Wsparcie dla zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla zmieniającego się świata

Energetyka i przemysł użyteczności publicznej ma kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównoważone i wydajne systemy energetyczne. Poza zwykłym wytwarzaniem energii, sektor ten jest orędownikiem odpowiedzialnych innowacji, zaspokajając globalne potrzeby energetyczne przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Zaawansowane materiały i analizy oparte na prawdziwych danych, odgrywają kluczową rolę, wyposażając liderów w niezbędne narzędzia i wiedzę na rzecz czystszej przyszłości energetycznej. Skupiamy się na ulepszaniu technologii odnawialnych i zrównoważonym rozwoju tradycyjnych źródeł energii.

Renewable Energy
Energia odnawialna
Energia odnawialna

Przewodzi rozwojowi w dziedzinie energii odnawialnej, w szczególności w sektorach energii wiatrowej, słonecznej i pływów morskich, koncentrując się na tworzeniu zrównoważonych, trwałych i odnawialnych materiałów.

Oil And Gas
Ropa naftowa i gaz
Ropa naftowa i gaz

Podczas przechodzenia na energię odnawialną, podsektor ten koncentruje się na rafinacji i optymalizacji operacji związanych z ropą naftową i gazem w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania wpływu na środowisko.

Nuclear Energy
Energia jądrowa
Energia jądrowa

Rewitalizacja energii jądrowej, szczególnie poprzez rozwój małych reaktorów modułowych i specjalistycznych materiałów jądrowych, z zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa i efektywności w technologii materiałowej.

Electricity
Elektryczność i produkcja elektryczna
Elektryczność i produkcja elektryczna

Dostarczanie niezawodnej energii w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię na świecie, z naciskiem na innowacyjne rozwiązania elektryczne, które zwiększają wydajność i stabilność sieci.

Wyzwania przemysłu Energetyka i usługi komunalne
Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash@2X (1)
Wytrzymałość i wydajność materiałów

Znalezienie materiałów zapewniających niezawodne działanie przez długi czas, o wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości i trwałości oraz zastąpienie przestarzałych materiałów.

Female Mechanic Holding Spare Parts Car@2X
Zgodność regulacyjna i bezpieczeństwo

Podejmowanie aktualnych decyzji dotyczących wyboru materiałów, które są zgodne z ciągle zmieniającymi się globalnymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Rc Xyz Nft Gallery Fzh70cqvoiy Unsplash@2X
Spójność łańcucha dostaw i operacji

Zapewnienie wysokiej jakości, niezawodnego łańcucha dostaw, dla nieprzerwanych operacji przemysłowych oraz utrzymanie stałej jakości i dostępności materiałów.

Pexels Piyapong Sayduang 4541168@2X
Dostępność materiałów krytycznych i zmienność kosztów

Sprostanie wyzwaniu, jakim jest radzenie sobie z niedoborem materiałów i zmiennością kosztów, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stałych dostaw kluczowych surowców dla technologii odnawialnych, akumulatorów i komponentów elektrycznych, w obliczu zakłóceń łańcucha dostaw i wahań rynkowych.

Rozwiązania

Dostęp do aktualnych informacji materiałowych

Właściwości przy podwyższonych temperaturach, dopuszczalne naprężenia ASME, naprężenie-odkształcenie, zmęczenie, właściwości pełzania i zachowanie odporności na korozję.

Innowacyjna analiza materiałów

Błyskawicznie porównuj i analizuj historyczne, przestarzałe i współczesne materiały, aby podejmować bezpieczne i zgodne z przepisami decyzje dotyczące zamiany matrriału.

Zgodność regulacyjna w wyborze materiałów

Dostarczanie szczegółowych danych dotyczących zgodności przy wyborze materiałów, które spełniają normy branżowe, techniczne i regulacyjne.

Uporządkowane zarządzanie danymi o materiałach

Efektywne organizowanie i analizowanie zastrzeżonych danych materiałowych w celu podejmowania terminowych, powtarzalnych decyzji w szybko zmieniającym się sektorze energetycznym i użyteczności publicznej.

Customer Story
Story Socar Logo White
Advancing Asset Integrity with Precision: SOCAR's Revolution in Material Management

Revolutionizing Asset Management in Refining and Petrochemicals

Oglądaj Teraz

Webinary
Introhor
Horizon Light
Introgl
Green Line Light (1)
Wycieczki z Przewodnikiem
GT Predictor Home
Predictor Light (1)