Stålstandarder

Stålstandarder er et system for å klassifisere, evaluere og spesifisere de kjemiske, mekaniske og metallurgiske egenskapene til ulike typer stål og jernholdige legeringer som brukes i produksjonen til komponenter, maskineri og konstruksjoner.

Stålstandarder er et nyttig verktøy for veiledning i metallurgiske laboratorier, produsenter og slutt-brukere av stålprodukter.

Stål kan klassifiseres utifra en rekke kriterier som:

 • Komposisjon, for eksempel karbon, lavlegering eller rustfritt stål
 • Produksjonsmetode som åpen grue, grunnleggende oksygenprosesser, eller elektrisk smelteovnsmetode
 • Behandlingsmetoder som varmvalsing, kaldvalsing og ulike overflate- og plattingsteknikker
 • Produktform som for eksempel barer, ledninger, plater, stålbånd, rør eller strukturell form
 • Deoksidasjonsprosess
 • Mikrostruktur som ferritisk, perlittisk og martensitisk
 • Varmebehandling som gløding, slukking og herding

Uheldigvis er det ikke noen felles global standard eller klassifiseringssystem. Snarere er det heller en rekke klassifikasjoner og betegnelsessystem som er akseptert og brukt over hele verden. Disse blir utviklet og standardisert enten nasjonalt eller internasjonalt av standardiseringsorganisasjoner (SDOer), eller av spesifikke tilbydere. Noen av de mest brukte stålstandardene inkluderer:

 • AISI (American Iron and Steel Institute) stålstandarder, blir tradisjonelt sett brukt i USA. Standarden er ikke lenger vedlikeholdt, og har blitt erstattet av SAE og ASTM samt andre amerikanske standarder, men er likevel mye brukt.
 • EN (Euronorm) er et harmonisert system av metaller og stålstandarder til europeiske land. Selv om den er akseptert og mye brukt i alle europeiske land, blir «utdødde» systemer som tyske DIN, britiske BS, franske ANFOR og italienske UNI ofte funnet i mange dokumenter og spesifikasjoner.
 • Japanske JIS stålstandarder, er mye brukt i Asia og stillehavsområdet. JIS stålspesifikasjoner har også ofte blitt brukt som en base for andre nasjonale systemer som Korea, Kina og Taiwan.
 • Stålstandarder til nye industriland som kinesiske GB og YB, indiske IS, brasilianske NBR er ofte ikke like utviklet og detaljert, men brukes i økende grad. Det samme gjelder russiske GOST, som praktisk talt er de facto for «samveldet av uavhengige stater».

I vertikale industrier brukes SAE for bilindustrien, flyindustrien etc.; ASME for trykkbeholder og mer, ASW for sveisemateriale,og lignende materiale. Skipsbygging dekkes av amerikanske ABS, britiske Lloyds, italiensk RINA og mer.

I tillegg til de mange standardene som er beskrevet over har mange stålprodusenter og leverandører utviklet sine egne, kommersielle navn og betegnelse av ståltyper. Noen av disse betegnelsene har blitt flittig brukt i industrien i flere år, og blir ofte omtalt som «felles» navn eller «merkenavn», uten å referere til en bestemt leverandør. I de fleste tilfeller er ikke disse navnene standardisert og egenskaper kan variere betydelig; bruk i offisielle tekniske dokumenter bør derfor ungås.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Verdens stålstandarder og ekvivalenter samlet på ett sted: Total Materia

Med Total Materia er informasjon om stålstandarder, nåværende status og materialene den definerer er bare ett museklikk unna.

Ved å ganske enkelt trykke på en standardutviklende organisasjon (SDO) og/eller skrive inn standardnummer mottar du umiddelbare resultat fra vår flerspråklige database med over 52,000 standarder. For å finne Euronorm stålstandard 10088, kan du skrive inn 10088 som standardnummer, og velge EU fra popup-en.

Stålstandarder: Eksempel på å søke en Euronorm stålstandard

Resultatene består av tre ulike deler av Euronorm stålstandard 10088. Informasjonen inkluderer: standard beskrivelser, dato på siste utgivelse, nåværende status samt en link til materialene definert av denne standarden. Hver av disse tre delene definerer en stor liste med materialer.

Ved å trykke på materiallinken kan du se en liste med metallmaterialer definert av den valgte standarden.

Stålstandarder: Et eksempel på en liste med Euronorm standarder

Fra listen med materialer kan du se detaljerte egenskaper og ekvivalenter for hvert materiale.

Stålstandarder: Eksempel på materialer definert av Euronorm stålstandard 10025 del 6