Rozwój sektora morskiego i przybrzeżnego za pomocą zaawansowanych materiałów i analiz

Przemysł morski i przybrzeżny, kierowany potrzebą innowacyjnej inteligencji materiałowej i zrównoważonych praktyk, szybko się rozwija. Kładąc nacisk na integrację technologii analizy materiałów, symulacji wydajności i zgodności z przepisami, sektor ten doświadcza znaczącej zmiany.

Wykorzystanie uczenia maszynowego, analizy predykcyjnej i obszernych baz danych materiałowych przekształca operacje, prowadząc do zwiększonego bezpieczeństwa, efektywności i odpowiedzialności środowiskowej.

Marine Vessels
Statki morskie
Statki morskie

Kompleksowe wykorzystanie materiałów do projektowania bezpiecznych i odpornych statków morskich, wspomagane i kierowane przez znormalizowany globalny dobór materiałów.

Offshore Structures
Konstrukcje morskie
Konstrukcje morskie

Projektowanie trwałych i zrównoważonych materiałów dla platform naftowych, gazowych i turbin wiatrowych w trudnych warunkach morskich.

Maritime Equipment
Sprzęt morski
Sprzęt morski

Kluczowe wsparcie dla przemysłu morskiego, precyzja we właściwościach materiałów, zapewnia spójność w osiąganiu surowych wymagań niezawodności i bezpieczeństwa branży.

Port Operations
Działalność portowa
Działalność portowa

Projektowanie i konserwacja ciężkiego sprzętu w portach pomaga zwiększyć efektywność, poprawiając logistykę i odporność łańcucha dostaw.

Wyzwania branżowe Przemysł morski i przybrzeżny
Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash@2X (1)
Trwałość i wydajność materiałów

Dostęp do kompleksowych i zaawansowanych danych o materiałach, w tym odporności na korozję, pomaga w wyborze materiałów, które wytrzymują surowe warunki morskie.

Female Mechanic Holding Spare Parts Car@2X
Żeglowanie po wodach spławnych

Złożoność międzynarodowych przepisów morskich wymaga dokładnego mapowania znormalizowanych materiałów do wewnętrznych standardowych systemów oznaczeń.

Rc Xyz Nft Gallery Fzh70cqvoiy Unsplash@2X
Efektywność operacyjna i kontrola kosztów

Usprawnione zarządzanie materiałami obniża koszty, jednocześnie utrzymując zrównoważony rozwój.

Pexels Piyapong Sayduang 4541168@2X
Globalna standaryzacja

Zapewnienie międzynarodowej spójności w doborze materiałów i decyzjach dotyczących ich wykorzystania w celu poprawy zgodności, jakości i wydajności.

Rozwiązania

Globalna standaryzacja materiałów

Dostęp do globalnych standardów i materiałów, a także materiałów równoważnych w celu zapewnienia spójności w doborze materiałów.

Zgodność i zrównoważony rozwój

Ocena, wybór i poprawa wykorzystania ekologicznych i zgodnych z przepisami materiałów, dostosowanych do globalnych standardów regulacyjnych.

Efektywne zarządzanie materiałami

Połącz zatwierdzone wewnętrzne standardy, materiały i właściwości w całym przedsembiorstwie, w celu zapewnienia kontroli i spójność w użyciu materiałów i projektowaniu produktu.

Wydajność predykcyjna i uczenie maszynowe

Zmniejsz koszty wyboru i testowania materiałów oraz zwiększ wiedzę o materiałach, rozumiejąc zachowanie predykcyjne za pomocą sztucznej inteligencji.

Oglądaj Teraz

Webinary
Introhor
Horizon Light
Introgl
Green Line Light (1)
Wycieczki z Przewodnikiem
GT Predictor Home
Predictor Light (1)