Aluminiumstandarder

Det er mange ulike systemer tilgjengelig for betegnelse og identifisering av aluminiumslegeringer.

Som med andre metaller er de mest prominente standardene for aluminium europeisk EN (Euronorm), US SAE og ASTM, Japansk JIS, internasjonal ISO og standarder fra BRIC land: Kinesisk GB og YB, indisk IS, brasiliansk NBR og russiske GOST.

Euronorm aluminiumstandarder bruker fire siffer for å identifisere smidde legeringer, og fem siffer for å identifisere støpte legeringer grovt sett det samme som ISO aluminium standarder samt nord-amerikankse numeriske identifikasjonsmetoder, hvor det benyttes et firesifret nummer som identifiserer unike legeringsbetegnelser. Dette er i henhold til det internasjonale betegnelsessystemet utgitt av «The Aluminium Association» (AA) i USA. Dette systemet er særegen for aluminium og er basen for aluminiumstandarder og betegnelser fra hele verden. For eksempel er kjemisk komposisjonsgrensen spesifisert i Euronorm sine aluminiumstandarder identisk med de registret hos AA for ekvivalente legeringer.

Et prefiks brukes for å betegne standarden; AA for the Aluminium Association eller EN AW for europeiske aluminiumsstandarder. I det europeiske systemet betegner prefikset «AB» blokker for smelting, «AC» betegner et støpeprodukt, «AM» betegner støpelegeringer, «AW» betegner smidde produkt f.eks. EN AW-1050. Et suffiks «A» indikerer en nasjonal variasjon til legeringen. F. Eks. EN AW-6005A.

I AA betegnelsene er det fire siffer. Betydningen av de fire sifrene er: Første siffer: Hovedlegeringselement(er); andre og tredje siffer: Spesifikk legeringsbetegnelse (nummeret er ikke signifikant, men unikt); fjerde siffer: Støp (0) eller blokk(1,2) betengelse.

Et annet utbredt system for klassifikasjon er Unified Numbering System (UNS). UNS har fordelen at den dekker alle metallegeringer. For aluminiumslegeringer er dette systemet i utgangspunktet en adopsjon av AA sitt betegnelsessystem, men tilpasset UNS formatet. UNS nummer fåes ved å ta tre siffer til venstre for desimalpunktet i AA systemet og legge til A9 (betyr aluminiumslegering) samt en bokstav som reflekterer bokstavprefikset i legeringsbetegnelsen. For legeringer uten bokstavprefiks er neste nummer etter A9 0; for de med A er neste nummer 1, for B er det 2 og så videre. Så i UNS systemet blir 356.0 til A90356, A356.0 blir A91356, C356.0 blir A93356 etc.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Verdens aluminiumsstandarder og ekvivalenter samlet på et sted: Total Materia

Med Total Materia kan man finne informasjon om standard aluminiumsspesifikasjoner og status ved kun ett museklikk.

Ved å velge standardiseringsorganisasjon (SDO) eller skrive inn standard eller ICS (International Classification for Standards) nummer og du vil ummidelbart bli presentert med resultat fra vår flerspråklige database med over 52,000 standarder. For å finne ASTM aluminiumsstandard 77.120.10 trenger du bare skrive det inn i ICT feltet og velge ASTM.

Aluminiumsstandarder: Et eksempel på søk etter ASTM aluminiumsstandard

Resultatlisten består av 13 ASTM aluminiumsstandarder som overholder ICS nummeret 77.120.10. Informasjonen inkluderer: standardbeskrivelse, dato for siste utgivelse, nåværende status og en link til materialer definert av denne standarden.

Ved å trykke på en materiallink kan du se listen av materialer definert av den valgte standarden.

Aluminiumsstandarder: Et eksempel på en liste med ASTM standarder

Fra listen av materialer kan du se detaljerte egenskaper og ekvivalenter for hvert materiale.

Aluminiumstandarder: Eksempel på materialer definert av ASTM aluminiumsstandard B37