Specifikace oceli

Specifikace oceli se liší od země do země a může to být na základě různých kritérii, většina z nich je definována podle podmínek chemického složení oceli.

Pro zkušeného inženýra, složení indikuje tepelné zpracování, které může být dáno oceli a koresponduje s mechanickými vlastnostmi. Alternativní kritéria založené na mechanických vlastnostech a tvrdosti jsou také používané k určení oceli.

Termín specifikace oceli velmi často úzce souvisí s normami a je zaměnitelný, i když jejich význam je ve skutečnosti shodný. Proto, německé specifikace oceli často začínají písmeny DIN, japonské s JIS, a mezinárodní norma ISO atd.

Mezi nejčastěji používané standardní specifikace pro ocel ve Spojených státech jsou zveřejněny v ASTM; Tyto specifikace oceli představují konsensus natažený od výrobců, zpracovatelů a uživatelů oceli. V mnoha případech, dimenze, tolerance, limity a restrikce v ASTM specifikacích jsou stejné jako odpovídající položky standardních postupů v návodu k použití výrobku z oceli AISI.

Mnohé z těchto specifikací ASTM byly přijaty od Americké společnosti strojních inženýrů (ASME) s nepatrnými nebo s žádnými úpravami. ASME používá předpony S se specifikacemi ASTM; například, ASME SA 213 a ASTM A 213 jsou stejné. SAE / AISI označení pro chemické složení uhlíkových a legovaných ocelí jsou někdy zahrnuty do specifikací ASTM pro bary, dráty a ingoty za kování. Některé ASTM specifikace pro plechové výrobky začleňují označení SAE-AISI pro chemickém složení.

EN (euronormy) je harmonizovaný systém evropských zemí. Ačkoli je akceptován a efektivně užíván v evropských zemích, zastaralé národní systémy, takové jako německé DIN, britské BS, francouzské AFNOR a italské UNI se mohou najít v mnoha dokumentech.

DIN normy jsou vivinuty německým institutem pro normy v Německu. Všechny německé ocelové standardy a specifikace jsou označovány písmeny DIN a následují alfanumerické nebo numerické kódy. Příklad: DIN 40NiCrMo66 or 1.6565 je Ni-Cr-Mo ocel obsahující 0.35-0.45%C, 0.9-1.4%Cr, 0.5-0.7%Mn, 0.2-0.3%Mo, 1.4-1.7%Ni, 0.035%S, DIN 17200 1.1149 nebo DIN 17200 Cm22 je uhlíkatá ocel obsahující 0.17-0.245C, 0.3-0.6%Mn, 0.02-0.035% S a 0.4% max Si.

JIS standardy jsou vyvinuty japonským průmyslovým výborem pro standardy (JISC) v Tokiu. Specifikace začíná prefixem JIS, následuje písmeno G pro uhlík a nízkoslitinové oceli. Příklady:JIS G3445 STKM11A je ocelová trubka s nízkým obsahem uhlíku 0.12 %C, 0.35%Si, 0.60%Mn, 0.04%P, 0.04%S, JIS G4403 SKH2 (AISI T1Grade) je wolfram vysokorychlostní nástrojové oceli obsahující 0.73-0.83%C, 3.8-4.5%Cr, 0.4%Mn, 0.4%Si, 0.8-1.2%V and 17-19%W.Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Specifikace oceli v Total Materia

Total Materia databáze zahrnuje vlastnosti specifikace více než 350 000 oceli slitin z celého světa. Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, křížové odkazy a více.

Hledání slitin oceli a specifikací v databázi je velmi jednoduché a zabere pár sekund. Podívejme se na příklad vlastností oceli třídy X 4 CrNi 18 12 podle evropské normy (EN).

Jednoduše použijte Rychlé vyhledávání na domovské stránce, vložte označení a vyberte EN ze seznamu norem.

Třídy oceli: vyhledávání euronorma, třída oceli X 4 CrNi 18 12

Po kliknutí na materiál ze seznamu výsledků, se zobrazí seznam podskupin. V Total Materia, se termín podskupina vztahuje ke specifikacím, které definují vlastnosti tříd oceli; v tomto případě je vybrána specifikace EN 10088-2. Všiměte si, že vlastnosti definované podle různých specifikací se mohou značně lišit.

Specifikace oceli: seznam specifikací, které definují vlastnosti třédy oceli X4 CrNi 18 12

Složení, křížové odkazy a vlastnosti třídy oceli X 4 CrNi 18 12 lze prohlédnout kliknutím na příslušné odkazy. Viz příklady níže.

Specifikace oceli:chemické složení oceli třídy X 4 CrNi 18 12
Specifikace oceli: tabulky vzájemných odkazů oceli třídy X 4 CrNi 18 12
Specifikace oceli:mechanické vlastnosti oceli třídy X 4 CrNi 18 12
Specifikace oceli: fyzikální vlastnosti oceli třídy X 4 CrNi 18 12
Specifikace oceli: vlastnosti oceli třídy X 4 CrNi 18 12 při zvýšených teplotách