Metalin basit bir tanımlaması olmamakla beraber, ''metalik özelliklere'' veya ''metal özelliklerine'' sahip kimyasal elemetler, metal olarak sınıflandırılmaktadır. Metalin tipik özellikleri, parlaklık, termik yapı, elektriksel iletkenlik ve oda sıcaklığında kalıcı olarak şekillendirilebilme veya deformasyon özelliklerini içermektedir.
Metallerin kendi arasındaki birçok özelliğinin varyasyonları, günlük hayatta çok farklı yerlerde kullanılmalarını uygun hale getirmiştir.

Tipik metal özelliklerinden yoksun kimyasal elementler, ametaller olarak sınıflandırılmaktadır. Metaloid olarak bilinen bazı elementler; bazen metal, bazen ametal özellikleri göstermektedirler. Örneğin; karbon, fosfor, silikon ve sülfür bu metaloidlerdendir.

Metallerin farklı özellikleri, iki veya daha fazla metalin karışımı ile elde edilebilmektedir. Bu karışımın sonucunda elde edilen madde alaşım olarak adlandırılır. Saf elementel metaller, çoğu zaman pratik kullanım için yeterli sertliğe sahip olmadıklarından, metalurjik olarak yeni alaşım formülasyonlarına odaklanılmıştır. Özel formülle elde edilen alaşım, önceden tanımlanmış uygulamalar için gerekli olan metalsel veya metalik özellikleri ortaya çıkarabilmektedir.

Örneğin çelik; demir ve az miktarda karbon ile diğer elementlerin karışımından meydana gelmektedir. Pirinç (bakır ve çinko) ve bronz (bakır ve kalay) gibi diğer elementler, düzgün görünüşlü ve kolay şekillendirilebilmektedirler. Bronz; deniz suyunun sebep olduğu korozyona karşı yüksek dayanım göstermesi sebebiyle, gemi-inşaa sektöründe oldukça sık kullanılmaktadır.

Titanyum; çelikten daha yoğun, daha hafif ve daha güçlüdür. Ayrıca alüminyumdan daha ağır fakat iki kat daha güçlüdür. Yüksek korozyon dayanımına sahip olmakla birlikte, metalik özellikleri mükemmel bir alaşım kombinasyonu ortaya çıkartmıştır. Titanyum alaşımı, havacılık sektöründe, gemilerde ve uzay sanayiinde kullanılmakla beraber, boyacılıkta, bisikletlerde ve hatta dizüstü bilgisayarlarda bile kullanılmaktadır.

Bakır, iyi bir iletkendir ve kolay şekillendirilebilir. Bu nedenle bakır, elektrik kablolarında kullanılmaktadır.

Altın ve gümüşün karakteristik metalsel özellikleri; yumuşak, işlenebilir ve non-reaktif oluşudur. Altın ve gümüş çeşitli takıların yapımında kullanılmaktadır. Özellikle altın kararma göstermemesi sebebiyle bu amaçla kullanılmaktadır. Ayrıca oksitlenmemesi sebebiyle elektriksel bağlantılarda da kullanılabilmektedir.

Demir ve çelik, dayanıklı ve sert maddelerdir. Bu nedenle; köprülerde ve yapılarda kullanılmaktadırlar. Demirin dezavantajı paslanmaya uğramasıdır, halbuki çoğu çelik de paslanabilir ancak, paslanmaya karşı direnç gösterecek şekilde formüle edilebilirler.

Alüminyum, iyi bir ısıl iletken ve dövülebilir bir maddedir. Tencere ve folyo yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca oldukça hafif olması sebebiyle uçak gövdelerinde de kullanılmaktadır.

Paslanmaz çelik veya galvanize çelik, korozyon dayanımı gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. Alüminyum ve magnezyum alaşımlar ise; dayanım ve hafiflik gerektiren yerlerde kullanılmaktadır.

Monel gibi bakır-nikel alaşımları, yüksek korozif ortamlar ve manyetik olmayan uygulamalarda kullanılmaktadır. Inconel gibi nikel bazlı süperalaşımlar; turboşarjlar, basınçlı tanklar ve ısıl değiştiriciler gibi yüksek sıcaklıklardaki ortamlarda kullanılmaktadır. Aşırı sıcaklıktaki ortamlarda ise; yayılmayı minimize etmek için tek ktistal alaşımlar kullanılmaktadır.

Total Materia veritabanı; evrensel metal standartlarını, türlerini, özelliklerini hepsini birarada aranabilir veritabanında bütünleştirmiştir. Mekanik özellikler, kimyasal bileşimler, çapraz-referans tablolarına, hızlı ve kolay erişimi için alternatifsiz bilgi kaynağı. Aşağıdaki butona tıklayarak Total Materia veritabanının test sürüşü hakkında daha fazlasını öğrenin.