Stålspecifikationer

Stålspecifikationer varierar från land till land och kan baseras på olika kriterier men majoriteten dem baseras på stålets kemiska sammansättning.

För en erfaren ingenjör indikerar sammansättningen en värmebehandling och de motsvarande mekaniska egenskaper som stålet kan få. Kriterierna kan också baserade på mekaniska egenskaper eller härdbarhet.

Termen stålspecifikation är mycket nära besläktad med standarder och används omväxlande, men deras innebörd är inte riktigt lika. Därför börjar börjar ofta tyska stålspecifikationer med bokstäverna DIN, Japanska JIS, internationell ISO etc.

De mest använda standardiserade stålspecifikationerna i USA är de som publiceras av ASTM. Dessa utgör konsensus av input från producenter, tillverkare och användare av stålverksprodukter. Ofta är dimensioner, toleranser, gränsvärden och begränsningar i ASTM specifikationerna desamma som motsvarande poster i de vanliga AISI stålproduktmanualerna.

Många av ASTM specifikationerna har antagits av American Society of Mechanical Engineers (ASME) med små eller ingen ändringar. ASME använder prefixet S för ASTM specifikationerna t.ex. ASME SA 213 och ASTM A 213 är desamma. SAE/AISI beteckningar för den kemiska sammansättningen av kolstål och legerade stål ingår ibland i ASTM-specifikationerna för stång, tråd och ämnen för smide. Några ASTM specifikationer för tunnplåtsprodukter innehåller SAE-AISI beteckningar för den kemisk sammansättningen.

EN (Euronorm) är ett harmoniserat standardiseringssystem för de europeiska länderna. Även om det är accepterat och nu användas i alla europeiska länder kan man fortfarande hitta metallspecifikationer enligt "föråldrade" nationella system såsom tyska DIN, brittiska BS, franska AFNOR och italienska UNI i många dokument.

DIN standarder utvecklas av Deutsches Institut für Normung i Tyskland. Alla tyska stålstandarder och specifikationer representeras av bokstäverna DIN och följs av en alfanumerisk eller numerisk kod. Exempel: DIN 40NiCrMo66 eller 1.6565 är ett Ni-Cr-Mo stål som innehåller 0.35-0.45% C, 0.9-1.4% Cr, 0.5-0.7% Mn, 0.2-0.3% Mo, 1.4-1.7% Ni, 0.035% S; DIN 17200 1.1149 eller DIN 17200 Cm22 är ett avsvavlat kolstål somm innehåller 0.17-0.24% C, 0.3-0.6% Mn, 0.02-0.035% S och max 0.4% Si.

JIS standarder utvecklas av Japanese Industrial Standards Committee (JISC) i Tokyo. Specifikationerna börjar med prefixet JIS följt av en bokstav G för kolstål och låglegerade stål. Exempel: JIS G3445 STKM11A är ett kolstål med låg kolhalt för rör innehållande 0.12% C, 0.35% Si, 0.60% Mn, 0.04% P, 0.04% S; JIS G4403 SKH2 (AISI T1Grade) är ett volfram stål för höghastighetsbearbetande verktygsstål med 0.73 -0.83% C, 3.8-4.5% Cr, 0.4% Mn, 0.4% Si, 0.8-1.2% V och 17-19% W.Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

Stålspecifikationer i Total Materia

Total Materia databas innehåller specifikationer för egenskaper hos mer än 350 000 stållegeringar från hela världen.Deras kemiska sammansättning, mekaniska och fysikaliska egenskaper, korsreferenser med mera är bara ett musklick bort.

Att hitta en stållegering och specifikation i databasen är mycket enkelt och tar bara några sekunder. Till exempel, låt oss titta på egenskaper för stålsorten X 4 CrNi 18 12 enligt Euronorm (EN).

Använd bara Snabbsök på startsidan för abonnenter, skriv in beteckningen och välj EN från listan över standarder.

Stålspecifikationer: Sök för Euronorm stålet X 4 CrNi 18 12

När du klickat på materialet i sökresulten visas en lista med undergrupper. I Total Materia refererar termen "undergrupper" till specifikationer för stålsortens egenskaper i detta fall väljs specifikationen EN 10088-2. Observera att egenskaper som definieras enligt olika specifikationer kan skilja avsevärt.

Stålspecifikationer: Lista med specifikationer som definierar egenskaperna hos stålsorten X 4 CrNi 18 12

Sammansättning, korsreferenser och egenskaper för stålsorten X 4 CrNi 18 12 kan sedan granskas genom att klicka på lämpliga länkar. Se exemplen nedan.

Stålspecifikationer: Kemisk sammansättning för stålsort X 4 CrNi 18 12
Stålspecifikationer: Korsreferenstabell för stålsort X 4 CrNi 18 12
Stålspecifikationer: Mekaniska egenskaper för stålsorten X 4 CrNi 18 12
Stålspecifikationer: Fysikaliska egenskaper för stålsorten X 4 CrNi 18 12
Stålspecifikationer: Egenskaper för stålsorten X 4 CrNi 18 12 vid förhöjda temperaturer