Vlastnosti hliníku

Mezi atraktivní vlastnosti hliníku patří dobrý vzhled, jednoduchost výroby, dobrá odolnost proti korozi, nízká hustota, vysoký poměr pevnosti a hmotnosti a vysoká lomová houževnatost.

Vzhledem k těmto vlastnostem je hliník jedním z nejvíce ekonomicky a strukturálně účinných materiálů pro komerční a vojenské aplikace zařízení.

Při styku se vzduchem, se na povrchu téměř okamžitě objeví vrstva oxidu hlinitého. Tato vrstva má vynikající odolnost proti korozi. Hliník je poměrně odolný vůči většině kyselin, ale méně odolný vůči zásadám.

Čistý hliník nemá vysokou pevnost v tahu. Avšak přidáním slitinových prvků jako hořčíku, křemíku, mědi, managanu lze zvýšit jeho pevnostní vlastnosti a produkovat tak slitiny na míru pro konkrétní apolikace.

Tepelná vodivost hliníku je velmi dobrá, dokonce třikrát lepší než vodivost oceli. To je vlastnost, která z hliníku dělá důležitý materiál jak pro chlazení tak pro vytápění, např. výměníky. S přihlédnutím k faktu, že není jedovatý, používá se na výrobu kuchyňského náčiní a nádobí.

Hliník má třikrát menší hustotu než ocel nebo měď a tím je jedním z nejlehčích komerčně dostupných kovů.

Spolu s mědí má hliník dostatečně vysokou elektrickou vodivost, aby se mohl používat jako elektrický vodič.Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Total Materia hledání vlastností hliníku

Můžete rychle a snadno najít půl milionu vlastností hliníku a to: podle označení, země/normy, typu, čísla normy, chemického složení, mechanických vlastností, jiných vlastností nebo kombinací těchto kritérií. Podívejme se například na slitinu hliníku, která musí mít: Si> 20% pro slévatelnost, Cu, Mg, a Ni méně než 2% a namáhání v tahu přes 100 MPa.

Klikněte na Pokročilé vyhledávání v hlavním okně. Dále, vyberte hliník ze skupiny materiálů a zadejte požadované vlastnosti hliníku a slitinové prvky.

Vlastnosti hliníku: příklad kombinací vlastností hliníku, hledání podle složení a mechanických vlastností

Objeví se vám seznam výsledků. Poté můžete kliknout na hliníkové slitiny ze seznamu a prohlédnout si jejich vlastnosti. V tomto případě je ze seznamu vybrána poslední položka- britská hliníková slitina LM 29.

Vlastnosti hliníku: hledání -seznam výsledků vlastnosti hliníku

Po kliknutí na materiál ze seznamu výsledků se obejví seznam podskupin. V Total Materia se termín podskupina vztahuje ke specifikacím, které definují vlastnosti třídy hliníku. V tomto případě zde existuje pouze jedna specifikace, BS 1490. Všimněte si, že tato specifikace hliníku je zastaralá - Total Materia dokonce utváří vlastnosti hliníku z historických specifikací.

Vlastnosti hliníku: Specifikace, která definuje vlastnosti britské hliníkové slitiny LM29

Vlastnosti hliníku v rámci Total Materia databáze zahrnují složení, tabulky vzájemných odkazů. Mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti a další. Klikněte na příklady níže pro jejich zvětšení.

Vlastnosti hliníku: chemické složení hliníkové třídy LM 29
Vlastnosti hliníku: tabulky pro vzájemné odkazy hliníkové třídy LM 29
Vlastnosti hliníku:mechanické vlastnosti hliníkové třídy LM 29