 AISI
3325ดูวัสดุ 3325 AISI
3335ดูวัสดุ 3335 AISI
3340ดูวัสดุ 3340 AISI
3415ดูวัสดุ 3415 AISI
3435ดูวัสดุ 3435 AISI
3450ดูวัสดุ 3450 AISI
4012ดูวัสดุ 4012 AISI
4023ดูวัสดุ 4023 AISI
4024ดูวัสดุ 4024 AISI
4027ดูวัสดุ 4027 AISI
4027 Hดูวัสดุ 4027 H AISI
4028ดูวัสดุ 4028 AISI
4028 Hดูวัสดุ 4028 H AISI
4032ดูวัสดุ 4032 AISI
4032 Hดูวัสดุ 4032 H AISI
4037ดูวัสดุ 4037 AISI
4037 Hดูวัสดุ 4037 H AISI
4042ดูวัสดุ 4042 AISI
4042 Hดูวัสดุ 4042 H AISI
4047ดูวัสดุ 4047 AISI
4047 Hดูวัสดุ 4047 H AISI
4053ดูวัสดุ 4053 AISI
4063ดูวัสดุ 4063 AISI
4068ดูวัสดุ 4068 AISI
40L23ดูวัสดุ 40L23 AISI
40L24ดูวัสดุ 40L24 AISI
40L27ดูวัสดุ 40L27 AISI
40L28ดูวัสดุ 40L28 AISI
40L37ดูวัสดุ 40L37 AISI
40L47ดูวัสดุ 40L47 AISI
4118ดูวัสดุ 4118 AISI
4118 Hดูวัสดุ 4118 H AISI
4119ดูวัสดุ 4119 AISI
4120ดูวัสดุ 4120 AISI
4120 Hดูวัสดุ 4120 H AISI
4121ดูวัสดุ 4121 AISI
4130ดูวัสดุ 4130 AISI
4130 Hดูวัสดุ 4130 H AISI
4131ดูวัสดุ 4131 AISI
4135ดูวัสดุ 4135 AISI
4135 Hดูวัสดุ 4135 H AISI
4137ดูวัสดุ 4137 AISI
4137 Hดูวัสดุ 4137 H AISI
4140ดูวัสดุ 4140 AISI
4140 Hดูวัสดุ 4140 H AISI
4142ดูวัสดุ 4142 AISI
4142 Hดูวัสดุ 4142 H AISI
4145ดูวัสดุ 4145 AISI
4145 Hดูวัสดุ 4145 H AISI
4147ดูวัสดุ 4147 AISI
4147Hดูวัสดุ 4147H AISI
4150ดูวัสดุ 4150 AISI
4150Hดูวัสดุ 4150H AISI
4161ดูวัสดุ 4161 AISI
4161Hดูวัสดุ 4161H AISI
41B18ดูวัสดุ 41B18 AISI
41B35ดูวัสดุ 41B35 AISI
41B37ดูวัสดุ 41B37 AISI
41B40ดูวัสดุ 41B40 AISI
41B45ดูวัสดุ 41B45 AISI
41L18ดูวัสดุ 41L18 AISI
41L20ดูวัสดุ 41L20 AISI
41L21ดูวัสดุ 41L21 AISI
41L30ดูวัสดุ 41L30 AISI
41L35ดูวัสดุ 41L35 AISI
41L37ดูวัสดุ 41L37 AISI
41L40ดูวัสดุ 41L40 AISI
41L42ดูวัสดุ 41L42 AISI
41L45ดูวัสดุ 41L45 AISI
41L47ดูวัสดุ 41L47 AISI
41L50ดูวัสดุ 41L50 AISI
41L61ดูวัสดุ 41L61 AISI
4317ดูวัสดุ 4317 AISI
4320ดูวัสดุ 4320 AISI
4335Vดูวัสดุ 4335V AISI
4337ดูวัสดุ 4337 AISI
4340ดูวัสดุ 4340 AISI
4340 Hดูวัสดุ 4340 H AISI
43B40ดูวัสดุ 43B40 AISI
43BV12ดูวัสดุ 43BV12 AISI
43BV14ดูวัสดุ 43BV14 AISI
43L20ดูวัสดุ 43L20 AISI
43L40ดูวัสดุ 43L40 AISI
4419ดูวัสดุ 4419 AISI
4419 Hดูวัสดุ 4419 H AISI
4422ดูวัสดุ 4422 AISI
4427ดูวัสดุ 4427 AISI
4608ดูวัสดุ 4608 AISI
4615ดูวัสดุ 4615 AISI
4617ดูวัสดุ 4617 AISI
4620ดูวัสดุ 4620 AISI
4620 Hดูวัสดุ 4620 H AISI
4621ดูวัสดุ 4621 AISI
4621 Hดูวัสดุ 4621 H AISI
4626ดูวัสดุ 4626 AISI
4640ดูวัสดุ 4640 AISI
46B12ดูวัสดุ 46B12 AISI
46B15ดูวัสดุ 46B15 AISI
46B17ดูวัสดุ 46B17 AISI
46B20ดูวัสดุ 46B20 AISI
46L15ดูวัสดุ 46L15 AISI
46L17ดูวัสดุ 46L17 AISI
46L20ดูวัสดุ 46L20 AISI
46L21ดูวัสดุ 46L21 AISI
46L26ดูวัสดุ 46L26 AISI
4715ดูวัสดุ 4715 AISI
4718ดูวัสดุ 4718 AISI
4718 Hดูวัสดุ 4718 H AISI
4720ดูวัสดุ 4720 AISI
4720 Hดูวัสดุ 4720 H AISI
47L15ดูวัสดุ 47L15 AISI
47L20ดูวัสดุ 47L20 AISI
4812ดูวัสดุ 4812 AISI
4815ดูวัสดุ 4815 AISI
4815 Hดูวัสดุ 4815 H AISI
4817ดูวัสดุ 4817 AISI
4817 Hดูวัสดุ 4817 H AISI
4820ดูวัสดุ 4820 AISI
4820 Hดูวัสดุ 4820 H AISI
48L15ดูวัสดุ 48L15 AISI
48L17ดูวัสดุ 48L17 AISI
48L20ดูวัสดุ 48L20 AISI
501ดูวัสดุ 501 AISI
5015ดูวัสดุ 5015 AISI
502ดูวัสดุ 502 AISI
5045ดูวัสดุ 5045 AISI
5046ดูวัสดุ 5046 AISI
5046 Hดูวัสดุ 5046 H AISI
5060ดูวัสดุ 5060 AISI
50B40ดูวัสดุ 50B40 AISI
50B40 Hดูวัสดุ 50B40 H AISI
50B44ดูวัสดุ 50B44 AISI
50B44 Hดูวัสดุ 50B44 H AISI
50B46ดูวัสดุ 50B46 AISI
50B46 Hดูวัสดุ 50B46 H AISI
50B50ดูวัสดุ 50B50 AISI
50B50 Hดูวัสดุ 50B50 H AISI
50B60ดูวัสดุ 50B60 AISI
50B60 Hดูวัสดุ 50B60 H AISI
50L46ดูวัสดุ 50L46 AISI
5115ดูวัสดุ 5115 AISI
5117ดูวัสดุ 5117 AISI
5120ดูวัสดุ 5120 AISI
5120 Hดูวัสดุ 5120 H AISI
5130ดูวัสดุ 5130 AISI
5130 Hดูวัสดุ 5130 H AISI
5132ดูวัสดุ 5132 AISI
5132 Hดูวัสดุ 5132 H AISI
5135ดูวัสดุ 5135 AISI
5135 Hดูวัสดุ 5135 H AISI
5140ดูวัสดุ 5140 AISI
5140 Hดูวัสดุ 5140 H AISI
5145ดูวัสดุ 5145 AISI
5145 Hดูวัสดุ 5145 H AISI
5147ดูวัสดุ 5147 AISI
5147 Hดูวัสดุ 5147 H AISI
5150ดูวัสดุ 5150 AISI
5150 Hดูวัสดุ 5150 H AISI
5152ดูวัสดุ 5152 AISI
5155ดูวัสดุ 5155 AISI
5155 Hดูวัสดุ 5155 H AISI
5160ดูวัสดุ 5160 AISI
5160 Hดูวัสดุ 5160 H AISI
51B60ดูวัสดุ 51B60 AISI
51B60 Hดูวัสดุ 51B60 H AISI
51L17ดูวัสดุ 51L17 AISI
51L20ดูวัสดุ 51L20 AISI
51L30ดูวัสดุ 51L30 AISI
51L32ดูวัสดุ 51L32 AISI
51L35ดูวัสดุ 51L35 AISI
51L40ดูวัสดุ 51L40 AISI
51L50ดูวัสดุ 51L50 AISI
51L55ดูวัสดุ 51L55 AISI
51L60ดูวัสดุ 51L60 AISI
52100ดูวัสดุ 52100 AISI
6115ดูวัสดุ 6115 AISI
6117ดูวัสดุ 6117 AISI
6118ดูวัสดุ 6118 AISI
6118 Hดูวัสดุ 6118 H AISI
6120ดูวัสดุ 6120 AISI
6125ดูวัสดุ 6125 AISI
6130ดูวัสดุ 6130 AISI
6135ดูวัสดุ 6135 AISI
6140ดูวัสดุ 6140 AISI
6145ดูวัสดุ 6145 AISI
6150ดูวัสดุ 6150 AISI
6150 Hดูวัสดุ 6150 H AISI
6195ดูวัสดุ 6195 AISI
61B50ดูวัสดุ 61B50 AISI
61L18ดูวัสดุ 61L18 AISI
61L50ดูวัสดุ 61L50 AISI
7260ดูวัสดุ 7260 AISI
8115ดูวัสดุ 8115 AISI
81B45ดูวัสดุ 81B45 AISI
81B45 Hดูวัสดุ 81B45 H AISI
8615ดูวัสดุ 8615 AISI
8617ดูวัสดุ 8617 AISI
8617 Hดูวัสดุ 8617 H AISI
8620ดูวัสดุ 8620 AISI
8620 Hดูวัสดุ 8620 H AISI
8622ดูวัสดุ 8622 AISI
8622 Hดูวัสดุ 8622 H AISI
8625ดูวัสดุ 8625 AISI
8625 Hดูวัสดุ 8625 H AISI
8627ดูวัสดุ 8627 AISI
8627 Hดูวัสดุ 8627 H AISI
8630ดูวัสดุ 8630 AISI
8630 Hดูวัสดุ 8630 H AISI
8632ดูวัสดุ 8632 AISI
8635ดูวัสดุ 8635 AISI
8637ดูวัสดุ 8637 AISI
8637 Hดูวัสดุ 8637 H AISI
8640ดูวัสดุ 8640 AISI
8640 Hดูวัสดุ 8640 H AISI
8641ดูวัสดุ 8641 AISI
8642ดูวัสดุ 8642 AISI
8642 Hดูวัสดุ 8642 H AISI
8645 Hดูวัสดุ 8645 H AISI
8647ดูวัสดุ 8647 AISI
8650ดูวัสดุ 8650 AISI
8650 Hดูวัสดุ 8650 H AISI
8653ดูวัสดุ 8653 AISI
8655ดูวัสดุ 8655 AISI
8655 Hดูวัสดุ 8655 H AISI
8660ดูวัสดุ 8660 AISI
8660 Hดูวัสดุ 8660 H AISI
86B15ดูวัสดุ 86B15 AISI
86B17ดูวัสดุ 86B17 AISI
86B20ดูวัสดุ 86B20 AISI
86B25ดูวัสดุ 86B25 AISI
86B30ดูวัสดุ 86B30 AISI
86B30 Hดูวัสดุ 86B30 H AISI
86B37ดูวัสดุ 86B37 AISI
86B40ดูวัสดุ 86B40 AISI
86B45ดูวัสดุ 86B45 AISI
86B45 Hดูวัสดุ 86B45 H AISI
86B55ดูวัสดุ 86B55 AISI
86L15ดูวัสดุ 86L15 AISI
86L17ดูวัสดุ 86L17 AISI
86L20ดูวัสดุ 86L20 AISI
86L22ดูวัสดุ 86L22 AISI
86L25ดูวัสดุ 86L25 AISI
86L27ดูวัสดุ 86L27 AISI
86L30ดูวัสดุ 86L30 AISI
86L37ดูวัสดุ 86L37 AISI
86L40ดูวัสดุ 86L40 AISI
86L42ดูวัสดุ 86L42 AISI
86L45ดูวัสดุ 86L45 AISI
86L55ดูวัสดุ 86L55 AISI
8715ดูวัสดุ 8715 AISI
8717ดูวัสดุ 8717 AISI
8719ดูวัสดุ 8719 AISI
8720ดูวัสดุ 8720 AISI
8720 Hดูวัสดุ 8720 H AISI
8735ดูวัสดุ 8735 AISI
8740ดูวัสดุ 8740 AISI
8740 Hดูวัสดุ 8740 H AISI
8742ดูวัสดุ 8742 AISI
8745ดูวัสดุ 8745 AISI
8750ดูวัสดุ 8750 AISI
87L20ดูวัสดุ 87L20 AISI
87L40ดูวัสดุ 87L40 AISI
87L42ดูวัสดุ 87L42 AISI
8822ดูวัสดุ 8822 AISI
8822 Hดูวัสดุ 8822 H AISI
88L22ดูวัสดุ 88L22 AISI
9250ดูวัสดุ 9250 AISI
9254ดูวัสดุ 9254 AISI
9255ดูวัสดุ 9255 AISI
9259ดูวัสดุ 9259 AISI
9259 Hดูวัสดุ 9259 H AISI
9260ดูวัสดุ 9260 AISI
9260 Hดูวัสดุ 9260 H AISI
9261ดูวัสดุ 9261 AISI
9262ดูวัสดุ 9262 AISI
92L59ดูวัสดุ 92L59 AISI
92L60ดูวัสดุ 92L60 AISI
9310ดูวัสดุ 9310 AISI
9315ดูวัสดุ 9315 AISI
9317ดูวัสดุ 9317 AISI
9437ดูวัสดุ 9437 AISI
9440ดูวัสดุ 9440 AISI
9442ดูวัสดุ 9442 AISI
9445ดูวัสดุ 9445 AISI
9447ดูวัสดุ 9447 AISI
94B15ดูวัสดุ 94B15 AISI
94B15 Hดูวัสดุ 94B15 H AISI
94B17ดูวัสดุ 94B17 AISI
94B17 Hดูวัสดุ 94B17 H AISI
94B30ดูวัสดุ 94B30 AISI
94B30 Hดูวัสดุ 94B30 H AISI
94B40ดูวัสดุ 94B40 AISI
9747ดูวัสดุ 9747 AISI
9763ดูวัสดุ 9763 AISI
9840ดูวัสดุ 9840 AISI
9845ดูวัสดุ 9845 AISI
9850ดูวัสดุ 9850 AISI
98BV40ดูวัสดุ 98BV40 AISI
9Ni-4Co-0.20Cดูวัสดุ 9Ni-4Co-0.20C AISI
9Ni-4Co-0.30Cดูวัสดุ 9Ni-4Co-0.30C AISI
AF 1410ดูวัสดุ AF 1410 AISI
D6ACดูวัสดุ D6AC AISI
E 50100ดูวัสดุ E 50100 AISI
E 51100ดูวัสดุ E 51100 AISI
E 52100ดูวัสดุ E 52100 AISI
E4340ดูวัสดุ E4340 AISI
E4340Hดูวัสดุ E4340H AISI
E43L40ดูวัสดุ E43L40 AISI
E51L100ดูวัสดุ E51L100 AISI
E52L100ดูวัสดุ E52L100 AISI
E9310ดูวัสดุ E9310 AISI
E9310 Hดูวัสดุ E9310 H AISI
M-10ดูวัสดุ M-10 AISI
M1008ดูวัสดุ M1008 AISI
M1010ดูวัสดุ M1010 AISI
M1012ดูวัสดุ M1012 AISI
M1015ดูวัสดุ M1015 AISI
M1017ดูวัสดุ M1017 AISI
M1020ดูวัสดุ M1020 AISI
M1023ดูวัสดุ M1023 AISI
M1025ดูวัสดุ M1025 AISI
M1031ดูวัสดุ M1031 AISI
M1044ดูวัสดุ M1044 AISI
X4620ดูวัสดุ X4620 AISI

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.