Stålspesifikasjoner

Stålspesifikasjoner varierer fra land til land og kan være basert på svært ulike kriterier. Flesteparten av dem er definert av den kjemiske komposisjonen til stålet.

For en erfaren ingeniør indikerer komposisjonen at det kan bli gitt en varmebehandling til stålet. Alternative kriterier basert på de mekaniske egenskapene og seighet brukes også for å spesifisere stål.

Stålspesifikasjoner” er ofte tett relatert til standarder og blir brukt om hverandre, selv om betydningen deres ikke er identisk. Derfor starter ofte tyske spesifikasjoner med bokstavene DIN, japanske standarder med JIS, og internasjonale med ISO etc.

Den mest brukte standard stålspesifikasjonen for USA er de som blir publisert av ASTM; Disse spesifikasjonene representerer et konsensus blant produsentene og forbrukerne av stålprodukter. Ofte er dimensjonene, toleransene, grensene og begrensningene til ASTM spesifikasjonene de samme som korresponderende gjenstander til standard praksis i AISI manualer for stålprodukt.

Mange ASTM spesifikasjoner er blitt adoptert av American Society of Mechanical Engineers (ASME), med få eller ingen modifikasjoner. ASME bruker prefiksen S sammen med ASTM spesifikasjoner; for eksempel er ASME SA 213 og ASTM 213 det samme. SAE/AISI betegnelser for kjemisk komposisjoner til karbon og legeringsstål er noen ganger inkludert i ASTM spesifikasjoner for barer, ledninger og bolter. Noen ASTM spesifikasjoner for stålplater bruker SAE-AISI betegnelser for kjemisk komposisjon.

EN (Euronorm) er et harmonisert system av europeiske land. Selv om den er akseptert og brukt i alle europeiske land kan «utdødde» systemer som tyske DIN, britiske BS, franske ANFOR og italienske UNI bli funnet i mange dokument.

DIN standarder er utviklet av Deutches Institut für Normung i Tyskland. Alle tyske stålstandarder og spesifikasjoner er representert ved bokstavene DIN etterfulgt av en alfanumerisk- eller numerisk kode. Eksempler: DIN 40NiCrMo66 eller 1.6565 er et Ni-Cr-Mo stål som inneholder 0.35-0.45%C, 0.9-1.4%Cr, 0.5-0.7%Mn, 0.2-0.3%Mo, 1.4-1.7%Ni, 0.035%S; DIN 17200 1.1149 or DIN 17200 Cm22 er et ikke-sulfurert stål som inneholder 0.17-0.245C, 0.3-0.6%Mn, 0.02-0.035% S and 0.4% max Si.

JIS standarder er utviklet av Japanese Industrail Standards Commitee (JISC) i Tokyo. Spesifikasjonene begynner med prefiksen JIS, etterfulgt av bokstaven G for karbon- og lavlegeringsstål. Eksempler: JIS G3445 STKM11A er et lavkarbon rørstål som inneholder 0.12%C, 0.35%Si, 0.60%Mn, 0.04%P, 0.04%S; JIS G4403 SKH2 (AISI T1Grade) er et wolfram høyhastighets verktøystål som inneholder 0.73-0.83%C, 3.8-4.5%Cr, 0.4%Mn, 0.4%Si, 0.8-1.2%V and 17-19%W;Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Stålspesifikasjoner i Total Materia

Total Materia sin database inkluderer egenskapsspesifikasjoner for over 350,000 stållegeringer fra hele verden. De kjemiske komposisjonene, mekaniske og fysiske egenskapene, kryssreferansene og mer er bare et klikk unna.

Å finne en stållegering og spesifikasjon i databasen er veldig enkelt, og tar bare noen få sekunder. La oss se på ståltypen X 4 CrNi 18 12 ifølge Euronorm (EN).

Bruk Raskt søk på abonnentsiden, før inn betegnelsen og velg EN fra standardlisten.

Ståltyper: Søk etter Euronorm ståltype X 4 CrNi 18 12

Etter du har trykket på et materiale fra resultatlisten dukker det opp en rekke undergrupper I Total Materia, er en undergruppe det samme som spesifikasjonene som definerer egenskapene til ståltypen; i dette tilfelle er spesifikasjonen EN 10088-2 valgt. Legg merke til at egenskaper definert i følge andre spesifikasjoner kan variere betydelig.

Ståltyper: Liste med spesifikasjoner som definerer egenskapene til ståltypen X 4 CrNi 18 12

Komposisjon, kryssreferanser og egenskaper for ståltypen X 4 CrNi 18 12 kan bli sett ved å trykke på den aktuelle linken. Se eksempel under.

Ståltyper: Kjemisk komposisjon til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Kryssreferansetabeller til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Mekaniske egenskaper til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Fysiske egenskaper til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Egenskaper til ståltype X 4 CrNi 18 12 ved forhøyede temperaturer