Aluminumtyper

Utifra legeringselementer og varmebehandling kan aluminiumstyper få en rekke ulike egenskaper: fra fint utseende, forenklet fabrikkering, god bestandighet mot korrosjon til et høyt styrke-til-vekt forhold, bra sveisbarhet samt høy bruddstyrke.

Valg av amluminiumstyper avhenger av bruksområde og arbeidsforhold.

Aluminiumstyper Serie 1xxx

Disse typene aluminium (1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350 etc.) er karakterisert av god korrosjonsbestandighet, høy varme- og elektrisk ledningsevne, lave mekaniske egenskaper, egenskaper og fantastisk bearbeidbarhet. Moderate økninger i styrke kan oppnås gjennom tøyningsherding. Jern og silikon er hovedurenhetene.

Aluminiumstyper Serie 2xxx

Disse aluminiumstypene (2011, 2014, 2017, 2018, 2124, 2219, 2319, 201.0; 203.0; 206.0; 224.0; 242.0 etc.) krever løsningsvarmebehandling for å oppnå optimale egenskaper; da blir de mekaniske egenskapene tilsvarende (og noen ganger overskridene) egenskapene til lav-karbonstål. I noen tilfeller blir aldring brukt for å øke de mekaniske egenskapene. Denne behandlingen øker flytespenning med et tap i tøyelighet; effekten på strekkfasthet er ikke så stor.

Aluminiulegeringene i 2xxx serien har ikke like god bestandighet mot korrosjon som andre aluminiumslegeringer, og ved visse betingelser kan de være utsatt for intergranulær korrosjon. Aluminiumtyper i 2xxx serien er nyttige for deler som krever stor seighet ved temperaturer opp til 150°C (300°F). Utenom aluminiumstype 2219 har disse aluminiumstypene begrenset sveisbarhet, men noen legeringer i denne serien har bedre bearbeidingsegenskaper. Aluminiumstype 2024 er den mest populære legeringen, og er ofte brukt i flykonstruksjon.

Aluminiumstyper Serie 3xxx

Disse aluminiumstypene (3003, 3004, 3105, 383.0; 385.0; A360) er generelt ikke mulig å behandle med varme, men har rundt 20% mer styrke enn 1xxx serien. Fordi bare en begrenset prosent mangan (opp til ca 1.5%) effektivt kan brukes i aluminiumslegeringer er mangan kun brukt som hovedelement i et fåtall legeringer.

Aluminiumstyper Serie 4xxx

Hovedlegeringselementene i 4xxx serien med legeringer (4032, 4043, 4145, 4643 etc) er silikon, som kan tilsettes i mengder på opp til 12% for å senke smeltepunktet betraktelig. Dette er grunnen til at aluminium-silikon legeringer blir brukt i sveisetråder og som loddingslegeringer for å sammenføye materialer som krever lavere smeltepunkt enn metall. Aluminiumslegeringer som inneholder nevneverdige mengder av silikon blir mørkegrå eller kull-farget når det anodiskeoksid-belegg er påført, og er derfor etterspurt for arkitekturiske formål.

Aluminiumstyper Serie 5xxx

Hovedlegeringselementene i denne serien er magnesium; når den blir brukt som hovedlegeringselement (eller sammen med magnesium), blir resultatet en moderat-til-høyt-styrke arbeidsherdbar legering. Magnesium er en betraktelig mer effektiv herder enn mangan – rundt 0.8% Mg er ekvivalent med ca 1.25% Mn – og den kan tilsettes i enda større mengder. Aluminiumlegeringer i denne serien (5005, 5052, 5083, 5086, etc) innehar gode sveiseegenskaper og relativt god bestandighet mot korrosjon i marine miljø. Begrensninger bør legges på mengden kaldt arbeid og på driftstemperatur (150°F), for å unngå å bli utsatt for sprekker fra spenning og korrosjon.

Aluminiumstyper Serie 6xxx

Aluminiumslegeringene i 6xxxserien (6061, 6063) inneholder silikon og magnesium i omtrentlig den mengden som kreves for dannelsen av silisid (Mg2Si), som gjør det mulig å behandle dem med varme. Selv om de ikke er like sterk som de fleste 2xxx og 7xxx legeringene har 6xxx serien god formbarhet, sveisbarhet, bearbeidbarhet og relativt god korrosjonsbestandighet, med middels styrke. Alluminiumstypene i denne gruppen kan formes i T4 og T6 herding.

Aluminiumstyper Serie 7xxx

Sink (i mengder fra 1 til 8%) er hovedlegeringselementet i 7xxx serien (7075, 7050, 7049, 710.0; 711.0 etc.). I kombinasjon med mindre andeler magnesium dannes varmebehandling-legeringer med moderat til veldig stor styrke. Vanligvis blir andre element, som kobber og krom, også tilsatt i små mengder. 7Xxx serien blir blant annet brukt i flyskråg, mobilt utstyr og andre hardt belastede deler. 7Xxx aluminium med høyere styrke viser redusert bestandighet mot korrosjon-sprekker, og brukes ofte i over-aldret herdig for å bedre korrosjonsbestandighet og bruddstyrke.

Aluminiumstyper Serie 8xxx

8xxx serien (8006; 8111; 8079; 850.0; 851.0; 852.0) er reservert for legeringselement annet enn de brukt i 2xxx og 7xxx. Jern og nikkel brukes for å øke styrken uten et merkbart tap i elektrisk ledningsevne og er nyttig i ledningslegeringer som 8017. Aluminium-litium legering 8090, som har eksepsjonelt høy styrke og stivhet, ble utviklet for bruk innen luftfart. Legeringer i 8000 serien korrosponderer med Unified Numbering System A98XXX etc.

Aluminiumstyper Serie 9xxx

Denne serien er ikke brukt på nåværende tidspunktTotal Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Aluminiumstyper i Total Materia

Total Materia databasen inneholder mer enn 30,000 aluminiumstyper fra hele verden. Dereskjemiske komposisjoner, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanser og mer kan enkelt vises

Å finne en aluminiumstype i databasen er veldig enkelt, og tar bare noen få sekunder. La oss se på egenskapene til aluminiumstypen 6061 i henhold til SAE.

Trykk på Raskt søk på abonnentsiden, skriv deretter inn betegnelsen og velg SAE fra listen med standarder.

Aluminiumstyper: Søk etter aluminiumstypen SAE 6061

Etter å ha trykket på et materiale fra resultatlisten dukker det opp en liste med underkategorier. I Total Materia, er underkategorier det samme som spesifikasjonene som definerer egenskapene til aluminiumstypene; i dette tilfelle blir standardspesifikasjon SAE AMS 4113 valgt. Vær oppmerksom på at egenskapene definert i henhold til en annen spesifikasjon kan varierer betraktelig.

Aluminiumstyper: Liste med spesifikasjoner som definerer egenskapene til aluminiumstypen SAE 6061

Komposisjon, kryssreferansetabeller og egenskaper til aluminiumstypen SAE 6061 kan ses vel å trykke på aktuelle linker. Se eksempel under.

Aluminiumstyper: Kjemisk komposisjon til aluminiumstypen SAE 6061
Aluminiumstyper: Kryssreferansetabell til aluminiumstypen SAE 6061
Aluminiumstyper: Mekaniske egenskaper til aluminiumstypen SAE 6061