Alumiinistandardit

Alumiiniseosten tunnistamiseen, nimeämiseen ja niiden ominaisuuksien spesifiointiin on tarjolla useita alumiinistandardeja.

Kuten muidenkin metallien tapauksessa, huomattavimpia alumiinistandardeja ovat eurooppalainen EN (Euronorm), yhdysvaltalainen SAE ja ASTM, japanilainen JIS, kansainvälinen ISO sekä standardit BRIC-maista: kiinalaiset GB ja YB, intialainen IS, brasilialainen NBR sekä venäläinen GOST.

Euronorm-alumiinistandardit käyttävät neljää numeroa työstettyjen alumiinien ja viittä numeroa valettujen alumiinien nimeämiseen. Ne vastaavat yleisesti ottaen ISO-alumiinistandardeja sekä yhdysvaltalaisia numeerisia tunnistusmenetelmiä, joissa uniikit seosnimitykset muodostetaan käyttäen neljää numeroa. Kyseessä on Aluminium Associationin Yhdysvalloissa julkaisema, International Designation Systemin kanssa tehty sopimus. Aluminium Association system (AA) on luonteenomainen alumiineille, ja se on maailmanlaajuisten alumiinistandardien ja -nimikkeiden perusta. Esimerkiksi Euronormin alumiinistandardien määrittelemät kemialliset koostumukset ovat identtisiä Aluminium Associationin rekisteröimien vastaavien seosten kanssa.

Standardit merkitään käyttämällä etuliitteitä; AA (Aluminiom Association) tai EN AW (eurooppalaiset alumiinistandardit). Eurooppalaisessa järjestelmässä etuliite "AB" tarkoittaa uudelleensulatusharkkoja, "AC" valutuotteita, "AM" valettuja esilejeerinkejä, "AW" työstettyjä tuotteita jne. - esimerkkinä EN AW-1050. Jälkiliite "A" kertoo seoksen kansallisesta variaatiosta - esimerkkinä EN AW 6005A.

AA-alumiiniseosnimikkeissä on neljä numeerista merkkiä. Näiden neljän numeron merkitykset ovat: Ensimmäinen numero: pääseosaine(et); toinen ja kolmas numero: spesifinen seosnimike (numerolla itsellään ei ole merkitystä, mutta se on uniikki); neljäs numero: valu- (0) tai harkkonimike (1, 2).

Toinen laajalti tunnettu luokittelujärjestelmä on Unified Numbering System (UNS). UNS-järjestelmän etuna on, että se kattaa kaikki metalliseosjärjestelmät. Alumiiniseosten tapauksessa Aluminium Association seosnimikejärjestelmää on lähinnä vain sovellettu sopimaan UNS-formaattiin. UNS-numerot saadaan Aluminium Association -järjestelmän vastaavista seuraavalla tavalla: Desimaalierotin poistetaan ja saatavan numeron eteen lisätään A9 (alumiiniseokset) sekä numero, joka muuttaa kirjainetuliitteen seosnimikkeeksi. Jos seoksella ei ole kirjainetuliitettä, A9:ää seuraava numero on 0. Mikäli etuliite on A, numeroksi tulee 1, B:lle 2 ja niin edelleen. Näin ollen UNS-järjestelmässä 356.0:sta tulee A90356, A356.0:sta tulee A91356 ja C356.0:sta tulee A93356 jne.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Maailman alumiinistandardit ja -vastaavuudet yhdessä paikassa: Total Materia

Total Materiassa, tiedon löytäminen alumiinistandardispesifikaatiosta, sen tämänhetkisestä statuksesta ja sen määrittelemistä materiaaleista on vain yhden klikkauksen päässä.

Valitsemalla standardeja ylläpitävän organisaation (SDO) ja/tai syöttämällä standardin tai ICS:n (International Classification for Standards) numeron saat välittömästi tuloksia monikielisestä tietokannasta, joka kattaa yli 52 000 standardia. Löytääksesi esimerkiksi ASTM-alumiinistandardin 77.120.10, syötä 77.120.10 ICS-numerokenttään ja valitse ASTM popupista.

Alumiinistandardit: Esimerkki ASTM:n metallistandardien etsimisestä

Hakutuloslista sisältää 13 ASTM-alumiinistandardia, jotka vastaavat ICS-numeroa 77.120.10. Tiedot sisältävät standardin kuvauksen, viimeisen julkaisuvuoden, tämänhetkisen statuksen (voimassa, korvattu jne.) ja linkin kyseisen standardin määrittelemiin materiaaleihin.

Klikkaamalla materiaalilinkkiä näet listan metallimateriaaleista, jotka valittu standardi määrittelee.

Alumiinistandardit: Esimerkki ASTM:n alumiinistandardilistasta

Materiaalilistasta voit tarkastella kaikkien materiaalien tarkkoja ominaisuuksia ja vastineita.

Alumiinistandardit: Esimerkki ASTM-standardi B37:n määrittelemistä materiaaleista