Total Materia Horizon

Total Materia Horizon, 540.000'den fazla metal ve metal dışı malzemelere benzersiz erişim sağlayan ve düzenli, sürekli güncel referans verileri sunan tek malzeme bilgi çözümüdür. Sunulanlar arasında:

 • Mekanik, fiziksel özelliklere ilişkin kapsamlı veriler
 • >80 Ulusal standartlar ve eşdeğerleri
 • Seçim sürecini kolaylaştıran karşılaştırma ve analizler için hassas araçlar.
 • Gerilim-gerinim, şekillendirilebilirlik, yorulma, sürünme ve kırılma verileri
 • 25'ten fazla CAx formatına direk veri aktarımı.
 • Isıl işlem, metalografi, korozyon bilgileri
 • Kaynak, lehimleme ve yapıştırıcı verileri
 • Her ay güncellenen, izlenebilir kaynaklar güvenilirliği sağlar

Total Materia Integrator

Total Materia Integrator, hem global malzeme bilgilerini hem de şirketinizin özel malzeme bilgilerini tek yetkili ve güvenli bir kaynakta entegre ederek kesintisiz malzeme bilgi yönetimi için tasarlanmış anahtar teslim kurumsal bir çözümdür.

 • >540bin'den fazla referans malzemeye sorunsuz bağlantı
 • Malzeme bilgileriniz için yapılandırılabilir, kullanıma hazır sınıflandırma
 • Kullanıcıları yönetin ve profiline göre doğru veriler sağlayın
 • Seçim tutarlılığını korumak için malzemelerinizi global eşdeğerlerle bağlayın
 • Kontrolü ve bütünlüğü korumak için iş akışlarını onaylama ve yayınlama
 • Malzemeleriniz için uygunluk ve sürdürülebilirlik
 • CAE, CAD, PLM, ERP ve diğer iş araçları ile entegrasyon
 • Restful API'ye erişim aracılığıyla esnek uygulama

Total Materia Predictor

Total Materia Predictor, dünyan'nın en büyük düzenli özellikler veri setlerini kullanarak, kesin malzeme özellikleri modellemesi ve benzersiz doğrulukta tahminler sunmak için makine öğreniminden yararlanır.

 • 160 ML modeli üzerinden >300bin malzeme için tek ve çok noktalı tahminler
 • Mekanik, fiziksel, gerilim-gerinim ve yorulma verileri dahil olmak üzere 20'den fazla özelliği tahmin edin
 • Kimyasal bileşimden özellikleri ve davranışı tahmin edin
 • Doğrulamaya yardımcı olacak net istatistiksel güven göstergeleri
 • Sonuçları iç ve dış raporlarla paylaşın
 • Sentetik, özgün ve derin öğrenme modellerinden optimize sonuçlar

Total Materia Green Line

Total Materia Green Line, şirketlere malzemelerinin uygunluk ve sürdürülebilirliğine olan güvenlerini sağlamak için tasarlanmıştır.

 • 300'den fazla güncellenmiş ulusal düzenlemeye erişim
 • REACH, RoHS'nin yanı sıra bölgesel, federal ve eyalet envanterlerini kapsar
 • Biyouyumluluk, gıdayla temas ve ELV, WEEE vb. gibi endüstri düzenlemeleri.
 • Malzemelerin birden fazla düzenlemeye uygunluğunu aynı anda değerlendirin
 • Maddeler, malzemeler ve parçaların BOM değerlendirmesi
 • 40'tan fazla gösterge için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Doğru CO2 tanımlanmış parametrelerle değerlendirme
 • 540bin malzeme arasından daha sürdürülebilir ve uyumlu adaylar bulun