Gatunki Stali

Klasyfikacja różnych gatunków stali, poprzez ich skład i właściwości zostały opracowane w ciągu wielu lat przez wiele Standardowych OrganizacjiRrozwojowych (standard development organizations - SDOs), takimi jak europejskie EN, amerykańskie gatunki stali AISI i ASTM, japońskie JIS, chińskie GB, Międzynarodowe ISO itp.

Ogólnie rzecz biorąc, gatunki stali można wyróżnić na podstawie:

 • Składu chemicznego: węgila, niskostopowej i nierdzewnej stali
 • Metody produkcji: otwarte paleniska, podstawowy proces tlenowy lub metodzie elektrycznego pieca
 • Procesu końcowego: gatunki stali produktów walcowanych na zimno i na gorąco
 • Formie produktu, np.. płyta, arkusz, taśma, rura lub kształt strukturalny
 • Praktyki odtleniania: uspokojone, półuspokojone, nakrywane lub nieuspokojone gatunki stali
 • Mikrostruktury: np.. ferrytyczna, perlityczna, martenzytyczna
 • Wymaganego poziomu wytrzymałości, np. gatunek stali A240 klasa C, określona w standardzie ASTM posiada naprężenia rozciągające pomiędzy 515 i 655 MPa
 • Obróbki cieplnej wykonywanej przez wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie i proces umocnienia.
Na podstawie zawartości węgla, gatunki stali są często podzielone na trzy główne grupy:

 • o niskiej zawartości węgla, np. stale takie jak AISI1005 to AISI 1026, IF, HSLA, TRIP i TWIN
 • o środkowej zawartości węgla, np AISI 1029 AISI 1053, i
 • o wysokiej zawartości węgla, np. AISI1055 i AISI1095.
Z drugiej jednak strony, zgodnie z klasyfikacją Europejską, gatunki stali są podzielone na następujące grupy:

 • stali węglowej, np. EN DC01-DC06, S235; S275, etc.,
 • stali stopowej, jak 2CrMo4 i 25CrMo4,
 • stali nierdzewnej,
 • stali narzędziowej, np. EN 1.1545; AISI/SAE W110; EN 1.2436, AISI/SAE D6,
 • stali na arkusze blach, taśmy, i
 • stale na blachę i taśmę stalową elektrotechniczną walcowanąna zimno, jak EN 1.0890 i 1.0803

Czasami szczególne klasy mogą mieć różne właściwości,które określono są w różnych standardach. Na przykład, gatunek stali 34CrMo4 jest określony zarówno przez DIN jak i EN. W normie EN istnieje 6 różnych ich specyfikacji (podgrup), podczas gdy norma DIN określa aż 10 różnych specyfikacji. Te stalowe specyfikacje uwzględniają zmianę wg właściwości wytrzymałościowych aż trykrotnie, z powodu różnych zabiegów termo-mechanicznych.Total Materia daje dostep do ogólnoswiatowych wlasciwosci metali zintegrowanych w jedna baze danych z mozliwoscia ich wyszukiwania. Szybki i latwy dostep do wlasciwosci mechanicznych, skladu chemicznego, tabel porównawczych, oraz oferuje swoim uzytkownikom niespotykane bogactwo informacji. Kliknij na ponizszy przycisk aby dowiedziec sie wiecej z wersji testowej bazy danych Total Materia

Gatunki stali w Total Materia

Baza danych Total Materia zawiera ponad 350.000 gatunków stali z całego świata. Ich skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne, odpowiedniki dostępne są poprzez jedno kliknięcie.

Znalezienie gatunku stali w bazie danych jest bardzo proste i zajmuje kilka sekund. Na przykład, spójrzmy na właściwości stali klasy X 4 CrNi 18 12 zgodnie z normą europejską (EN).

Wystarczy skorzystać z Szybkiego Wyszukiwania na stronie głównej, wprowadzić oznaczenie, wybrać z listy odpowiednią normę, w tym przypadku EN.

Gatunki stali: Wyszukaj gatunku stali dla normy europejskiej X 4 CrNi 18 12

Po kliknięciu na materiał z listy wyników, pojawi się lista podgrup. W bazie Total Materia, pojęcie "podgrupy" odnosi się do specyfikacji, która definiuje właściwości gatunku stali; w tym przypadku specyfikacja EN 10088-2 została wybrana. Należy pamiętać, że właściwości zdefiniowane według różnych specyfikacji mogą mieć różne znacznie.

Gatunki stali: Lista specyfikacji, które określają właściwości gatunku stali X 4 CrNi 18 12

Skład, odpowiedniki i właściwości gatunku stali X 4 CrNi 18 12 mogą być pokazane poprzez kliknięcie na odpowiedni linki. Zobacz przykłady poniżej.

Gatunki stali: skład chemiczny gatunku stali X 4 CrNi 18 12
Gatunki stali: odpowiedniki gatunku stali X 4 CrNi 18 12
Gatunki stali: własności mechaniczne gatunku stali X 4 CrNi 18 12
Gatunki stali: własności fizyczne gatunku stali X 4 CrNi 18 12
Gatunki stali: własności dla gatunku stali X 4 CrNi 18 12 w podwyższonych temperaturach