Metallilaadut

Metallit ovat keskeisessä asemassa jokapäiväisessä elämässämme. Siitä huolimatta ei ole helppoa määritellä, mitä metalli on. Fysikaalisesti metalli on aine, jolla on kirkas kiilto ja joka johtaa hyvin lämpöä ja sähköä. Metallien kovuus, tiheys, taottavuus ja taipuisuus vaihtelevat. Metalleja voi taivuttaa, venyttää, porata, valaa, niitata, hitsata, leikata, kiertää ja taittaa - ja kaikkia erinomaisella tarkkuudella.

Yleisesti metallit voidaan luokitella rautametalleihin, ei-rautametalleihin ja seoksiin.

Rautametallien ryhmä koostuu pääasiassa raudoista. Niihin voi olla lisätty pieniä määriä muita metalleja tai alkuaineita, kuten hiiltä, mangaania, nikkeliä, kromia tai volframia, vaadittujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Useimmat (mutteivät kaikki) rautapitoiset seokset ovat jossain määrin magneettisia ja kestävät vain vähän korroosiota; kaikki rautapitoiset seokset kokevat jonkin asteen hapettumista (ruoste), jolla on selkeä punertava väri. Useimmat metalleista ovat hieman magneettisia. Kuitenkin harvoilla niistä, kuten raudalla, nikkelillä, koboltilla ja niiden seoksilla, on selviä magneettisia ominaisuuksia, joita kutsutaan ferromagnetismiksi.

Ei-rautametallit ovat metalleja, jotka eivät sisällä lainkaan rautaa. Ne eivät ole magneettisia ja sietävät korroosiota paremmin kuin useimmat rautametallit. Esimerkkejä tällaisista metalleista ovat alumiini, kupari, lyijy, sinkki ja tina. Osa ei-rautametalleista voi olla puhtaita metalleja, mikä tarkoittaa, että ne koostuvat vain yhdestä aineesta. Tämä taas tarkoittaa, että niillä on vain yhdentyyppisiä atomeja. Tyypillisiä puhtaita metalleja ovat alumiini, kupari, rauta, lyijy, sinkki, tina, hopea ja kulta.

Seokset: Seos on uusmetalli, joka on muodostettu yhdistämällä kahta tai useampaa metallia ja joskus myös muita aineita. Seoksista yksilöllisine ominaisuuksineen saisi koottua loputtoman listan.

Metallit ovat erityisen ihanteellisia materiaaleja massatuotantoa, kuten rakennuksia, siltoja, autoja, laivoja, alumiinipannuja ja kolikoita varten. Arvokkaat metallit, kuten kulta ja hopea, taas taipuvat taitavien henkilöiden käsissä sormuksiksi, viinilaseiksi ja erityisen kauniiksi tuotteiksi. Joillakin metalleilla on erityisiä käyttötarkoituksia: radioaktiivisia metalleja, kuten uraania ja plutoniumia, käytetään ydinvoimaloissa tuottamaan energiaa ydinfission kautta. Elohopea on nestettä huoneenlämmössän ja sitä käytetään katkaisijoissa sulkemaan virtapiiri. Muistimetallia käytetään sovelluksissa, kuten putkissa, kiinnikkeissä ja verisuonistenteissä.

Käytetyimpiä metalleja ovat rauta, alumiini, kupari, titaani, sinkki, magnesium jne.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Metallilaadut Total Materiassa

Total Materia -tietokanta sisältää yli 350 000 teräslaatua kaikkialta maailmasta. Niiden kemialliset koostumukset, mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet, ristiviittaukset ynnä muut ovat vain klikkauksen päässä.

Teräslaadun löytäminen tietokannasta on erittäin helppoa ja vie vain muutaman sekunnin. Katsotaan esimerkiksi DIN:n määrittelemiä ominaisuuksia teräslaadulle X5CrNiMo 17 12 2.

Käytä Pikahaku -toimintoa tilaajien kotisivulta. Syötä nimitys ja valitse DIN standardilistasta.

Metallilaadut: Euronorm-teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 etsiminen

Kun klikkaat materiaalia hakutuloslistasta, lista alaryhmiä aukeaa. Total Materiassa, termi "alaryhmä" viittaa spesifikaatioihin, jotka määrittävät teräslaadun ominaisuudet; tässä tapauksessa valitaan spesifikaatio DIN 1654-5. Huomaa, että eri spesifikaatioiden määrittämät ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti.

Metallilaadut: Lista spesifikaatioita, jotka määrittävät teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 ominaisuudet

Teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 koostumusta, ristiviittauksia ja ominaisuuksia voi nyt tarkastella klikkaamalla vastaavia linkkejä. Katso esimerkkejä alta.

Metallilaadut: Lista spesifikaatioita, jotka määrittävät teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 ominaisuudet
Metallilaadut: Teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 ristiviittaustaulukko
Metallilaadut: Teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 mekaaniset ominaisuudet
Metallilaadut: Teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 fysikaaliset ominaisuudet
Metallilaadut: Teräslaadun X5CrNiMo 17 12 2 ominaisuudet kohotetuissa lämpötiloissa