Krajobraz zgodności materiałowej stanowi ogromne wyzwanie dla branż na całym świecie, charakteryzując się przytłaczającą gamą globalnych przepisów i zawiłości, które się z nimi wiążą. Dążenie do przestrzegania tych przepisów jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale strategicznym imperatywem, który wpływa na każdy aspekt rozwoju produktu i zarządzania łańcuchem dostaw.

Ten krajobraz jest ciągle przekształcany przez ewoluujące problemy środowiskowe, standardy zdrowia i bezpieczeństwa oraz nieustanny postęp innowacji technologicznych, wymagając od firm ciągłej czujności i zdolności adaptacji.

Kluczowe ramy regulacyjne

Kilka kluczowych ram regulacyjnych, z których każda ma swój własny cel i mandat, aktywnie reguluje sektor zgodności materiałowej. Unijne rozporządzenie REACH nadzoruje zarządzanie chemikaliami w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Dyrektywa RoHS ogranicza niebezpieczne substancje w elektronice, podczas gdy dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, promuje przyjazny dla środowiska recykling pojazdów. Kalifornijska Propozycja 65 wymaga ostrzeżeń dotyczących substancji chemicznych związanych z rakiem lub szkodliwym działaniem na rozrodczość. Wraz z rozporządzeniem w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami i dyrektywą WEEE. Te przepisy tworzą złożony krajobraz regulacyjny, który przemysł musi umiejętnie przemierzać, aby zachować zgodność.

Znaczenie sprostania wyzwaniom zgodności

Stawka, jaką przemysł musi zapłacić za sprostanie wyzwaniom związanym ze zgodnością z przepisami jest wysoka, a niepowodzenie może mieć wiele potencjalnych konsekwencji. Oprócz złożoności łańcucha dostaw i ryzyka prawnego związanego z grzywnami i utratą reputacji, wycofywanie produktów z rynku może powodować znaczne straty finansowe i utratę wartości marki. Dodatkowe wyzwania obejmują:

 • Złożoność łańcucha dostaw: Poruszanie się po globalnych łańcuchach dostaw w celu zapewnienia, że wszystkie materiały i komponenty spełniają standardy zgodności.
 • Ryzyko prawne: Zmaganie się z grzywnami, sankcjami i uszczerbkiem na reputacji z powodu niezgodności na różnych rynkach i terytoriach
 • Wycofywanie produktów z rynku: Kosztowna i szkodliwa dla marki konieczność wycofania z rynku niezgodnych produktów z powodu niezgodności z przepisami.
 • Zwiększone koszty: Naruszenie zgodności często prowadzi do zwiększenia kosztów operacyjnych, w tym opłat prawnych, środków korygujących zgodność i utraty produktywności.
 • Ograniczenia podaży rynkowej: Kluczowym ograniczeniem dla rozszerzenia podaży produktów i otwarcia nowych rynków na różnych terytoriach może być to, czy produkty są zgodne z przepisami w określonych krajach lub regionach.

 

Material Compliance 1

Bądź na bieżąco z globalnymi przepisami

Chroń swoją markę dzięki strategicznemu wglądowi i zdolnościom adaptacyjnym

Material Compliance 2

Total Materia Green Line

Zmień swoje podejście do zgodności materiałowej dzięki naszemu zaawansowanemu modułowi Material Compliance i narzędziu BOM Assessor.

Ograniczenia i limitacje dla inżynierów

Inżynierowie napotykają liczne ograniczenia w rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zgodnością takich jak:

 • Bycie na bieżąco z przepisami: Krajobraz regulacyjny stale się zmienia, co utrudnia bycie na bieżąco.
 • Zastępowanie materiałów niezgodnych z przepisami: Identyfikacja i zastępowanie materiałów, które nie spełniają norm prawnych, bez narażania integralności produktu.
 • Ocena zgodności produktu: Przegląd zestawienia materiałów (BOM), w celu zapewnienia zgodności każdego komponentu z odpowiednimi przepisami.
 • Wyzwania związane z wydajnością: Potrzeba pojedynczej platformy, która konsoliduje wszystkie niezbędne informacje dotyczące zgodności, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów.
 • Narzędzia do oceny zgodności: Brak zaawansowanych narzędzi może utrudniać efektywność i dokładność procesów weryfikacji zgodności.

 

Total Materia Green Line: kompleksowe rozwiązanie

Aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom, Total Materia Green Line, jest kompleksowym rozwiązaniem, wyposażonym w kluczowe funkcje zaprojektowane dla sektora inżynieryjnego i produkcyjnego. Obejmują one:

 • Moduł Compliance: Zapewnia obszerną bazę danych materiałów i ich statusu zgodności z ponad 300 wyselekcjonowanymi regionalnymi i branżowymi przepisami globalnymi.
 • Compliance Assessor: Oferuje możliwość jednoczesnej oceny materiałów pod kątem globalnych regulacji, w celu uzyskania natychmiastowych statusów zgodności i wyświetlenia szczegóły wyjątków dla konkretnych zastosowań.
 • BOM Assessor: Kluczowe narzędzie, które stosuje status zgodności z globalnymi przepisami w odniesieniu do zestawienia materiałów, zapewniając zgodność chemiczną, materiałową i komponentową na wczesnym etapie rozwoju produktu.

 

Te narzędzia wspólnie usprawniają proces zarządzania zgodnością, oferując przemysłom stojącym w obliczu złożoności zgodności materiałowej, strategiczną przewagę. Poprzez zwiększenie efektywności, zmniejszenie ryzyka prawnego i zapewnienie integralności produktu, Total Materia Green Line wspiera przemysły w poruszaniu się po ciągle ewoluującym krajobrazie regulacyjnym.

Banner
Zgodność z przepisami na najwyższym poziomie
First Image Second Image
Banner
Zapewnienie zgodności i zrównoważonego rozwoju materiałów