Zapewnienie zaufania do zgodności i zrównoważonego rozwoju materiałów
40+ wskaźniki LCA
>13 tys. substancji
300+ przepisów

Osiągnij przewagę nad konkurencją, zapewniając zgodność z przepisami, zapobiegając wycofywaniu produktów z rynku i realizując cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, dzięki doborowi materiałów opartemu na sprawdzonych danych.

Green Line Sheme Pl

Możliwości rozwiązań

Zgodność

Walidacja zgodności z przepisami

Błyskawicznie weryfikuj zgodność materiałów z ponad 300 międzynarodowymi przepisami, w tym REACH i RoHS.

Ocena Zgodności

Uzyskaj natychmiastowe statusy zgodności do 100 materiałów jednocześnie, z wieloma globalnymi przepisami.

Ocena BOM

Oceń zestawienie komponentów (BOM) pod kątem zgodności oraz śladu węglowego, od poziomu substancji do poszczególnych części.

System powiadamiania o zgodności

Nasi eksperci szybko informują użytkowników o aktualizacjach przepisów i kart charakterystyk (SDS).

Zrównoważony rozwój

Obliczanie śladu węglowego

Oceń ślad węglowy materiałów w oparciu o definiowalne parametry produkcji, przetwarzania i łańcucha dostaw.

Zrównoważony wybór materiałów

Wspiera identyfikację bardziej ekologicznych alternatyw podczas wyboru materiałów, promując odpowiedzialność środowiskową.

Środowiskowa ocena cyklu życia

Oceń wpływ na środowisko za pomocą ponad 40 wskaźników, kierując się zrównoważonymi decyzjami.

Natychmiastowe decyzje o substytucji

Znajdź zgodne lub bardziej odpowiednie, równoważne opcje spośród 540 tys. materiałów w Total Materia Horizon.

Media

Współpraca z ecoinvent w zakresie dokładnych ocen zrównoważonego rozwoju

Ecoinvent, wiodąca baza danych inwentaryzacji cyklu życia, dostarcza dane dotyczące emisji CO22oraz obliczenia LCA dla Total Materia Green Line, zapewniając szczegółowe i dokładne oceny wpływu na środowisko przy użyciu najbardziej kompleksowych zestawów danych na świecie.

Kluczowe fakty:

• Polityka aktualizacji: regularne aktualizacje zapewniają aktualność i dokładność danych.
• Standaryzacja: zgodność z normami ISO 14000 w celu zapewnienia spójności i porównywalności.
• Uznanie w branży: uznanie w społeczności zajmującej się zrównoważonym rozwojem i LCA.

Green Line Big Logo
Moduły Green Line

Pakiet podstawowy

Compliance

300+ globalnych regulacji

REACH, RoHS

Federalne i stanowe

Biokompatybilność

Kontakt z żywnością

Identyfikacja zagrożeń

WEEE, ELV itp.

Regulacje transportowe

Dane dla substancji

CAS/EC/MITI

Informacje o zwolnieniach

Zaktualizowane przepisy

Dodatki

Ocena zgodności

Oceny wieloregulacyjne

Natychmiastowe statusy

Raporty oceny

Szczegóły dotyczące zwolnienia

LCA

Ponad 40 wskaźników LCA

Punkty odniesienia dla materiałów

Zrównoważone alternatywy

Raporty wyników LCA

Ocena BOM

Zgodność BOM

Równoważniki zgodne

Zarządzanie BOM

Raportowanie BOM

Ślad Węglowy

Ocena CO2

Zdefiniuj parametry

Solidne zestawy danych

Raporty wyników emisji CO2

Oszczędność z Green Line

Green 1
Łagodzenie kwestii regulacyjnych
Łagodzenie kwestii regulacyjnych

Unikanie kar regulacyjnych i wycofywania produktów z rynku dzięki proaktywnym ocenom zgodności, co pozwala zaoszczędzić znaczne wydatki.

Green 2
Zidentyfikuj możliwości wzrostu
Zidentyfikuj możliwości wzrostu

Umożliwia ekspansję rynkową dzięki odpowiedzialnemu i zgodnemu z przepisami wykorzystaniu materiałów.

Green 3
Redukcja śladu węglowego
Redukcja śladu węglowego

Obniża emisję węgla, znacząco przyczyniając się do celów zrównoważonego rozwoju i oszczędności kosztów.

Green 4
Kompletny dobór materiałów
Kompletny dobór materiałów

Wbudowanie zgodność i zrównoważonego rozwoju w codzienne decyzje dotyczące wyboru materiałów.