Kuparistandardit

Kuparistandardit määrittävät kuparien ja kupariseosten tyypilliset ominaisuudet. Standardien käyttäminen on olennaista seoksen tyypin, muodon ja tilan kunnollisessa määrittämisessä. Lisäksi kuparistandardit luovat yhteisen kielen kupariseosten tuottajien, myyjien ja käyttäjien välille.

Metallien ja valmistusteollisuuden jatkuva globalisoituminen tekee mahdollisuudesta vertailla eurooppalaisia, amerikkalaisia, japanilaisia ja muita kansainvälisiä kuparistandardeja kasvavissa määrin tärkeän.

Eurooppalaiset kuparistandardit on yhdistetty Comité Européen de Normalisationin (CEN) kehittämän järjestelmän kautta. Tämä järjestelmä käyttää kuusimerkkisiä alfanumeerisia nimityksiä. Ensimmäinen kirjain, C, tarkoittaa kupariseosta. Seuraava kirjain ilmaisee tuotemuodon; esimerkiksi B - harkko uudelleensulatukseen valutuotteiden valmistamista varten, C - valutuotteet, F - lisäaineet juottoa ja hitsausta varten, M - esilejeerinki, R - jalostettu muokkaamaton kupari, S - romu, W - muokatut tuotteet, ja X - ei-standardit materiaalit. Kirjaimia seuraavat kolme numeroa identifioivat materiaalin, ja viimeinen kirjain kertoo kuparimateriaaliryhmän luokituksen ja kasvattaa nimitysjärjestelmän kapasiteettia.

IPohjois-Amerikassa kupariseosstandardit on yhtenäistetty Unified Numbering Systemin (UNS) kautta. Sitä hallinnoivat yhdessä American Society for Testing and Materials (ASTM) ja Society of Automotive Engineers (SAE). UNS-järjestelmässä kuparit ja kupariseokset on nimetty viisinumeroisella järjestelmällä, jota edeltää kirjain C. Viisinumerojärjestelmä pohjautuu syrjäyttämäänsä vanhempaan kolminumerojärjestelmään, joka oli yhdysvaltalaisen kupari- ja messinkiteollisuuden kehittämä.

Vanhempaa järjestelmää hallinnoi Copper Development Association (CDA), ja monissa dokumenteissa ja tulosteissa kupariseokset identifioidaan edelleen niiden "CDA-numeroiden" perusteella. UNS-nimikkeet yksinkertaisesti laajentavat CDA-numeroita kahdella numerolla, jotta uusia koostumuksia voitaisiin lisätä. Esimerkiksi sorvimessinki, joka aiemmin tunnettiin CDA-seoksena numero 360, on UNS-järjestelmässä UNS C36000. UNS-nimikkeet on otettu käyttöön keskeisimmissä kuparistandardeissa, kuten ASTM:ssä, ASME:ssa ja SAE:ssa.

UNS-järjestelmässä numerot C10000-C79999 ovat työstettyjä seoksia, kun taas valetuille seoksille on varattu numerot C80000-C99999. Näiden kahden kategorian sisällä koostumukset luokitellaan kupariseosperheisiin, joilla on kuusi pääryhmää: kuparit, vähän seostetut kuparit, messingit, pronssit, nikkelikuparit ja uushopeat. Seokset, jotka eivät kuulu mihinkään näistä kuudesta ryhmästä luokitellaan "muiksi kupari-sinkki-seoksiksi", työstökoostumuksiksi tai "erikoisseoksiksi", ja valukoostumuksiksi.

Japanilaiset (JIS) kuparispesifikaatiot perustuvat pääasiassa ISO-standardeihin. Näissä spesifikaatioissa kupariseoksilla on valinnainen etuliite JIS, jota seuraavat kirjain C (työstetty kupari ja kupariseokset) sekä neljä numeroa, jotka viittaavat lisättyihin seosaineisiin. Esimerkkejä: JIS C1020, joka sisältää Cu 99.9%, JIS C2720, joka on Cu-Zn (messinki), JIS C5191 on Cu-Sn-P (fosforipronssi), JIS C3601 on Cu-Zn-Pb (lyijyseostettu messinki), JIS C6801 on Cu-Zn-Al (messinki), JIS C 4430, joka on Cu-Zn-Sn (messinki) jne.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Maailman kuparistandardit ja -vastaavuudet yhdessä paikassa: Total Materia

Total Materiassa, tiedon löytäminen kuparistandardispesifikaatiosta, sen tämänhetkisestä statuksesta ja sen määrittelemistä materiaaleista on vain yhden klikkauksen päässä.

Valitsemalla standardeja ylläpitävän organisaation (SDO) ja/tai syöttämällä standardin numeron tai hakusanan saat välittömästi tuloksia monikielisestä, yli 52 000 standardia kattavasta tietokannasta. Löytääksesi esimerkiksi kupareihin liittyviä ISO-standardeja, syötä kupari standardikuvauskenttään ja valitse ISO popupista.

Kuparistandardit: Esimerkki ISO-kuparistandardin etsimisestä

Hakutuloslista sisältää sata ISO-standardia, joiden kuvaukseen kuuluu sana kupari; useimmat niistä määrittävät kupariseoksia ja ominaisuuksia. Toiset niistä kuvailevat muita aspekteja, kuten kuparin tunnistamista muista seoksista tai analyyttisiä metodeja. Jokaisen standardin tiedot sisältävät standardin kuvauksen, viimeisen julkaisuvuoden, tämänhetkisen statuksen (voimassa, korvattu jne.) ja linkin kyseisen standardin määrittelemiin materiaaleihin.

Klikkaamalla materiaalilinkkiä näet listan metallimateriaaleista, jotka valittu standardi määrittelee.

Kuparistandardit: Esimerkki ISO:n kuparistandardilistasta

Materiaalilistasta voit tarkastella kaikkien materiaalien tarkkoja ominaisuuksia ja vastineita.

Kuparistandardit: Esimerkki ISO-kuparistandardi 1336:n määrittelemistä materiaaleista