Třídy kovu

Kovy hrají důležitou roli v našem každodenním životě. Avšak není jednoduché přesně definovat, co je to kov. Z fyzikálního hlediska je kov substance, která má jasný lesk, je dobrým tepelným a elektrický vodičem. Kovy mají různou míru tvrdosti, hustoty, kujnosti a ohebnosti. Kovy lze ohýbat, natahovat, vrtat, odlévat, snýtovat, svařovat, řezat, kroutit, přehýbat - vše s velkou přesností.

Všeobecně všechny kovy lze rozdělit do skupin jako jsou železné, neželezné a slitiny.

Železná skupina je složena zejména ze železa. Mohou však obsahovat i malé množství jiných kovů nebo jiných prvků jako je uhlík, hořčík, nikl, chrom, wolfram atd., které kovům dávají požadované vlastnosti. Většina ale ne vždy všechny železné slitiny jsou lehce magnetické a lehce oddolné proti korozi např. všechny železné slitiny vykazují určitý stupeň oxidace tzv. rzi, která má výraznou barvu do červena. Většina železných kovů je lehce magnetická, avšak, pouze několik z nich jako je železo, kobalt, nikl a jejich slitiny vykazují silné magnetické vlastnosti, fenomén zvaný feromagnetizmus.

Neželezné kovy jsou ty, které neobsahují železo. Tyto kovy nejsou magnetické a jsou většinou více oddolné proti korozi než železné kovy. Příklady:hliník, měď, olovo, zinek a cín. Některé neželzné kovy mohou být čistými kovy , které se skládají pouze z jednoho prvku. To znamená, že mají v sobě pouze jeden typ atomu. Obvyklými čistými kovy jsou: hliník, měď, železo, olovo, zinek, cín, stříbro a zlato.

Slitiny: slitina je kov, který se skládá ze dvou nebo více kovů a někdy ještě i jiných prvků.

Kovy jsou zvláště ideální pro velkoobjemovou výrobu jako je stavebnictví, mosty, auta, lodě, hliníkové pánve, mince atd. Ve srovnání s tím vzácné kovy jako zlato nebo stříbro jsou řemeslně zpracovávány kvalifikovanými odborníky, kteří z nich vyrábí prsteny, poháry a další okrasné předměty. Některé kovy mají speciální využití, radioaktivní kovy jako uran nebo plutonium jsou využívány v jaderných elektrárnách k výrobě energie pomocí jaderného štěpení. Rtuť je za pokojové teploty kapalina a je používána do rtuťových spínačů. Slitiny s dobrou tvárností mají uplatnění u trubek a u spojovacích a cévních stentů.

Nejužívanějšími kovy jsou:železo, hliník, měď, titan, zinek, hořčík atd.Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Třídy kovu Total Materia

Databáze Total Materia zahrnuje více než 350 000 tříd oceli z celého světa. Jejich chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, vzájemné odkazy a další informace nyní na dosah ruky.

Nalezení ušlechtilé oceli v databázi je velmi jednoduché a zabere pár sekund. Podívejme se například na vlastnosti oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2 podle DIN.

Jednoduše použijte rychlé vyhledávání na domovské stránce, zadejte označení a vyberte DIN ze seznamu norem.

Třídy kovu: vyhledejte evropskou normu oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2

Po kliknutí na materiál ze seznamu výsledků vám se zobrazí seznam podskupin. V Total Materia se termínem podskupina rozumí specifikace, které definují vlastnosti třídy oceli, v tomto případě je vybrána specifikace DIN 1654-5. Všiměte si, že vlastnosti definované podle různých specifikací se mohou značně lišit

Třídy kovu: seznam specifikací, které definují vlastnosti oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2

Složení, vzájemné odkazy a vlastnosti oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2 lze prohlédnout kliknutím na příslušné odkazy. Viz příklady níže.

Třídy kovu: chemické složení oceli třídy X5CrNiMo 1712 2
Třídy kovu: tabulky vzájemných odkazů pro ocel třídy X5CrNiMo 17 12 2
Třídy kovu: mechanické vlastnosti oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2
Třídy kovu: fyzikální vlastnosti oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2
Třídy kovu: vlastnosti oceli třídy X5CrNiMo 17 12 2 při zvýšených teplotách