มาตรฐานอลูมิเนียม

มีระบบมาตรฐานอลูมิเนียมอยู่หลายมาตรฐานที่กำหนดรายละเอียด, ระบุชื่อ และกำหนดคุณสมบัติของอลูมิเนียมอัลลอยด์

เหมือนกับโลหะอื่นๆ มาตรฐานที่โดดเด่นสำหรับอลูมิเนียมคือ ของยุโรป EN (Euronorm), สหรัฐอเมริกา SAE และ ASTM, ญี่ปุ่น JIS, แบบสากล ISO, และมาตรฐานของประเทศ BRIC: จีน GB และ YB, อินเดีย IS, บราซิล NBR, และ รัสเซีย GOST.

อลูมิเนียมมาตรฐาน Euronorm ใช้ตัวเลข 4 หลักในการระบุอัลลอยด์ และ 5 หลักในการระบุอัลลอยด์จากการหล่อ และยังเหมือนกับมาตรฐานอลูมิเนียมของ ISO และ วิธีเชิงตัวเลขของสหรัฐอเมริกา ที่ใช้การระบุชื่อของอัลลอยด์ด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งนี่เป็นระบบการระบุชื่อที่เข้าใจกันในระดับสากลที่ออกโดยสมาคมอลูมิเนียม (The Aluminum Association) ในสหรัฐอเมริกา ระบบ Aluminum Association (AA) ใช้ได้เฉพาะกับอลูมิเนียม และนี่ยังเป็นพื้นฐานของมาตรฐานอลูมิเนียม และการระบุชื่อทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบทางเคมีมีข้อจำกัดอยู่แค่เพียงมาตรฐานอลูมิเนียมของ Euronorm โดยเหมือนกับของสมาคมอลูมิเนียมเมื่อทำการเทียบเท่าอัลลอยด์

ตัวอักษรด้านหน้าที่ใช้ระบุชื่อของมาตรฐานจากสมาคมอลูมิเนียมคือ AA หรือ ENAW มาตรฐานอลูมิเนียมของยุโรป ในระบบของยุโรปคือตัวอักษร “AB” หมายถึงไม่สามารถทำการหลอมซ้ำได้, “AC” หมายถึงผลิตภัณฑ์จากการหล่อ, “AM” a cast master alloys, ตัวอักษร “AW” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิต เช่น EN AW-1050 ตัวอักษร "A" ที่ตามหลังจะแสดงว่าอัลลอยด์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากบางประเทศ เช่น EN AW-6005A

ในอลูมิเนียมอัลลอยด์ AA มีตัวเลขสี่หลัก โดยมีความหมายในแต่ละหลักคือ หลักที่1: ส่วนประกอบหลักในอัลลอยด์, หลักที่2 และ3: ระบุธาตุที่ผสมเข้าไป (ตัวเลขเป็นการบ่งบอกธาตุผสม), หลักที่4: บ่งบอกการผลิตเช่น การหล่อ(0) หรือจากแท่งอินกอท(1,2)

ระบบการจำแนกอื่นๆที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ Unified Numbering System (UNS) ระบบ UNS เป็นระบบที่ครอบคลุมระบบของโลหะผสมทั้งหมด สำหรับอลูมิเนียมผสม ระบบนี้เป็นระบบหลักในการปรับปรุงระบบการระบุชื่อของสมาคมอลูมิเนียมให้เข้ากับรูปแบบของ UNS หมายเลข UNS ในระบบของสมาคมอลูมิเนียม กำหนดโดยการใช้หมายเลขสามหลักหน้าจุดทศนิยม และเพิ่ม A9 (หมายถึง อลูมิเนียมผสม) และหลักจะแสดงให้เห็นถึงชนิดของอัลลอยด์ สำหรับอัลลอยด์ที่ไม่มีตัวอักษรด้านหน้าตัวเลขหลักถัดไปจาก A9 คือ 0, ถ้าเป็น A จะกลายเป็น 1, ถ้าเป็น B จะกลายเป็น 2 และต่อด้วยหลักที่สี่ ดังนั้นในระบบ UNS 356.0 จะกลายเป็น A90356, A356.0 จะกลายเป็น A91356, C356.0 จะกลายเป็น A93356 และอื่นๆฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

Total Materia คือ แหล่งรวบรวมมาตรฐานอลูมิเนียม และการเทียบเท่าจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว

เพียงแค่คลิกเดียว Total Materia จะหารายละเอียดของมาตรฐานอลูมิเนียม สถานะปัจจุบัน และข้อมูลวัสดุให้กับคุณ

โดยทำการเลือกที่ องค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDO) หรือพิมพ์หมายเลขมาตรฐาน แล้วคุณจะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยข้อมูลมาตรฐานกว่า 52,000 มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมาตรฐานอลูมิเนียมของ ASTM 77.120.10 ได้โดยการพิมพ์ 77.120.10 ลงในช่องหมายเลขมาตรฐาน และเลือก ASTM จากป๊อปอัพ

มาตรฐานอลูมิเนียม: ตัวอย่างการค้นหาอลูมิเนียมมาตรฐาน ASTM

รายการผลลัพธ์ประกอบไปด้วย 13 ส่วนของมาตรฐานอลูมิเนียม ASTM 77.120.10 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย คำอธิบายมาตรฐาน, ปีที่อัพเดตล่าสุด, สถานะปัจจุบัน (ถูกต้อง, แทนที่, อื่นๆ) และลิ้งค์ด่วนที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลของวัสดุที่ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานนี้

เพียงแค่คลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุ คุณก็สามารถเห็นรายการวัสดุที่ตรงกับมาตรฐานที่เลือกได้

มาตรฐานอลูมิเนียม: ตัวอย่างรายการมาตรฐานอลูมิเนียม ASTM

จากรายการวัสดุ คุณสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ และการเทียบเท่าของวัสดุแต่ละชนิดได้

มาตรฐานอลูมิเนียม: ตัวอย่างของวัสดุที่กำหนดโดยมาตรฐานอลูมิเนียมของ ASTM มาตรฐาน B37