Rewolucjonizowanie przemysłu za pomocą zaawansowanych materiałów i analizy danych

W przemyśle lotniczym i obronnym na pierwszym planie stoi zaawansowana inżynieria i innowacje. Dziedzina ta charakteryzuje się ciągłym postępem w rozwoju samolotów, systemów obronnych i eksploracji kosmosu.

Zaawansowane materiały i inteligentne rozwiązania w zakresie danych stają się coraz ważniejsze, zapewniając krytyczny wgląd i wiedzę specjalistyczną, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom branżowym.

Commercial Aviation
Lotnictwo komercyjne
Lotnictwo komercyjne

Podkreślanie zaawansowanych projektów dla zwiększenia efektywności paliwowej, bezpieczeństwa pasażerów i zmniejszenia wpływu na środowisko. Ciągłe innowacje materiałowe i technologiczne napędzają ten sektor.

Military Defense Systems
Wojskowe systemy obronne
Wojskowe systemy obronne

Skupienie się na rozwoju materiałów w celu zwiększenia trwałości i wytrzymałości sprzętu wojskowego, w tym zaawansowanych pojazdów opancerzonych i zaawansowanej broni.

Space Exploration
Najnowsze technologie eksploracji kosmosu
Najnowsze technologie eksploracji kosmosu

Ten podsektor skupia się na tworzeniu niezawodnych statków kosmicznych i sond z materiałów wystarczająco trwałych na ekstremalne warunki kosmiczne, ten podsektor jest kluczowy dla udanych, długoterminowych misji kosmicznych i eksploracji planetarnej, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność.

Drones
Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) i drony
Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) i drony

Szybko się rozwijając z naciskiem na integrację lekkich materiałów i zaawansowanej elektroniki, zwiększając możliwości w zakresie nadzoru, logistyki i zdalnych operacji.

Wyzwania branżowe Przemysł lotniczy i obronny
Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash@2X (1)
Szybkie postępy technologiczne

Integracja szybko rozwijających się technologii, takich jak sztuczna inteligencja, zaawansowane materiały i produkcja cyfrowa, z istniejącymi systemami przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa operacyjnego i efektywności kosztowej.

Female Mechanic Holding Spare Parts Car@2X
Presja na środowisko i zrównoważony rozwój

Zajęcie się pilną potrzebą zminimalizowania emisji dwutlenku węgla w lotnictwie, zbadanie zrównoważonych alternatyw paliwowych oraz włączenie ekologicznych materiałów i procesów produkcyjnych.

Rc Xyz Nft Gallery Fzh70cqvoiy Unsplash@2X
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle lotniczym i obronnym

Zapewnienie solidnej ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi w przemyśle lotniczym, w miarę wzrostu zależności od technologii cyfrowych. Obejmuje to ochronę wrażliwych danych i sieci komunikacyjnych, w coraz bardziej powiązanych systemach przemysłu lotniczego i obronnego.

Pexels Piyapong Sayduang 4541168@2X
Nawigacja po globalnych łańcuchach dostaw

Radzenie sobie ze złożonością globalnych łańcuchów dostaw w warunkach napięć geopolitycznych i wahań gospodarczych, zapewnienie stałych dostaw krytycznych materiałów i komponentów przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami i ograniczaniu ryzyka.

Rozwiązania

Inteligencja materiałowa specyficzna dla sektora

Oferuje dogłębny wgląd w szeroką gamę materiałów o wysokiej wydajności, w tym zaawansowane zestawy danych właściwości, takich jak dane eksperymentalne zależne od temperatury, takie jak naprężenie-odkształcenie, zmęczenie i mechanika pękania.

Zgodność i zapewnienie bezpieczeństwa

Ocena materiałów i BOM pod kątem ponad 300 globalnych przepisów w celu zapewnienia zgodności z rygorystycznymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zarządzanie danymi materiałowymi

Ułatwia wydajną obsługę i analizę obszernych danych materiałowych, umożliwiając szybkie i świadome podejmowanie decyzji oraz łączenie się z narzędziami inżynieryjnymi, takimi jak symulacje i systemy PLM.

Nacisk na zrównoważony rozwój materiałów

Ocena obliczeń LCA i śladu węglowego oraz dokonywanie lepszego wyboru materiałów i podejmowanie decyzji o wymianie, aby dostosować się do rosnącego trendu zrównoważonego rozwoju w tych sektorach wysokiego ryzyka.

Oglądaj Teraz

Webinary
Introhor
Horizon Light
Introgl
Green Line Light (1)
Wycieczki z Przewodnikiem
GT Predictor Home
Predictor Light (1)