มาตรฐานทองแดง

มาตรฐานทองแดงกำหนดรายละเอียดของทองแดง และ ทองแดงผสม การใช้มาตรฐานให้เหมาะสมกับการกำหนดชนิด, รูปแบบ และสถานะของอัลลอยด์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรฐานทองแดงผสมที่เกิดจากจากภาษาสามัญระหว่างผู้ผลิต, พ่อค้า และผู้ใช้งาน

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงในโลกของโลหะ และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งเพิ่มความสำคัญในการเปรียบเทียบ มาตรฐานของยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่น และมาตรฐานทองแดงอื่นๆในโลก

มาตรฐานทองแดงของยุโรปเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาโดย Comité Européen de Normalisation (CEN) โดยระบบนี้จะใช้เลขหกหลัก แอลฟา-เชิงตัวเลขในการระบุ ตัวอักษรตัวแรก “C” จะแสดงทองแดงผสม ตัวอักษรตัวที่สองจะแสดงรูปแบบการผลิต เช่น B คือจากแท่งอิงกอท สำหรับการหลอมใหม่เพื่อการหล่อผลิตภัณฑ์, C คือผลิตภัณฑ์จากการหล่อ, F คือวัสดุเติมเต็มสำหรับการประสาน และเชื่อม, M คือมาสเตอร์อัลลอยด์, R คือ Refined unwrought copper, S คือ เศษ, W คือผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป และ X วัสดุไม่ได้มาตรฐาน หมายเลขสามหลักถูกใช้ในการระบุวัสดุ และตัวอักษรตัวสุดท้ายจะแสดงกลุ่มวัสดุของทองแดง และเพื่อขยายระบบจำนวนชื่อที่ระบุ

ในอเมริกาใต้ มาตรฐานของทองแดงสำหรับทองแดงผสมจะใช้ของ Unified Numbering System (UNS) ที่ออกโดย American Society for Testing and Materials (ASTM) และ Society of Automotive Engineers (SAE) ภายใต้ระบบของ UNS ทองแดง และทองแดงผสมจะระบุโดยใช้ตัวเลขห้าหลักที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C โดยรหัสห้าหลักนี้จะใช้พื้นฐานของการแทนที่ระบบตัวเลขเดิมที่มีสามหลัก ที่พัฒนาโดย U.S. copper and brass industry.

ระบบเก่าบริหารงานโดย Copper Development Association (CDA) และในเอกสารจำนวนมาก ข้อมูลทองแดงผสมยังคงแสดงด้วยหมายเลขของ CDA การระบุของ UNS ใช้เพียงเลขสองหลัก ส่วนขยายหมายเลขของ CDA เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนประกอบใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ทองเหลืองกลึงไสเสรี ( free-cutting brass) หรือในชื่อของ CDA อัลลอยด์ คือ หมายเลข 360 จะกลายเป็น C36000 ซึ่งการระบุของ UNS เป็นระบบที่เข้ากันได้กับการระบุมาตรฐานของ ASTM, ASME และ SAE

ในระบบ UNS หมายเลขจาก C10000 ถึง C79999 หมายถึงอัลลอยด์ที่ทำขึ้น ในขณะที่อัลลอยด์จากการหล่อจะมีชื่อจาก C80000 ถึง C99999 จากสองประเภทนี้สามารถแบ่งกลุ่มส่วนประกอบของทองแดงผสมได้เป็นหกกลุ่มใหญ่คือ ทองแดง, ทองแดงผสมอัลลอยด์ที่ปริมาณสูง (high-alloy coppers), ทองเหลือง, บรอนซ์, นิกเกิล และนิกเกิลเงิน ส่วนอัลลอยด์ที่ไม่อยู่ในหกกลุ่มนี้ และถูกแบ่งเป็น ทองแดง-สังกะสี อัลลอยด์ ส่วนประกอบที่ทำขึ้น หรืออัลลอยด์พิเศษ และการหล่อส่วนประกอบ

มาตรฐานทองแดงของญี่ปุ่น JIS มีพื้นฐานมาจากมาตรฐาน ISO การกำหนดชื่อจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร JIS และตามด้วยตัวอักษร C สำหรับทองแดงที่หล่อขึ้น และทองแดงผสม หมายเลขสี่หลักที่ใช้จะขึ้นอยู่กับธาตุผสมที่ใส่เข้าไป ตัวอย่างเช่น Jis C1020 ประกอบด้วย Cu 99.9%, JIS C2720 คือ Cu-Zn (ทองเหลือง), JIS C5191 คือ Cu-Sn-P (phosphor bronze), JIS C3601 คือ Cu-Zn-Pb (ตะกั่วผสมทองเหลือง), JIS C6801 คือ Cu-Zn-Al (ทองเหลือง), JIS C 4430 คือ Cu-Zn-Sn (ทองเหลือง) และอื่นๆฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

Total Materia คือแหล่งรวบรวมมาตรฐาน และการเทียบเท่าจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว

เพียงแค่คลิกเดียว Total Materia จะหารายละเอียดของมาตรฐานทองแดง สถานะปัจจุบัน และข้อมูลวัสดุให้กับคุณ

โดยทำการเลือกที่ องค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDO) หรือพิมพ์หมายเลขมาตรฐาน แล้วคุณจะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยข้อมูลมาตรฐานกว่า 52,000 มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมาตรฐานทองแดงของ ISO ได้โดยการพิมพ์ copper ลงในช่องคำอธิบายมาตรฐาน และเลือก ISO จากป๊อปอัพ

มาตรฐานทองแดง: ตัวอย่างการค้นหาทองแดงมาตรฐาน ISO

รายการผลลัพธ์ประกอบไปด้วยข้อมูลมาตรฐานของ ISO มากกว่าหนึ่งร้อยมาตรฐาน ซึ่งรวมอยู่ในคำอธิบายทองแดง และส่วนใหญ่กำหนดทองแดงผสม และคุณสมบัติ ส่วนอื่นๆอธิบายด้านต่างๆเช่น กำหนดทองแดงในการผสมแบบอื่นๆ และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลจะประกอบไปด้วย คำอธิบายมาตรฐาน, ปีที่อัพเดตล่าสุด, สถานะปัจจุบัน (ถูกต้อง, แทนที่, อื่นๆ) และลิ้งค์ด่วนที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลของวัสดุที่ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานนี้

เพียงแค่คลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุ คุณก็สามารถเห็นรายการวัสดุที่ตรงกับมาตรฐานที่เลือกได้

มาตรฐานทองแดง: ตัวอย่างรายการทองแดงมาตรฐาน ISO

จากรายการวัสดุ คุณสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ และการเทียบเท่าของวัสดุแต่ละชนิดได้

มาตรฐานทองแดง: ตัวอย่างของวัสดุที่กำหนดโดยมาตรฐานทองแดง ISO 5755-2