Napędzanie zrównoważonego postępu w materiałach i substancjach chemicznych

Wiarygodne informacje o materiałach są podstawą przemysłu materiałowego i chemicznego, wpływając na każdy etap cyklu życia produktu, od badań i rozwoju po produkcję, kontrolę jakości materiałów i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to podstawowy atut dla firm dążących do innowacji, utrzymania konkurencyjności i sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku.

Na branży spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ odgrywa ona kluczową rolę w kształtowaniu transformacji energetycznej i systemów społeczno-gospodarczych. Koncentrując się na odporności, odpowiedzialności, technologiach niskoemisyjnych i inicjatywach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, jego rola jest kluczowa w redefiniowaniu globalnych wzorców produkcji i konsumpcji, a tym samym kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Metals
Metale
Metale

Ten sektor skupia się na wydobyciu, przetwarzaniu i produkcji metali do różnych zastosowań przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na tworzenie bardziej zrównoważonych, lekkich i wysokowytrzymałych metali.

Polymers
Polimery
Polimery

Poświęcony produkcji polimerów i innowacjom w zakresie polimerów syntetycznych, podsektor ten ma kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych tworzyw sztucznych, które są lżejsze, trwalsze, nadają się do recyklingu i mają mniejszy ślad węglowy.

Advanced Materials Production
Produkcja zaawansowanych materiałów
Produkcja zaawansowanych materiałów

Opracowywanie materiałów o wyjatkowych właściwościach, które są niezbędne w zaawansowanych technologicznie zastosowaniach, w celu zapewnienia lepszej wydajności, trwałości i efektywności materiałów.

Materials And Chemicals Production
Zakłady produkujące substancje chemiczne
Zakłady produkujące substancje chemiczne

Specjalne materiały do specjalistycznych zastosowań zapewniają bezpieczeństwo środowisk produkcyjnych i ograniczają przestoje, zwiększając wydajność.

Wyzwania przemysłu Materiały i substancje chemiczne
Fikri Rasyid Fnkkf2batee Unsplash@2X (1)
Wymagania dotyczące wydajności i niezawodności materiałów

Opracowywanie materiałów, które konsekwentnie spełniają zaawansowane standardy wydajności i niezawodności wymagane przez klientów i najnowocześniejsze zastosowania.

Female Mechanic Holding Spare Parts Car@2X
Zgodność z regulacjami i zrównoważony rozwój

Poruszanie się po złożonych światowych standardach i wymogach regulacyjnych przy jednoczesnym dążeniu do bardziej ekologicznych i zrównoważonych praktyk.

Rc Xyz Nft Gallery Fzh70cqvoiy Unsplash@2X
Słabe punkty łańcucha dostaw

Zarządzanie ryzykiem związanym z niedoborem surowców i wahającymi się wymaganiami rynku, które wpływają na dostępność i koszt materiałów.

Pexels Piyapong Sayduang 4541168@2X
Koszty badań i rozwoju

Zrównoważenie wysokich kosztów i zasobochłonnego charakteru działań badawczo-rozwojowych, niezbędnych do opracowania zaawansowanych materiałów i zrównoważonych alternatyw.

Rozwiązania

Kompleksowe informacje o materiałach

Dostęp do dokładnych i aktualnych informacji na temat szerokiej gamy materiałów w celu mapowania produkcji pod kątem globalnych standardów i stosowania algorytmów identyfikacji materiałów w kontroli jakości.

Narzędzia do doboru zrównoważonych materiałów

Wykorzystaj zaawansowane narzędzia do wyboru zrównoważonych materiałów, aby zminimalizować ślad węglowy i znaleźć lepsze alternatywy, korzystając z największej dostępnej kolekcji zamienników.

Zasoby zgodności regulacyjnej

Uzyskaj dostęp do ponad 300 monitorowanych globalnych regulacji, aby pomóc klientom radzić sobie z złożonymi wyzwaniami związanymi z zgodnością, dostarczając wiarygodne deklaracje dotyczące zgodności materiałów i produktów.

Analityka predykcyjna i uczenie maszynowe

Wykorzystaj uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do przewidywania wydajności materiałów, aby przyspieszyć działania badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania nowych materiałów.

Oglądaj Teraz

Webinary
Introhor
Horizon Light
Introgl
Green Line Light (1)
Wycieczki z Przewodnikiem
GT Predictor Home
Predictor Light (1)