Aluminumegenskaper

Noen av de attraktive aluminiumsegenskapene inkluderer fint utseende, enkel fabrikasjon, god bestandighet mot korrosjon, lav tetthet, høyt styrke-til-vekt forhold og høy bruddspenning.

På grunn av disse egenskapene er aluminium et av de mest økonomiske og strukturelt effektive materialene brukt for kommersielle og militære utstyr.

Når aluminium blir utsatt for luft dannes et lag aluminiumsoksid på overflaten, nesten umiddelbart. Dette laget sørger for en god bestandighet mot korrosjon. Aluminium er også relativt resistent mot de fleste syrer, men ikke så resistent til alkalier.

Rent aluminium har ikke høy strekkfasthet, men ved å legge til legeringselement som mangan, silikon, kobber og magnesium kan man øke styrken til aluminium og man kan lage legeringer skreddersydd for spesifikke formål.

Aluminium har veldig høy varmeleding, rundt tre ganger større enn stål. Dette er en egenskap som gjør aluminium til et viktig materiale både for kjølings- og oppvarmingsfomål som varmeutveksling. Siden aluminium i tillegg er giftfri blir det også flittig brukt innenfor produksjon av kjøkkenutstyr.

Aluminium har en tetthet på rundt en tredjedel av stål eller kobber hvilket gjør den til det letteste kommersielt tilgjengelige materiale på markedet.

Sammen med kobber har aluminium høy nok elektrisk ledningsevne for bruk som en elektrisk leder.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Total Materia søk utifra Aluminiumsegenskaper

Du kan veldig enkelt søke gjennom over en halv million aluminiumegenskaper ut ifra betegnelse, land/standard, type, standardnummer, kjemisk komposisjon, mekaniske egenskaper, andre egenskaper eller en kombinasjon av kriterier. La oss for eksempel se på en aluminiumslegering som må ha Si > 20% for støpbarhet, Cu, Mg og Ni på mindre enn 2%, og en strekkfasthet på over 100 MPa.

Trykk på Avansert Søk i hovedvinduet. Deretter velger du aluminium fra materiallisten, og skriver inn de forespurte egenskapene og legeringselementene.

Aluminiumsegenskaper: Eksempel på et kombinert søk på aluminium basert på komposisjon og mekaniske egenskaper. Trykk på bilde for å forstørre.

Når søkeresultatet vises, kan du trykke på en aluminiumslegering fra resultatlisten for å se nærmere på egenskapene. I dette tilfelle blir det siste materialet valgt, britiske aluminiumslegering LM 29.

Aluminiumsegenskaper: Resultat fra søk på aluminiumsegenskaper

Etter å ha trykket på materialet fra resultatlisten vil en liste med undergrupper dukke opp. I Total Materia refererer «undergrupper» til spesifikasjoner som definerer egenskapene til aluminiumstypen; i dette tilfelle er det bare en spesifikasjon, BS 1490. Legg merke til at denne aluminiumsspesifikasjonen er foreldet – Total Materia inneholder til og med aluminiumsegenskaper fra historiske spesifikasjoner.

Aluminiumsegenskaper: Spesifikasjon som definerer egenskapene til den britiske aluminiumslegeringen LM 29. Trykk på bildet for å forstørre.

Aluminiumegenskaper i Total Materia sin database inkluderer komposisjon, kryssreferansetabeller, mekaniske egenskaper, fysiske egenskaper med mer. Trykk på eksemplene under for å forstørre dem.

Aluminiumsegenskaper: Kjemisk komposisjon til aluminiumstypen LM 29 Trykk på bildet for å forstørre det
Aluminiumsegenskaper: kryssreferansetabeller for aluminiumstypen LM 29 Trykk på bildet for å forstørre det
Aluminiumsegenskaper: Mekaniske egenskaper for aluminiumstypen LM 29 Trykk på bildet for å forstørre det