W dążeniu sektora inżynieryjnego do zrównoważonego rozwoju, ocena cyklu życia (LCA) staje się kluczowym narzędziem, umożliwiającym ocenę wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, od wydobycia do utylizacji. Podejście to ma kluczowe znaczenie dla wyboru materiałów, które są trwałe, zrównoważone i sprzyjają zmniejszeniu śladu węglowego, przybliżając przemysł do zerowej emisji netto.

Nacisk na LCA podkreśla rosnące znaczenie stosowania zaawansowanych narzędzi do analizy emisji CO2. Narzędzia te są niezbędne dla branż, które chcą podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru materiałów, koncentrując się na długoterminowym zrównoważonym rozwoju i minimalizacji śladu węglowego

Wyzwania w zmniejszaniu śladu węglowego

 • Emisja w cyklu życia produktu

  Każdy etap życia produktu przyczynia się do jego ogólnego śladu węglowego, od wydobycia surowców po utylizację. Identyfikacja i ograniczanie tych emisji to złożone zadanie.

 • Zrównoważone alternatywy

  Wyzwaniem jest znalezienie zrównoważonych materiałów, które dorównują wydajnością tradycyjnym opcjom, a jednocześnie charakteryzują się niższym śladem węglowym.

 • Recykling i zarządzanie odpadami

  Potrzebne są efektywne systemy do zarządzania odpadami z tradycyjnych materiałów, które znacząco wpływają na ślad węglowy.

 • Globalne regulacje środowiskowe

  Nawigacja po złożoności tych regulacji dodaje kolejną warstwę trudności w osiąganiu niskich śladów węglowych.

Carbon Footprint 1

Minimalizacja śladu węglowego

Strategiczny dobór materiałów dla zrównoważonego wpływu na inżynierię

Carbon Footprint 2

Carbon Footprint moduł

Nawiguj w kierunku zerowego zużycia energii dzięki strategicznym analizom materiałów

Znaczenie sprostania tym wyzwaniom

Podjęcie wyzwań związanych ze znalezieniem zrównoważonych alternatyw materiałowych ma kluczowe znaczenie dla branży inżynieryjnej, ponieważ bezpośrednio wpływa na jej ślad węglowy i wpływ na zmiany klimatyczne. Bez rozwiązania tych kwestii, firmy narażają się na zwiększoną presję regulacyjną, potencjalne grzywny oraz utratę udziału w rynku na rzecz bardziej zrównoważonych konkurentów.

Co więcej, innowacje w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami odgrywają istotną rolę w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla oraz emisji w całym cyklu życia, co jest kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten nacisk na zrównoważony rozwój nie tylko jest zgodny z celami środowiskowymi, ale także zapewnia firmom przyszły sukces na coraz bardziej świadomym ekologicznie rynku.

Ograniczenia dla inżynierów

 • Dostęp do informacji materiałowych

  Inżynierowie często mają trudności ze znalezieniem dokładnych i kompleksowych danych środowiskowych na temat materiałów.

 • Przestarzałe narzędzia

  W wielu istniejących narzędziach brakuje najnowszych informacji na temat wpływu na środowisko, co utrudnia podejmowanie świadomych decyzji.

 • Globalne pozyskiwanie materiałów

  Znalezienie odpowiednich materiałów, które spełniają określone kryteria śladu węglowego w różnych regionach, stanowi znaczące wyzwanie.

Total Materia Carbon Footprint: Wspieranie firm w dokonywaniu zrównoważonych wyborów

Aby sprostać tym wieloaspektowym wyzwaniom, moduł Total Materia Carbon Footprint został zaprojektowany tak, aby zapewnić dostęp pod klucz wszystkim inżynierom w organizacji, którzy muszą pracować z materiałami i których głównym celem jest zrównoważony rozwój:

 • Ocena CO2 od kołyski do bramy: Zapewnia szybką, szczegółową ocenę w celu wsparcia decyzji o wyborze materiału na wczesnym etapie cyklu życia materiału.
 • Regulowane parametry: Określ trasę i proces produkcji, a także zawartość surowców wtórnych i transport, aby zwiększyć dokładność oceny.
 • Równoważność materiałów: Pomaga w szybkim znalezieniu lepszych materiałów równoważnych, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla trwałości i jakości produktu.
 • Moduł LCA: Uzupełnia globalne średnie dla 41 wskaźników, zapewniając szeroką perspektywę na inne wpływy środowiskowe.

 

Wykorzystując możliwości modułu Total Materia Carbon Footprint, inżynierowie i specjaliści branżowi są lepiej przygotowani do poruszania się po złożoności wyboru materiałów, zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i celów zrównoważonego rozwoju. Pakiet ten nie tylko pomaga w zmniejszeniu śladu węglowego produktów i procesów, ale także wspiera globalną zmianę w kierunku bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk inżynieryjnych.

Banner
Zmniejsz swój wpływ na środowisko już dzisiaj!
First Image Second Image
Banner
Zapewnienie zaufania do zgodności i zrównoważonego rozwoju materiałów