Vlastnosti kovů

Neexistuje jednoduchá definice kovu, nicméně jakýkoli chemický prvek mající "kovové vlastnosti" nebo "vlastnosti kovu" je klasifikován jako kov. Typickými vlastnostmi kovů jsou lesk, dobrá tepelná a elektrická vodivost a schopnost držet tvar nebo se deformovat při pokojové teplotě.
Díky svým odlišných vlastnostem jsou kovy vhodné pro použití v každodenním životě.

Chemické prvky, kterým chybí tyto vlastnosti kovů, jsou klasifikovány jako nekovy. Některé prvky známé jako polokovy, se někdy chovají jako kovy a někdy jako nekovy. Jako příklad můžeme uvést: uhlík, fosfor, křemík a síra.

Rozdílné vlastnosti kovů mohou být kombinovány smícháním dvou nebo více kovů.Výseledná substance se nazývá slitina. Čisté elementární kovy jsou pro praktické použití často velmi měkké. Z toho důvodu se metalurgie zaměřuje na vývin užitečných slitin. Vytvoření slitiny se specifickým vzorcem může umožnit tvorbu specifické kovové nebo kovových vlastností pro předurčené využití.

Ocel, je směsicí železa a malého množství uhlíku a jiných prvků. Jiné slitiny jako mosaz (měď a zinek) a bronz (měď a cín) jdou snadno tvarovat a jsou pěkné na pohled. Bronz je velmi často využíván při stavbě lodí, protože je oddolný vůči korozi, způsobené mořskou vodou.

Titan je lehčí a má menší hustotu než ocel, ale je pevný. V porovnání s hliníkem, ačkoli je těžší, je titan dvakrát pevnější. Titan je také oddolný proti korozi a celkově z něj jeho kovové vlastnosti dělají perfektní slitinový materiál. Slitiny titanu se využívají v letectví, pro výrobu vesmírných lodí, jízdních kol a dokonce i notebooků.

Měď je dobrý elektrický vodič, je kujný a tažný, a z toho důvodu se využívá pro výrobu elektrických kabelů.

Charakteristické vlastnosti zlata a stříbra jsou jejich poddajnost, kujnost a jsou chemicky nereaktivní. Zlato a stříbro je využíváno k tvorbě složitých šperků. Zlato je obzvláště vhodné pro tento účel, protože neztrácí lesk. Často je také zlato využíváno pro elektrické spoje nepodléhající oxidaci.

Železo a ocel jsou tvrdé a pevné kovy, z toho důvodu se využívají ke konstrukcím mostů a budov. Nevýhoda železa je v tom, že má tendenci k rezavění, ačkoli oceli také rezavějí, mohou být formulovány tak, aby nerezavěly.

Hliník je dobrý vodič tepla a je tvárný. Proto je hojně využíván k výrobě rendlíků a alobalu ale také k výrobě trupu letadel, protože je velmi lehký.

Nerezová ocel nebo galvanizovaná ocel je využívána tam, kde je důležitá oddolnost proti korozi. Slitiny hliníku a slitiny hořčíku jsou využívány tam, kde je vyžadována síla a lehkost.

Měděno-niklové slitiny jako je Monel jsou využívány ve vysoce korozivním prostředí a pro nemagnetické aplikace. Superslitina na bázi niklu jako Inconel nachází uplatnění při vysokých teplotách jako je turbopřeplňování, tlakové nádoby a tepelné výměníky. Pro extrémně vysoké teploty, jsou využívány slitiny monokrystalu k minimalizaci tečení.

Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Total Materia vlastnosti kovů

Rychle a snadno můžete vyhledat přes 15 000 000 vlastností kovů podle standardů zemí, typu, standard čísla, chemického složení, mechanických vlastností, jiných vlastností a nebo kombinací těchto kritérií. Například, vyhledejme si čínskou nerezovou ocel, která musí mít C < 0.05%, Cr > 16%, Ni > 8% a námahu v tahu přes 750 MPa.

Klikněte na Pokročilé vyhledávání v hlavním okně. Poté vyberte Čína/GB země/norma, ve skupině materiálů vyberte nerezavějící ocel a zadejte požadované vlastnosti oceli a slitinových prvků.

Vlastnosti kovů: příklad celkových vlastností oceli, hledání podle složení a mechanických vlastností

Zobrazí se vám hledané výsledky. Klikněte na ocel ze seznamu a získáte přehled jejích specifických vlastností, v tomto příkladě je jako první vybrána S31723.

Vlastnosti kovu: výsledný seznam ocelových vlastností

Po kliknutí na materiál se zobrazí seznam podskupin. V Total Materia se termínem podskupina rozumí standardní specifikace, které definují vlastnosti oceli, v tomto případě je vybrána specifikace GB/T 4234. Všiměte si, že vlastnosti definované podle různých specifikací se mohou značně lišit.

Vlastnosti kovu: Příklad vlastností čínské oceli S31723

Kovové vlastnosti tohoto materiálu v databázi Total Materia zahrnují složení, tabulky pro vzájemné odkazy, mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti a únavové vlastnosti. Klikněte na níže uvedené příklady.

Vlastnosti kovu:chemické složení oceli S31723
Vlastnosti kovu: tabulka pro vzájemné odkazy pro ocel S31723
Vlastnosti kovu:mechanické vlastnosti oceli S31723