Enviro, to dodatkowy moduł zapewniający dane dotyczące korozji, starzenia, odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania, dla tysięcy metali i tworzyw sztucznych.

Enviro dzięki synergii z podstawowymi modułami bazy Total Metals i PolyPLUS pomaga w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru materiału w zależności od jego zastosowania, zapewniając kompleksową wiedzę na temat zachowań materiałów pod wpływem szeregu zróżnicowanych warunków.

Wyzwania
  • Zagrożenia i potencjalne katastroficzne awarie w eksploatacji
  • Przewidywanie życia produktu pod wpływem różnych czynników wynikających z zewnętrznych warunków
  • Coraz większe wyzwania dotyczące jakości i wydajności podczas użytkowania produktu
  • Wspieranie innowacji poprzez wspomaganie kompletnych i dokładnych decyzji dotyczących wyboru materiału

Rozwiązanie: Total Materia - Enviro

Enviro koncentruje się na czterech komplementarnych zestawach danych, które zapewniają jeszcze więcej informacji w ramach w pełni zintegrowanej platformy Total Materia. Enviro pokrywając korozję, działanie czynników atmosferycznych, różne rodzaje efektów starzenia i napromieniowanie, dostarcza kluczowego źródła informacji do projektowania, produkcji i sprzedaży produktów o wyższej jakości i długowieczności.

tracker
solution img
DANE KOROZJI DLA TYSIĄCE MATERIAŁÓW

Znajdź informacje na temat szybkości korozji materiałów i odporności na korozję w środowisku kwaśnym i wodnym w różnych temperaturach. Znajdź bezpośrednie informacje dotyczące określonego materiału za pomocą intuicyjnego filtra, aby wybrać najbardziej odpowiednie warunki, w tym media, temperaturę, czas ekspozycji i rodzaj korozji.

solution img
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I EKSPOZYCJE ŚRODOWISKA

Zwykle związane z polimerami informacje na temat odporności na warunki atmosferyczne dostarczają ważnych informacji na temat narażenia na działanie słońca, wilgoci, ciepła, zanieczyszczeń, słonej wody, a nawet ataku drobnoustrojów, dla tysiący materiałów. Pomaga w rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z integralnością materiałów, unikając zmian procesów chemicznych, osłabienia właściwości materiałów i problemów estetycznych, takich jak np.zabarwienie.

solution img
EFEKTY STARZENIA I POWIĄZANE Z TYM WŁASNOŚCI

Dostarczanie szeregu informacji dotyczących starzenia (czasu) w połączeniu z jednym lub większą liczbą dodatkowych czynników, które powodują ogólną degradację integralności materiału, a zatem mogą mieć poważny wpływ na długoterminowe ich stosowanie. Pokryte dodatkowymi czynnikami, w połączeniu z czasem obejmują efekty termiczne, chemiczne i atmosferyczne.

solution img
WPŁYWY PROMIENIOWANIA NA ZACHOWANIA MATERIAŁÓW

Kluczowy zbiór danych dla przemysłu atomowego, dane o napromieniowaniu zapewniają wyraźną zależność między czasem ekspozycji, dawką promieniowania i następującymi potem efektami wpływającymi na właściwości materiału. Napromieniowanie materiałów może powodować katastrofalne awarie związane z pęcznieniem, pełzaniem i ogólną kruchością narażonych materiałów.

Korzyści

Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie bezpieczeństwa w eksploatacji; Wyższy wskaźnik zapobiegania uszkodzeniom materiału podczas jego żywotności; Więcej wiedzy na temat kluczowych decyzji w projektowaniu i doborze materiałów.