Total Materia Horizon

Total Materia Horizon to ostateczne rozwiązanie informacji o materiałach, zapewniające nieporównywalny dostęp do ponad 540 000 materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz dostarczające opracowane, zaktualizowane dane referencyjne, które obejmują:

 • Kompleksowe dane na temat właściwości mechanicznych, fizycznych
 • > 80 globalnych standardów i ich odpowiedników
 • Precyzyjne narzędzia do porównywania i analizy, usprawniające proces wyboru.
 • Dane o naprężeniu-odkształceniu, plastyczności, zmęczeniu, pełzaniu i mechanice pękania
 • Eksport do ponad 25 formatów CAx.
 • Obróbka cieplna, metalografia, informacje o korozji
 • Dane o spawaniu, lutowaniu i klejach
 • Aktualizowane co miesiąc, identyfikowalne źródła zapewniają niezawodność

Total Materia Integrator

Total Materia Integrator to gotowe rozwiązanie korporacyjne zaprojektowane do bezproblemowego zarządzania informacjami o materiałach, integrujące zarówno globalne informacje o materiałach, jak i prywatne informacje o materiałach konkretnej firmy w jednym, bezpiecznym i autorytatywnym źródle.

 • Bezproblemowe połączenie z >540K materiałami referencyjnymi
 • Konfigurowalna, gotowa do użycia taksonomia dla informacji o Twoich materiałach
 • Zarządzanie użytkownikami i dostarczanie dokładnych danych dla ich profilu.
 • Połącz swoje materiały z globalnymi odpowiednikami, aby zachować spójność wyboru
 • Procesy zatwierdzania i wdrażania w celu utrzymania kontroli i integralności
 • Zgodność i zrównoważony rozwój dla Twoich materiałów
 • Integracja z CAE, CAD, PLM, ERP i innymi narzędziami biznesowymi
 • Elastyczna implementacja poprzez dostęp do restful API

Total Materia Predictor

Total Materia Predictor wykorzystuje uczenie maszynowe do oferowania precyzyjnego modelowania i prognozowania właściwości materiałowych, korzystając z największego, starannie przygotowanego zestawu danych właściwości dla niezrównanej dokładności.

 • Prognozy jedno- i wielopunktowe z 160 modeli ML dla >300tys. materiałów
 • Przewidywanie dla >20 właściwości w tym mechanicznych, fizycznych, naprężenia-odkształcenia i zmęczenia
 • Przewidywanie właściwości i zachowania na podstawie składu chemicznego
 • Jasne wskaźniki ufności statystycznej wspomagające walidację
 • Udostępnianie wyników za pomocą raportów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zoptymalizowanie wyników z modeli syntetycznych, własnościowych i głębokiego uczenia

Total Materia Green Line

Total Materia Green Line jest zaprojektowana, aby zapewnić firmom zaufanie do zgodności i zrównoważonego rozwoju ich materiałów.

 • Dostęp do ponad 300 zaktualizowanych przepisów globalnych
 • Obejmuje REACH, RoHS oraz regionalne, federalne i stanowe inwentarze
 • Biokompatybilność, kontakt z żywnością i regulacje przemysłowe na przykład, ELV, WEEE, itp.
 • Ocenianie zgodność materiałów jednocześnie w odniesieniu do wielu regulacji
 • Ocena BOM substancji, materiałów i części
 • Środowiskowa ocena cyklu życia dla ponad 40 wskaźników
 • Dokładny pomiar emisji CO22 ocena z określonymi parametrami
 • Znajdź więcej zrównoważonych i zgodnych z przepisami kandydatów spośród 540tys. materiałów