Wspieranie doskonałości edukacyjnej: integracja badań i innowacji

Informacje o materiałach stanowią podstawę w dyscyplinach nauki i inżynierii materiałowej, umożliwiając naukowcom i inżynierom rozwijanie wiedzy, napędzanie innowacji i przygotowanie do stawienia czoła wyzwaniom rzeczywistego świata w szerokim zakresie dziedzin. Z ilością informacji technicznych na poziomie globalnym podwajającą się co 18 miesięcy, znaczenie kompleksowych, wielowymiarowych, przeszukiwalnych i łatwo dostępnych informacji nigdy nie może być przecenione.

W obszarze, w którym innowacje inżynieryjne i doskonałość badawcza są kluczowe, ten sektor stanowi zasadniczy wkład w postęp technologiczny i naukowe osiągnięcia. Zaspokajając potrzeby społeczności inżynierskiej, koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach i badaniach na najwyższym poziomie, łącząc teorię z zastosowaniem.

Research And Development
Badania i rozwój
Badania i rozwój

Badacze akademiccy polegają na informacjach o materiałach w celu zbadania nowych materiałów, zrozumienia ich właściwości i opracowania nowych zastosowań, w tym badania optymalizacji wydajności materiałów pod kątem konkretnych zastosowań.

Education And Training
Edukacja i szkolenie
Edukacja i szkolenie

Informacje o materiałach są niezbędne do nauczania, ponieważ dostarczają podstawowej wiedzy niezbędnej dla studentów do zrozumienia zachowania materiałów i ich zastosowań w różnych branżach.

Experimental Design
Projektowanie eksperymentalne i analiza
Projektowanie eksperymentalne i analiza

Badacze wykorzystują informacje o materiałach do projektowania eksperymentów, wybierania odpowiednich materiałów do testów i analizowania wyników eksperymentalnych. Dostęp do szerokiego zakresu zestawów danych liniowych i nieliniowych, jak również mikrostruktur i technik analizy mikrostruktur.

Literature Review
Przegląd literatury i dzielenie się wiedzą
Przegląd literatury i dzielenie się wiedzą

Naukowcy regularnie sprawdzają informacje o materiałach w czasopismach naukowych, na konferencjach i w bazach danych, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Wyzwania branżowe Środowisko akademickie i badania naukowe
Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash@2X (1)
Dostęp do kompleksowych informacji o materiałach

Naukowcy napotykają na przeszkody w dostępie do szczegółowych danych materiałowych i informacji niezbędnych dla różnorodnych zastosowań.

Female Mechanic Holding Spare Parts Car@2X
Zarządzanie różnorodnymi danymi o materiałach

Ogrom i różnorodność danych o materiałach stanowią znaczące wyzwania organizacyjne i analityczne.

Rc Xyz Nft Gallery Fzh70cqvoiy Unsplash@2X
Wybór materiałów zrównoważonych i zgodnych z regulacjami

Równowaga między zrównoważonym rozwojem a zgodnością z przepisami przy wyborze materiałów ma kluczowe znaczenie w takich dziedzinach, jak rozwój oprogramowania geoprzestrzennego i autonomiczna mobilność.

Pexels Piyapong Sayduang 4541168@2X
Bariery współpracy interdyscyplinarnej

Przeszkody we współpracy interdyscyplinarnej są spowodowane różnicami w terminologii, metodologii i celach między obszarami, a także silosami instytucjonalnymi, które uniemożliwiają interdyscyplinarność.

Rozwiązania

nauka o danych

Wykorzystanie potencjału w zrozumieniu zachowania materiałów i nowych potencjalnych zastosowań, dzięki wykorzystaniu narzędzi uczenia maszynowego do przewidywania właściwości materiałów.

Badania Wspierające Postęp Przemysłowy

Dostęp do największej platformy informacji o materiałach w celu rozwiązywania złożonych projektów doboru materiałów, wspierania partnerów przemysłowych i dostarczania innowacji od teorii do rzeczywistości.

przygotowanie inżynierów przyszłości

Stosowanie zaawansowanych technik badawczych w nauczaniu, poprzez wykorzystanie kompleksowych globalnych narzędzi SI do właściwości materiałów, zrównoważonego rozwoju i oceny zgodności, zapewniając płynne przenoszenie najlepszych praktyk do miejsca pracy.

zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko

Podstawowe zrozumienie wpływu materiałów na środowisko, poprzez wykorzystanie współczesnych narzędzi do oceny żywotności materiałów, w tym śladu węglowego, znajdowanie ekologicznych zamienników i dążenie do bardziej zrównoważonych praktyk.

Customer Story
Agh Logo White
Revolutionizing Materials Research and Education through Digital Solutions at AGH University

Streamlining Research with Advanced Digital Solutions

Oglądaj Teraz

Webinary
Introhor
Horizon Light
Introgl
Green Line Light (1)
Tutorial z przewodnikiem
GT Predictor Home
Predictor Light (1)