Metallegenskaper

Det finns ingen enkel definition av metall, men ett kemiskt ämne som har "metalliska egenskaper" eller "metallegenskaper" klassas som en metall. Typiska metallegenskaper är lyster, god termisk och elektrisk ledningsförmåga, och förmågan att formas eller deformeras permanent vid rumstemperatur.
Den stora variationen i egenskaper hos metaller gör att de passar många olika tillämpningar i det dagliga livet.

Grundämnen som saknar de typiska metallegenskaper klassas som icke-metaller. Några ämnen, så kallade metalloider, beter ibland som en metall och vid andra tillfällen som en icke-metall. Några exempel på metalloider är: kol, fosfor, kisel, och svavel.

Olika egenskaper hos metaller kan kombineras genom att blanda två eller flera av grundämnena. Den resulterande substansen kallas en legering. Rena metalliska grundämnen är ofta för mjuka för praktisk användning varför metallurgin lägger mycket fokus på att formulera användbara legeringar. Att skapa en legering med en särskild formel göra det möjligt att få fram en särskild metallegenskap eller egenskaper för en specifik applikation.

Stål, till exempel, är en blandning av järn och små mängder av kol och andra grundämnen. Andra legeringar som mässing (koppar och zink) och brons (koppar och tenn) är lätt att forma och vackra att titta på. Brons används också ofta inom skeppsbyggnad, eftersom det är motståndskraftigt mot korrosion från havsvatten.

Titan är mycket lättare och mindre kompakt jämfört med stål men lika starkt, och även om det är tyngre än aluminium är det också dubbelt så starkt. Det är också mycket motståndskraftigt mot korrosion och sammantaget är det ett utmärkt legeringsämne. Titanlegeringar används i flygplan, fartyg och rymdfarkoster liksom färg, cyklar och bärbara datorer!

Koppar är en bra ledare av elektricitet och är formbart. Därför används koppar till elektriska kablar.

De karakteristiska metallegenskaperna hos guld och silver är hög smid- och formbarhet samt mycket icke-reaktiva. Guld och silver används för att göra invecklade smycken. Guld är speciellt lämplig för detta ändamål eftersom det inte mattas. Guld kan också användas för oxidationsfria elektriska anslutningar.

Järn och stål är både hårda och starka. Därför används de för att bygga broar och byggnader. En nackdel med att använda järn är att det tenderar att rosta. Medans de flesta stål rostar kan kan de också formuleras för att vara rostfria.

Aluminium är en god värmeledare och är smidbar. Den används för att göra kastruller och folier men även flygplanskroppar på grund av det faktum att det är mycket lätt.

Rostfritt stål eller galvaniserat stål används där korrosionsbeständighet är viktig. Aluminium- och magnesiumlegeringar används för tillämpningar där hög styrka i förhållande till vikten krävs.

Koppar-nickellegeringar som Monel används i starkt korrosiva miljöer och för omagnetiska tillämpningar. Nickelbaserade superlegeringar som Inconel används till högtemperaturtillämpningar, t.ex. turboladdare, tryckkärl och värmeväxlare. För extremt höga temperaturer används enkristallina legeringar för att minimera krypning..

Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

Total Materia Sökning av metallegenskaper

Du kan snabbt och enkelt söka över 15,000,000 metallegenskaper genom beteckning, land/standard, typ, standardnummer, kemisk sammansättning, mekaniska och andra egenskaper eller någon kombination av dessa kriterier. Till exempel, låt oss titta efter en kinesisk rostfritt stål, som måste ha C <0,05%, Cr> 16%, Ni> 8% och sträckgräns över 750 MPa.

Klicka på Avancerad sökning i huvudfönstret. Välj sedan China/GB i listan för land/standarder lista och rostfritt stål i listan "Group of Materials" och skriv efterfrågade stålegenskaper och legeringsämnen.

Metallegenskaper: Exempel på kombinerade stålegenskaper sök efter sammansättning och mekaniska egenskaper

Sökresultat rutan visas. Klicka på ett stål från listan för att se över dess specifika metalliska egenskaper, i detta exempel väljs den första - S31723.

Metallegenskaper: Exempel på egenskaper för det kinesiska stålet S31723

Efter att ha klickat på materialet visas en lista med undergrupper. I Total Materia avser termen "undergrupper" standardspecifikationerna som definierar stålets egenskaper, i detta fall väljs specifikationen GB/T 4234. Observera att egenskaper som definieras enligt olika specifikationer kan skilja sig åt avsevärt.

Metallegenskaper: Exempel på egenskaper för det kinesiska stålet S31723

Metallegenskaper för detta material i Total Materia databas inkluderar sammansättning, korsreferenstabellerna, mekaniska och fysikaliska egenskaper inklusive krypnings- och utmattningsegenskaper. Klicka på exemplen nedan för att förstora dem.

Metallegenskaper: Den kemiska sammansättning för stål S31723
Metallegenskaper: korsreferenstabell för stål S31723
Metallegenskaper: Mekaniska egenskaper för stål S31723