Allmänt

Totalt Materia är marknadsledande inom området informationsdatabaser för materiella egenskaper.

Vår kärnmodul innehåller över 350,000 metallegeringar med en rad unika tilläggsmoduler utformade för att uppfylla just er tekniska behov.

Det är enkelt att prova Total Materia, Total Materia är också grattis! Klicka på Testa Gratis länken för att testa programmet. Om ni vill kan en av våra nätverkspartners ringa upp er för att kontrollera så att ni erhållit det ni var ute efter.

Det är sant att ni kan få en del av informationen gratis men det är värt att nämna att det tar tid att bläddra igenom dessa kataloger/webbplatser, och den information ni hittar kan vara föråldrad, ofullständiga eller ännu värre, fel.

Som ni kan eller kommer att se, genom att arbeta med Total Materia kan ni hitta information på bara några sekunder, söka efter material, hitta standarder, egenskaper med mera. Denna information inkluderar också internationella motsvarigheter; Ni kan söka igenom hela världen, inte bara några få ställen.

Totalt Materia har gjort sökarbetet åt dig. Total Materia har strukturerat datan för att göra din sökning snabb och enkel. Vi har försäkrat tillförlitligheten genom att endast försiktigt, multiplicera kontrollerade uppgifter. Vi inkluderar också uppgifter så som utmatting samt egenskaper vid förhöjda temperaturer vilket är svårt eller snarare omöjligt att hitta någon annanstans.

Bra poäng! Standarder är bra och omfattande informationskällor så länge ni håller er till stålmaterial i bara ert land! Problem uppstår när ni måste ta itu med främmande material då är nationella standarder av lite hjälp.

Desutom, standarder förändras, det är därför lätt att plocka upp och använda föråldrad information ty det kostar pengar att hålla företaget uppdaterat. När vi sedan överväga att priset för en enkel standard kan variera från 30 € till mer än 400 € ger Total Materia ett enastående värde med avseende på både priset på vårt abonemang samt elimineringen av kostsamma fel.

Total Materia inkluderar global information från tusentals standarder, Total Materia uppdateras varje månad, den är också ansluten till vår internationella korsreferenstabell.

Produkt

Total Materia täcker ett brett spektrum av datamängder inklusive information om standarder samt från andra mindre tillgängliga källor. I Total Metals komponenteter finns det över 20,000,000 datapunkter som täcker sammansättning, mekaniska och fysikaliska egenskaper, värmebehandlingsdiagram, metallografi bilder, egenskaper vid förhöjda temperaturer och mycket mycket mer. Täcker 74 landsstandarder, informationen erhålles genom våra internationella korsreferenstabeller samt materiella jämförelsefunktioner.

Våra komponentmoduler fungera som en högt värderat komplement till Total Metals modulen och omfattar vår unika materialegenskapsdatabas. Utökat sortiment ger sällsynt data som täcker spännings-töjning, utmattning, formbarhet, brottmekanik samt krypdata för tusentals material.

PolyPLUS ger ett bibliotek av patentskyddad standardinformation för plast, komposit samt keramiska material. Vår Smartcomp modul identifierar material med hjälp av kraften i Core-modulen. Detta behövs för att kunna matcha material baserade på en kemisk sammansättning från en analys som tagits från en spektrometer eller annan analytisk enhet.

Enkelt uttryckt, som världens mest omfattande materialdatabas, bör Total Materia ha allt ni kan tänkas efterfråga!

Extended Range ger experimentella data tillägnad till att stödja FEA-samt CAE-simuleringar inom design, bland annat stress-töjningskurvor för låga och höga töjningshastigheter, låg och hög cykelutmattning, formbarhetsdata och mycket mer för tusentals material.

Utökat sortiment kan därför erbjuda stora tidsvinster genom att införa viktiga materialegenskapsuppgifter, nödvändigt för andra uppgifter, avancerade linjära samt icke-injära FEA- och CAE-beräkningar, sammansättningsuppslag och materiella jämförelser samt att skapa stycklistor utan att behöva tillbringa tid för sourcing av data för att sedan göra informationen redo för beräkningar.

Oavsett om ni bistår verksamheten att fatta avgörande beslut om materialval eller utför regelbundna korsreferensövningar som en del av er dagliga arbete, kan Total Materia vara en hjälpande hand.

Med en allt på ett ställe tillvägagångssättet kan stora tidsbesparingar till sourcing av kritiska materialdata för design och underhåll göras. Samtidigt kan noggrannhet samt effiktiviteten höjas genom hela processkedjan, från inledande design till kontroll och underhåll.

Direkt jämförelse av historiska och nutida material kan också göras. Från de senaste datat med data som är över 50 år, oavsett behov kan Total Materia hjälpa er.

Licensiering

För webbupplagan, med abonemangskostnad på 640 €/year, blir kostnaden mindre än 0.007 € per material. Webbupplagan uppdateras varje månad med nya material och materiella egenskaper.

Det rätta paketet för er beroende på hur många ingenjörer, orter samt företagsavdelningar som behöver tillgång till databasen. Från licens till enskild användare till licens för små arbetslag för en plats, till flera arbetslag över flera geografiska platser hela vägen upp till det obegränsade företagsalternativet.

Vår Total Metal databas är en förutsättning och därför kommer ni automatiskt att få tillgång till över 350,000 legeringar och deras materiella egenskaper. För att komplettera er ingenjörsverksamhet, finns det ett antal ytterligare komponenter som kan läggas in beroende på era behov. Från CAE ingenjörer, materialspecialister, ingenjörer med intresse för icke-metaller till inspektions-och analysverksamhet, har Total Materia vad ni behöver.

För mer information se sidan Produktöversikt.

Tillförlitlighet

För det första har alla av Total Materias moduler utvecklats av experter inom metallurgi vilka är experter på att bygga pålitliga, säkra samt användarvänliga databaser. Vårt kärnutvecklingsteam omfattar fyra doktorer samt sexton ingenjörer.

Dessutom har vi certifierats av flera internationella topporganisationer, däribland UKAS, RONET och TÜV Cert. Total Materia är kompatibel med ISO 9001:2008 och ISO 27001:2005 standarder vilket styrker vårt företags kvalitet, utveckling samt kundservice. Vi är det första företager inom detta område att uppnå denna nivå av certifiering.

Vi har investerat i teknik för att se till att databasen alltid är tillgänglig, detta inkluderar omfattande backuper (inklusive offsite) samt tillförlitlig och avbrottsfri kraftförsörjning.

Absolut. Din information behandlas i en säker miljö, med hjälp av okrossbar SSL 3.0 med 128-bitars kryptering, RSA 1024 bitars.

Åtgärder för säkerhet och pålitlighet är också inkluderat på den tekniska sidan:

  • ökad övervakning av nätverkstrafiken
  • analysera data över nätverkstrafiken för att förbättra resultatet av Total Material datatjänsten
  • transaktioner backas ofta upp för att öka hastigheten på återhämtningen om exempelvis en naturkatastrof inträffar
  • back-uperna lagras fysiskt på en annan plats än själva produktionsplatsen
  • alla våra tjänster försörjs av en kvalitativ Internet-leverantör som erbjuder en avbrottsfri kraftförsörjning, en dubbel reservkrafts generator, tillförlitliga processorer samt en tillförlitlig tillgång till internet.

Nej , vi kommer inte att sälja eller på annat sätt lämna dina kontaktuppgifter till andra företag.

Vi är fast beslutna om att skydda er integritet. Din information är helt konfidentiell och vår policy är i överensstämmelse med EU: s dataskyddsdirektiv 95/46 och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG. Europeiska standarder för uppgiftsskydd är höga och förstärks minutiöst.

Stöd

Om ni vill ha era inloggningsuppgifter skickade till er mail är det bara att kontakta våra kundsupportspecialister genom att maila custservice@keytometals.com.

Total Material är ett företag som drivs av ingenjörer vilket gör vårt tekniska kunnande avseende materialegenskaper extremt hög. Om ni har några problem att hitta de ni behöver, tveka inte att kontakat oss genom att maila techsupport@keytometals.com så kommer vi använda vår kompetens och expansiva biblioteksresurs för att hjälpa till att hitta de svar ni söker.

Vare sig ni är ute efter att teckna för första gången, vill lägga till ytterligare moduler till ert paket eller diskutera era förnyelsealternativ kan ni skicka oss ett mail på custservice@keytometals.com eller ring oss på +41 44 586 49 59 så kommer vi försöka hjälpa er omgående. För support på ert egna språk klicka på kontakta oss sidan, där finner ni kontaktinformation till våra regionala representanter.