Specyfikacje tytanu definiuje pwlasnosci czystego tytanu i jego stopów.

Handlowo czysty, niestopowy lub z niewielka iloscia dodatków tytan zawiera lub nie zawiera tylko niewielkie ilosci dodatków stopowych. Jednakze stopy tytanu zawieraja znaczace ilosci dodanych elementów lub skladników.

Z powodu alotropowego zachowania tytanu, który pozwala na róznorodne zmiany w swojej mikrostrukturze, zakres wlasnosci i aplikacji moze byc oferowany z relatywnie ograniczona liczba klas stopów tytanu.

Wiele stopów tytanu jest produkowanych, aby sprostac specyfikacji ustanowionej przez Amerykanskie Stowarzyszenie Materialów i Badan (American Soviety for Testing nad Materials (ASTM)), lotniczym specyfikacjom tytanowym (SAE-AMS), wojskowym specyfikacjom dot. stopów tytanu (MIL-T) oraz specyfikacjom opracowanym przez Amerykanskie Stowarzyszenie Inzynieró MEchaników (American Society Mechanical Enginners (ASME)). Róznorodne systemy US dla specyfikacji tytanu sa zsynhronizowane przez Ujednolicony System Numerowy (Unified Numbering System - UNS), który przydziela metalom i stopom prefix liczbowy oraz 5-io liczbowy numer. Tytan i stopy tytanu naleza do kategorii UNS R5 i maja oznaczenie UNS R50400.

Wazne miedzynarodowe specyfikacje tytanu zawieraja ISO, EU, GOST i JIS. Jednakze pokrywajace sie specyfikacje tytanu wg róznych norm nie sa zamienialne. Japonskie Stowarzyszenie Tytanu, chcac osiagnac bardziej globalny zakres, stworzylo reprezentantów ujednoliconego systemu dla sepcyfikacji tytanu.

Pierwotnym wyzwaniem dla specyfikacji tytanu nie jest brak standardowej specyfikacji zdefiniowanej przez Standardowa Organizacje Rozwoju (Standard Development Organizations SDOs), ale dodatkowe szczególy, indyvidualne specyfikacjetytanu opracowane przez firmy lotnicze, które maja relatywnie limitowane ruchy produkcyjne. Kazda firma lotnicza posiada wlasne specyfikacje dot. stopów tytanu, które wymagaja specyficznych, opatentowanych procesów. Konsekwencja tego jest to ze wiele obiegowych specyfikacji tytanu, które sa powiazane (i zrozumiale) z wybrana grupa powiazana. Innymi slowy, wiele specyfikacji tytanu nie jest ustandaryzowanych.

Baza danych Total Materia łączy globalne właściwości metali w jedną zintegrowaną bazę danych z możliwością przeszukiwania. Szybki i łatwy dostęp do wlasciwosci mechanicznych, skladu chemicznego, tabel porównawczych i innych informacji zapewnia użytkownikom niespotykane wcześniej bogactwo informacji. Kliknij przycisk poniżej, aby przetestować bazę danych Total Materia.